Hyppää sisältöön
Etusivu / Liikunta / Lomakkeita ja kyselyitä yhdistysliikunnan tueksi

Lomakkeita ja kyselyitä yhdistysliikunnan tueksi

Sydänyhdistyksen liikuntatoiminnassa voidaan tarvita erilaisia lomakkeita. Tutustupa, olisiko näistä valmiista, muokattavista lomakkeista helpotusta ja apua teidän sydänyhdistyksenne toiminnassa.

Julkaistu 17.9.2023
Päivitetty 13.3.2024

Muistathan ladata (download) lomakkeen ennen muokkausta, tallentamista tai tulostamista.

Ohjaajasopimus

Sydänyhdistyksissä toimii satoja liikuntaryhmiä. Ryhmänohjaajan kanssa voi ja kannattaakin tehdä ohjaajasopimus. Tämä sopimus on mallipohja, jossa on huomioitu yhdistyksen liikuntavastaavan tehtävänkuvan sisältöä suhteessa liikuntaryhmän ohjaajaan. Yhdistys voi muokata sopimusta omaan tarpeeseensa sopivaksi.

Muistathan, että tulorekisteri- ja vakuutusasiat liittyvät liikuntaryhmätoimintaan. Jos ohjaajalle maksetaan korvausta liikuntaryhmän ohjaamisesta, tulorekisteriasia  on pakollinen hoitaa.

Liikuntaryhmän osallistujalista

Liikuntaryhmän ohjaaja pitää kirjaa ryhmän osallistujista osallistujalistalla. Näin yhdistys seuraa liikuntaryhmien osallistujamääriä. Lisäksi lomakkeeseen voi kirjata uusien osallistujien lukumäärän.

Lomake pdf-muodossa.

Lomake, jossa paikka osallistujan puhelinnumerolle.

Uuden liikuntaryhmäläisen taustatietoja -lomake

Kun uusi osallistuja tulee mukaan liikuntaryhmään, voi olla mukava ja hyväkin, että ohjaaja saa tietää hänen liikuntatottumuksistaan sekä toiveistaan ja odotuksistaan liikuntaryhmää kohtaan.

Lomake pdf-muodossa.

Liikuntaryhmän palautelomake

Aika ajoin voi olla mielekästä kerätä yhdistyksen liikuntaryhmistä palautetta liikuntaryhmän kehittämiseksi ja uusien toiveiden kuulemiseksi.

Lomake pdf-muodossa.

Kysely yhdistyksen jäsenille liikuntatoiminnan kehittämiseksi

Yhdistyksen jäsenistä moni on mukana yhdistyksen liikuntaryhmissä. Jokainen jäsen ei ole kuitenkaan vielä löytänyt omaa paikkaansa yhdistyksen liikunnassa. Yhdistys voi mainiosti kysyä liikuntakyselyllä jäseniltään muun muassa, millaista liikuntaa jäsen toivoo järjestettävän ja mikä ajankohta olisi sopiva. Kyselyn avulla voi löytää jäsenistöstä aktiivisia ihmisiä mukaan järjestämään ja kehittämään yhdistyksen liikuntatoimintaa.

Mikäli yhdistys innostuu kyselyn lähettämisestä jäsenilleen, kannattaa tästä kertoa Sydänliiton liikunta-asiantuntija Annukka Alapappilalle, annukka.alapappila@sydanliitto.fi tai 040 502 9091 ja pyytää suora linkki sähköiseen kyselyyn. Linkin voi lähettää jäsenille tekstiviestillä tai sähköpostilla saatesanoineen. Myös valmiit saatesanamallit ovat tarjolla.

Yhdistys saa vastausajan päätyttyä kyselyn tulokset yhdistykseen hyödynnettäväksi. Tulosraportti on hyvin selkeä ja helposti hyödynnettävä.

Tarvittaessa liikuntakyselyn voi tehdä myös paperisena versiona. Tällöin tulee huomioida, että sen tulosten kerääminen ja analysointi on huomattavasti enemmän aikaa vaativaa kuin sähköisen kyselyn.

Tässä kysely paperisena.  Paperisesta kyselystä näkyy kyselyn kysymykset, joka ovat samat kuin sähköisessä kyselyssä.

Liikunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio

Liikunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulee sisällyttää osaksi yhdistyksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.  Toimintasuunnitelmaosio muodostuu liikunnan painopistealueista, liikuntatoiminnan tavoitteista ja käytännön toimien kuvaamisesta. Talousarvio sisältää pohjan liikuntatoiminnan tuotoille ja kuluille.

Mallilomaketta voi käyttää apuna, kun täytettävää lomaketta käytetään.

Liikuntatoiminnan vuosiseuranta

Liikuntatoiminnan vuosiseuranta -lomakkeeseen on hyvä kirjata yhdistyksen liikuntaan liittyvä toiminta pitkin vuotta. Näitä toimintoja voivat olla liikuntaryhmä, liikuntatapahtuma tai liikuntaan liittyvä kurssi, luento, leiri, näyttely tms. Lomake on tarkoitettu yhdistyksen liikunnan toimintakertomuksen kirjoittamisen avuksi.
Lomake pdf-muodossa.

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut