Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hälsa och livstil / Vi drar åt samma håll – i många föreningar

Vi drar åt samma håll – i många föreningar

Finland är de tusentals föreningarnas förlovade land. Vi är så vana att driva våra ärenden tillsammans, att den finländska frivilligarbets- och organisationskulturen till och med dög som exempel för Europas temaår för frivilligverksamhet.

Marja Kytömäki
Julkaistu 8.6.2011
Uppdaterad 30.8.2018

Organisationsarbetets verksamhetskultur har dock redan under en längre tid befunnit sig i ett brytningsskede. De tidigare verksamhetsformerna drar inte längre deltagare. Privata fördelar går allt oftare framom det gemensamma bästa. Det här betyder ändå inte, att finländarnas iver för frivilligarbete skulle hålla på att avta. Akademiforskare Anne Birgitta Pessi, som har forskat i frivilligarbete har gång på gång fått forskningsresultat som visar att människor i alla åldrar, också unga, är villiga att delta i frivilligarbete. Också hälften av dem, som inte är med i någon verksamhet skulle gärna delta, om någon bara skulle be dem med. Oftast är orsaken till att man inte deltar den, att ingen har bett en komma med.

Vi som är aktiva i våra organisationer måste nu fundera på, på vilket sätt vi kunde be sådana personer med, som ingen ännu kommit på att be med. För att nå nya aktörer förutsätts också nya verksamhetsformer. Helt säkert förutsätter det också allt mera samarbete mellan sådana organisationer, som har likartade målsättningar för sitt arbete. Vi i hjärtorganisationen är ju vana att samarbeta också med andra organisationer. Speciellt med våra strategiska kumpaner, Hjärnförbundet och Diabetesförbundet, har vi redan mycket samarbete på lokalnivå. Också med många andra folkhälsoorganisationer och på många orter också med idrottsorganisationer är vi vana att göra saker tillsammans.

I denna tidning öppnar vi fönstret mot många olika sätt att verka tillammans och mot frivilligverksamheten. Kollektivt boende av det slag som finns i Danmark börjar intressera också här hos oss. I hjärtorganisationerna har alltid funnits stöd av likställda både för hjärtpatienterna och också för dem, som kämpar med att ändra sina levnadsvanor. I Kuopio har den ITE-verksamhet, som uppstått i samarbete mellan Hjärtförbundet och A-kilta – organisationen, befäst sin ställning och de som deltar glädjer sig över sin förbättrade livskvalitet. På livskvalitet satsar också den grupp av kvinnor i Tammerfors, som badar bastu tillsammans. Och de kvinnor, som förbereder sig på Pukeudu punaiseen -dagen i höst har också denna sommar glädjen att delta i Gymnastikförbundets sommarjumppa runt om i landet.

Lue seuraavaksi