Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Vad ska jag göra när flimmerattacken börjar?

Vad ska jag göra när flimmerattacken börjar?

Förmaksflimmer är en rytmstörning som kan återkomma ofta, t.ex. varje månad, vecka, dag eller t.o.m. flera gånger dagligen. Flimmerattackerna kan pågå en kortare eller längre tid – från minuter till timmar till dagar. Ofta upphör flimmerattackerna av sig själva, men ibland behövs ett ingrepp (konvertering av hjärtrytmen) för att få flimret att upphöra.

Anna-Mari Hekkala
Publicerat 21.12.2018
Uppdaterad 28.2.2019

Flimmerattacken kallas akut om attacken pågått kortare tid än 2 dygn. Ofta är det dock svårt att veta när anfallet börjat och hur länge anfallet faktiskt pågått. I denna artikel finns anvisningar för hur man ska göra när en flimmerattack överraskar. Dessutom beskrivs hur flimmerattacken behandlas på akutpolikliniken.

Om du aldrig haft flimmer förut

En rytmstörning kan inte fastställas utan EKG. EKG-registrering måste alltså göras medan rytmstörningen pågår. Om du har en pågående rytmstörning, uppsök närmaste hälsovårdsenhet (hälsocentral eller akutpoliklinik) för registrering av EKG.

Om du mår bra och om rytmstörningen inte ger några andra symtom, såsom bröstsmärta, kan du uppsöka läkare på egen hand och du behöver inte ringa efter ambulans. I slutet av denna artikel står när ambulans behövs.

Om du tidigare haft flimmer

Patienter som tidigare haft flimmerattacker brukar få anvisningar av sin läkare angående hur de ska bete sig om anfallet återkommer. Regelbunden behandling med antikoagulantia förhindrar uppkomsten av blodproppar och därmed de störningar i hjärnans blodcirkulation som flimmer kan förorsaka. Patienter som står på antikoagulantia behöver inte brådskande söka sig till akutpoliklinik. Särskilt om patienten mår bra, kan hen avvakta hemma om anfallet går om.

Hjärtklappningen kan behandlas med de mediciner och på det sätt som läkaren anvisat om på förhand. Det är onödigt att uppsöka akuten nattetid – det går bra att vänta hemma till morgonen. Men om pulsen är olidligt snabb, ska akutpolikliniken uppsökas också nattetid.

Det lönar sig dock inte att vänta i många dagar på att rytmstörningen ska gå om. En eventuell konvertering av hjärtrytmen ska nämligen utföras inom ett par dagar.

Hur genomförs konvertering av hjärtrytmen?

På akutpolikliniken kan flimmerepisoden avbrytas med hjälp av konvertering av hjärtrytmen. Konvertering av hjärtrytmen avser att återställa den normala sinusrytmen. Ingreppet botar dock inte flimmerbenägenheten. Om patienten inte har en fungerande antikoagulationsbehandling och om flimmeranfallet pågått i mer än två dygn, kan konvertering av hjärtrytmen inte utföras på akutpolikliniken.

Före konvertering av hjärtrytmen brukar man lugna ner pulsen genom användning av betablockerare, antingen i en ven (intravenöst) eller genom munnen. Intravenös administrering är den vanligare metoden, då detta sätt att ge läkemedlet ger den snabbaste effekten. Ibland kan också läkemedlet digoxin användas. Ofta upphör flimmerattacken av sig själv och i så fall behövs inga ytterligare åtgärder.

Om patienten inte står på antikoagulantia, inleds sådan medicinering omedelbart, ifall riskpoängen för blodpropp uppfylls. Läs mera om antikoagulationsbehandling här.

Konvertering av hjärtrytmen utförs antingen elektriskt (elstöt) eller med läkemedel. Konvertering med läkemedel genomförs vanligen med medicin i form av intravenöst dropp. För närvarande används två preparat för detta i Finland: vernakalant (Brinavess®) och flekainid (Tambocor®). Ibland, särskilt utomlands, t.ex. kring Medelhavsområdet, används läkemedlet amiodaron (Cordarone®). Effekten av amiodaron kommer dock betydligt långsammare än med de två andra läkemedlen. Om man inte lyckas återställa rytmen med medicin, kan man försöka åtgärda problemet med hjälp av elkonvertering. Elkonvertering utförs också om patienten redan använder antiarytmiska läkemedel.

Elkonvertering görs under anestesi. Då måste patienten fasta i 6 timmar innan. Under elkonverteringen behövs två läkare – en anestesiläkare och en läkare som utför elkonverteringen med defibrillator. Se video över elkonvertering här.

Efter elkonverteringen övervakas patienten i några timmar på akutenheten. Övervakningstiden varierar individuellt. Elkonverteringen förutsätter i allmänhet inte övernattning på sjukhuset.

När ska man ringa efter ambulans (112)?

Om rytmstörningen är förenad med medvetslöshet (patienten svimmar) eller om tecken på cirkulationsstörning i hjärnan förekommer (förlamning, talstörningar, hängande mungipa), måste hjälp tillkallas omedelbart.

Detsamma gäller om rytmstörningen förenas med kraftig bröstsmärta, andtäppa eller svindel. Då ska alarmnummer 112 uppringas.

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem