Flytta dig till innehållet

fi

sv

Processera människor, processera!

Finland har långa traditioner som ett jordbruksland, där många generationer blivit vana med att själva odla sin mat. Att processera är det när vi skivar en morot eller värmer upp vår mat.

Bild: Cecilia Bergström

Under tidigare år har maten producerats på nära håll, dess ursprung har varit välbekant och tillverkningsmetoderna gått i arv från föregående generationer. Urbaniseringen har dock väck bekymmer för kommande generationers inställning till mat. Vet de unga ens längre, att mjölken kommer från kon och morötterna ur jorden?

Tvärtemot vad man skulle tro, är inte dagens stadsbarn helt okunniga! Maten har blivit trendig, och det här har igen fört storstadsbarnen närmare naturen. Odlandets och skördandets under går också att uppleva på betongdjungelns odlingslotter och i koloniträdgårdar. Städernas daghem har egna odlingslådor och föräldrar som följer med sin tid hämtar livsmedlen direkt från lantgårdarna.

Dagens gissel är kanske inte längre okunnighet om primärproduktionen, utan snarare den stora mängden information i anslutning till mat. Maten är inte längre bara mat, morötter och potatis. Den är kalorier, makros, e-koder och processering. Termer, som väcker tankar och känslor i oss. När man genom att googla snabbt har tillgång till obegränsad information, blir det en utmaning att hitta pålitlig kunskap. Det krävs stark källkritik, och inte ens det räcker alltid.

Processering har blivit ett spöke

Professor Marina Heinonen talar om processerad mat. Processering har blivit ett spöke. Vi har glömt, att all hantering av mat är processering. Vi processerar när vi skivar en morot eller värmer upp vår mat. Att baka bröd är processering och de råvaror som används, t.ex. mjöl och jäst, har redan processerats.

Heinonen påminner om, att processering inte är en mätare på matens hälsosamhet, näringsinnehållet berättar om hälsosamheten. Om ett gott näringsinnehåll, d.v.s. ett bättre val för hälsan, berättar för sin del Hjärtmärket. Det beviljas hälsosammare alternativ i sin egen produktgrupp. Så här i skördetider kan man ju inte låta bli att påminna om, att alla grönsaker är Hjärtmärkesprodukter. Därför uppmanar jag alla att processera: skiva och hacka, koka, mosa, konservera och framför allt, ät med god aptit av skördetidens läckerheter.

Njutningsfulla matstunder i skördetiden önskas alla läsare!

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat