Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Arbetet i hjärtsamfundet belönar

Arbetet i hjärtsamfundet belönar

Anne Kihlman-Kitinoja sprudlar av energi. Arbetet i hjärtsamfundet är utmanande, med det är just utmaningar som verksamhetschefen säger sig tycka om. Familjen ger henne kraft.

Tiina Eloranta
Julkaistu 23.5.2017
Uppdaterad 27.3.2019
Anne Kihlman-Kitinoja

En inspirerad idealist. Så här beskriver verksamhetsledaren för Södra Finlands hjärtdistrikt, Anne Kihlman-Kitinoja, sig själv. Hon inspireras av de människor som verkar i hjärtföreningarna, speciellt de frivilliga. Det mest belönande enligt Anne är det, att hon får möta människor, som kommer till insikt om något som främjar deras egen hälsa – fastän bara skulle vara fråga om små saker.

– Jag behöver utmaningar, de inspirerar mig. Föreningarnas medlemsantal sjunker, det är en stor utmaning.

Och frivilligarbetet. Där fungerar distriktet som en bakgrundspåverkare. Viktigast är, att de frivilliga får utföra sitt arbete.

Annes arbete i hjärtsamfundet har redan pågått en längre tid, eftersom hon hann arbeta som verksamhetsledare för Nylands hjärtdistrikt från hösten 2008 till slutet av år 2015. I början av år 2016 förenades Helsingfors och Nylands hjärtdistrikt till Södra Finlands hjärtdistrikt. I det nya distriktet ansvarade Anne för hälsofrämjandet. Då Aaro Järvelä avgick med pension från sin uppgift som verksamhetsledare, var det Anne som fortsatte med den uppgiften.

Det var inte i hjärtdistriktet som Annes organisationsarbete inleddes, det började redan i skolan. Då studierna vid Kuopio universitet påbörjades, fortsatte organisationsarbetet i en ny miljö. Det första avlönade arbetet var organisationsarbete, som utvecklingschef i näringsterapeuternas förening.

I samma förening fick hon sin första kontakt med verksamhetsledarens uppgifter. Då den tidigare ledaren flyttade över till andra uppgifter, fortsatte Anne med ledandet av föreningens verksamhet.

Men det var bara början.

Långa arbetsresor

Anne sökte tjänsten som verksamhetsledare för Nylands hjärtdistrikt hösten 2008, eftersom hon delvis på grund av släktens arvsmassa intresserade sig för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom låg byrån då ännu i Hyvinge och arbetsresan var bara 16 kilometer.

– Från Riihimäki cyklade jag ibland till arbetet, berättar Anne, som tycker om att motionera.

Sedan flyttade byrån till Åggelby i Helsingfors och arbetsresan förlängdes till sjuttio kilometer, en timme med bil i vardera riktningen.

– Här öppnades bättre utvecklingsmöjligheter för distriktet, motiverar Anne flytten.

Samspel mellan familjen, hobbyer och arbete

Arbetsdagarna, som ibland drar ut på tiden, familjens vardag och de tre barnens hobbyer kräver god organisering. Anne uppskattar det, att maken Antti sätter familjen i främsta rummet. – Min man kan på riktigt leva enligt våra värderingar, en sak som jag själv ibland bara kan drömma om.

Lyckligtvis kompletterar makarnas arbete varandra: i Anttis arbete infaller den mest bråda tiden på sommaren, då det i Annas arbete är som lugnast.

Anne vill påminna om, att det med tanke på verksamheten är viktigt att få medlemmarnas mobiltelefonnummer och e-postadresser till den egna föreningens kännedom. Då kan föreningen föra in kontaktuppgifterna i medlemsregisterprogrammet, varifrån de behändigt kan användas till att med SMS eller e-post informera om evenemang. Anne tackar bland annat Helsingfors hjärtförening som aktivt använder SMS-tjänsten: föreningen har fått deltagarantalet på sina evenemang att stiga.

Det händer också saker på distriktets byrå. Föreningskoordinator Tea Ruokonen inledde sitt arbete i mars. Tea kompletterar det team som utgörs av Anne och hälsofrämjarna Marika Vänskä och Päivi Ronkainen.

Hjärtarbetet är ett teamspel och för det ger Anne sitt beröm åt både personalen och åt föreningarnas frivilliga. Tillsammans är det bra att verka.

Utnämningar i hjärtdistrikten

Nanette Huovinen, hälsovårdare och hjärtskötare
Verksamhetsledare för Egentliga Finlands hjärtdistrikt rf från början av år 2017. Nanette har varit i distriktets tjänst i 17 år bl.a. som skötare av hjärtteststationen och i många olika projekt.

Anne Kihlman-Kitinoja, magister i hälsovetenskaper och legitimerad näringsterapeut
Verksamhetsledare för Hjärtdistriktet i Södra Finland rf från 1.11.2016. Tidigare ansvarade Anne för det hälsofrämjande arbetet i distriktet. Hon har också varit verksamhetsledare för Nylands hjärtdistrikt under åren 2008–2015.

Tiina Jurvelin, magister i hälsovetenskaper
Verksamhetsledare för Norra Österbottens hjärtdistrikt rf från början av år 2017. Tiina har senast verkat som verksamhetsledare för Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry.

Helena Kaikkonen-Tiensuu, sjukskötare YAMK
Tf. verksamhetsledare för Lapplands hjärtdistrikt rf. Helena fungerar som vikarie under Mervi Rautajokis tjänstledighet år 2017.

Lue seuraavaksi