Hyppää sisältöön

Esitteet ja markkinointi

Koulutuksesissa käytetään yhteneväistä esitepohjaa, joita löytyy kolme erilaista. Kun esite on valmis, alkaa koulutuksen markkinointi. Käytössä on monia erilaisia kanavia yhdistyskoulutuksen markkinointiin.

Esitteet

Koulutuksen rakentajien tuottama koulutuksen ohjelma liitetään valmiiseen esitepohjaan.
Esitteestä pitää löytyä koulutuksen perustiedot, esimerkiksi: koulutuksen nimi, kohderyhmä, ajankohta, paikkakunta/ verkkokoulutus, tarkoitus, osaamistavoitteet, ohjelma, kouluttajat, ilmoittautuminen.

Löydät tästä kahdella eri logolla (Sydänliiton logo tai Sydän tekee hyvää logo) kolme valmista esitepohjaa:

Sydänliiton logo:

Lyhyt verkkokoulutus
Yhden päivän lähikoulutus
Kahden päivän lähikoulutus

Sydän tekee hyvää logo:

Lyhyt verkkokoulutus
Yhden päivän lähikoulutus
Kahden päivän lähikoulutus

Esitteeseen liitetään Killan ilmoittautumislinkki (siistinä hyperlinkkinä) – kts. ohje koulutuksen viemisestä Kiltaan ja siihen liittyvä ilmoittautuminen.
Voit itse täydentää tai poistaa tarpeettomia sisältöjä esitepohjasta, jotta se sopii koulutukseesi. Voit lisätä esimerkiksi oman logosi esitteeseen. Tallenna valmis esite pdf-muotoon.

Markkinointi ja markkinointikanavat

Markkinoi koulutuksia hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, mielellään ensimmäisen kerran useampi kuukausi ennen koulutusta. Koulutuskalenteri Yhdistyspalvelussa on hyvä markkinointiväline. Lähetä sen linkki markkinoidessasi koulutuksia. https://sydan.fi/yhdistyspalvelu/koulutukset/koulutuskalenteri 

Sydänliitto markkinoi koulutuksia näissä kanavissaan:

• Yhdistyspalvelun Ajankohtaista-osioon tehdään artikkeli
• Sähköpostiviesti piirien ja valtakunnallisten toiminnanjohtajille ja muille työntekijöille
• Sähköpostiviesti yhdistysten hallitusten jäsenille
• Sähköpostiviesti ruokavastaaville ja liikuntavastaaville, jos kyse on ruoka- tai liikunta-aiheisesta koulutuksesta
• Järjestötiedote kerran kuukaudessa laajana jakeluna, tiedot kerätään Yhdistyspalvelun Ajankohtaista-osiosta

Killan kautta voi lähettää myös massapostituksia. Liitto ei markkinoi somekanavissaan koulutuksiaan, koska ne eivät ole avoimia koko väestölle. Yhdellä sähköpostiviestillä kannattaa markkinoida useampaa koulutusta samalla kertaa, näin vastaanottajat eivät saa liikaa viestejä. Markkinointiviesteihin kannattaa lisätä esitteet liitteinä pdf-muodossa. Useimmiten yksi markkinointikierros ei riitä, vaan tarvitaan 1–2 kierrosta lisää.

Piirit ja valtakunnalliset yhdistykset voivat markkinoida koulutuksia omissa kanavissaan lisäksi, kuten esimerkiksi:
• 1–2 kuukauden välein yhdistysten ajankohtaiset (verkko)tapaamiset
• Postia piiristä -infokirjeet
• Somekanavat
• Sähköpostiviesti puheenjohtajille ja/tai sihteereille

 

Lue seuraavaksi