Hyppää sisältöön
Etusivu / Liikunta / Mahdollisia tehtäviä sydänyhdistyksen liikuntavastaaville ja vapaaehtoisille

Mahdollisia tehtäviä sydänyhdistyksen liikuntavastaaville ja vapaaehtoisille

Yhdistyksenne voi kehittää liikuntatoimintaansa omien kiinnostuksien ja resurssien mukaan. Alla näet paljon asioita, jotka auttavat liikuntatoiminnan kehittämisessä. Moni alla olevista asioista saattaa olla teillä jo kunnossa tai voitte löytää niistä houkuttelevan asian, jota ryhdytte hoitamaan. Pienestäkin asiasta voi mukavasti aloittaa. Jokin asia voi olla sellainen, että se ei kosketa juuri teidän yhdistystänne.

Annukka Alapappila, asiantuntija, järjestötoiminnan sisällöt ja liikunta
Julkaistu 30.3.2023
Päivitetty 20.10.2023

Alla on listattu tehtäviä, joiden avulla yhdistys voi liikuntavastaavansa koordinoimana hallituksen johtamana kehittää omaa liikuntatoimintaansa.

Suunnittelu ja kehittäminen

Liikuntavastaavan koordinoimana yhdistys

 • tarkastelee liikuntatoiminnan merkitystä ja sisältöä säännöllisesti hallituksen kanssa
 • sopii liikuntatoiminnan organisoinnista (liikunnan vuosikello 1s. ja 2s.)
 • kirjaa liikunnan tavoitteet, keinot niiden saavuttamiseksi, aikataulun ja etenemisen
 • liittää liikuntatoiminnan mukaan yhdistyksen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon ( yhdistyksen liikunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio)
 • huolehtii liikuntatoiminnan säännöllisen arvioinnin toteutumisesta (esim. osallistujapalautteet ja itsearviointi)
 • johtaa kehittämistoimenpiteitä ja -suunnitelmia arvioinnista
 • hyödyntää liikuntatoiminnasta kerättyä tietoa
 • vie liikuntatoiminnan tuloksellisuuden arvion hallituksen yhteyshenkilölle kirjattavaksi toimintakertomukseen (saavutettiinko asetetut tavoitteet ja missä määrin? Missä onnistuttiin? Mitkä ovat kehittämisen kohteita?)

 

Ryhmät ja tapahtumat

Liikuntavastaavan koordinoimana yhdistys

 • organisoi säännöllisten liikuntaryhmien toimintaa (tilat ja ohjaajat, uuden ryhmäläisen alkutiedot)
 • kuvaa liikuntaryhmät kirjallisesti (kenelle ryhmät on tarkoitettu, ryhmien tavoitteet, kauanko ne kestävät, mitä niissä tehdään)
 • sopii ryhmien ohjaajien tehtävistä kirjallisesti
 • kerää säännöllisesti palautetta liikuntaryhmissä kävijöiltä
 • koordinoi liikuntatapahtumia
 • järjestää liikuntatoiminnalle tarvittavia tiloja (omat/vuokratut)
 • tilastoi liikuntaryhmien ja -tapahtumien määrät ja osallistujamäärät ja raportoi niistä vastaavalle henkilölle (esim. toimintatiedusteluun) (ryhmän osallistujalista)
 • tilastoi liikuntaa ohjaavien määrät (ammattilais- ja vertaisohjaajat)
 • tukee liikuntatoimijoita, jotta he hallitsevat liikuntatilojen käytön, välineet ja turvallisuuden ja ilmoittavat niihin liittyvistä puutteista sovitulle taholle
 • huolehtii, että liikunta on tarjolla yhdistyksen muuhunkin kuin varsinaiseen liikuntatoimintaan

 

Vaikuttamistoiminta

Liikuntavastaavan koordinoimana yhdistys

 • koordinoi sydänyhteisön yhteisen liikuntaan liittyvän vaikuttamistyötä omalla paikkakunnalla

 

Rahoitus- ja tukimuodot

Liikuntavastaavan koordinoimana yhdistys

 • perehtyy liikunta-avustuksiin/tukimahdollisuuksiin esim. kunta-avustukset
 • tutustuu liikunnan rahoituskanaviin

 

Jäsenten kuuleminen

Liikuntavastaavan koordinoimana yhdistys

 • kuulee jäsenten liikuntatoiveita säännöllisesti (jäsenkysely liikunnasta)
 • huolehtii jäsenten liikuntaan liittyvästä vaikutusmahdollisuuksista

 

Yhteistyö

Liikuntavastaavan koordinoimana yhdistys

 • pitää yhteyttä kunnan liikunta-asioita hoitavaan henkilöön
 • edustaa yhdistystä paikkakunnan liikunnan ja terveyden edistämistyössä
 • on yhteyshenkilö muihin paikallisiin liikuntatoimijoihin (esim. muut yhdistykset, kunta, srk)

 

Viestintä

Liikuntavastaavan koordinoimana yhdistys

 • viestii aktiivisesti yhdistyksen liikuntatoiminnasta (mainospohja Killassa)
 • liittää liikuntatoiminnan yhdistyksen esitteisiin, Internet-sivuille sekä jäsenkirjeisiin
 • tiedottaa jäsenille liikuntatoiminnasta
 • viestii Sydänpiirin ja-liiton tuesta ja hyödyntää sitä (esim. koulutukset, materiaalit ja Liikunnan vertaisohjaaja-sivut)

 

Toimijoiden tukeminen

Liikuntavastaavan koordinoimana yhdistys

 • perehdyttää liikunnan vapaaehtoistoimijat
 • huolehtii liikuntatoimijoiden jaksamisesta
 • tukee liikunnan vertaisohjaajia

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut