Hyppää sisältöön
Etusivu / Ruoka ja ravitsemus / Yhdistyksen ruokatoiminnan kehittäminen työkalun avulla

Yhdistyksen ruokatoiminnan kehittäminen työkalun avulla

Oman sydänyhdistyksenne ruokatoimintaa voi kehittää yhdessä monella tavalla. Ruokatoiminnan tilannearvion tekeminen valmiin mallin mukaan on yksi näistä mahdollisuuksista. Tutustu ja innostu!

Tuija Pusa
Julkaistu 5.3.2021

Tässä kuvattu yhdistyksen ruokatoiminnan tilannearvio on eräänlainen itsearviointityökalu. Sitä on helppo käyttää ja se huokuttelee yhdistyksen hallitusta ja ruokatoiminnan puuhaihmisiä yhteen mukavan keskustelun ääreen. Se ei aseta yhdistyksen ruokatoiminnalle tai -toimijoille vaatimuksia vaan antaa toimijoille tilannekuvan siitä, mitä yhdistyksessä jo tehdään ruoka- ja ravitsemusasioiden parissa. Samalla se tuo esiin mahdollisuuksia, joihin yhdistys voi halutessaan tarttua.

Ideointia, yhdessä tekemistä ja innostavaa ilmapiiriä!

Alla olevan materiaalin avulla voit yhdessä puheenjohtajan kanssa käynnistää yhdistyksen ruokatoiminnan nykytilan arvioinnin. Tilannekatsauksen tehtyänne voitte yhdessä hallituksen ja muiden yhdistyksenne aktiivien kanssa löytää pieniä tai vähän isompia kehittämisideoita tuleville vuosille. Toisaalta nykytilanne voi olla juuri sopiva yhdistyksen voimavaroihin ja toiminnan painopisteisiin nähden.

Malli ja sen materiaalit on rakennettu Liikkuva yhdistys -hankkeessa 2017-2018.

Miksi ruokatoiminnan tilannearvion tekeminen kannattaa?

Ruokatoiminnan tilannearvion tekeminen

 • helpottaa toimintaan liittyvää päätöksentekoa (hallitus, ruokavastaava, vapaaehtoiset)
 • antaa avaimia pitkäjänteiseen kehittämiseen
 • tarjoaa yhdistysten toimijoille välineitä ja väyliä toimia paikallisesti ja omia vahvuuksia hyödyntäen
 • selkiyttää työnjakoa yhdistyksissä
 • avaa väylää ratkaisujen ideointiin yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa
 • vahvistaa yhdistysten osaamista
 • helpottaa yhteistyön lisäämistä järjestöjen ja muiden terveydenedistämisen vaikuttajien ja kuntien kanssa
 • vahvistaa vapaaehtoistoimintaa ja osaltaan tukee jäsenhankintaa

Ruokatoiminnan tilannearvion tekemisessä voi hyödyntää Liikunnan itsearviointi -videota (4:14). Video esittelee liikunnan tilannekatsauksen tekemisen ja opastaa siihen liittyvän materiaalin käyttämisen. Tulet huomaamaan, että ei ole vaikeaa.

Miten liikkeelle?

Jokainen sydänyhdistys voi käynnistää ruoka- ja ravitsemustoimintansa tilannearvion tekemisen itse.

Näin se etenee:

 1. Kerro yhdistyksesi puheenjohtajalle innostuksesta käynnistää ruokatoiminnan nykytilanteen kartoitus.
 2. Viekää idea yhdistyksen hallituksen kokoukseen, esitelkää toimintatapa ja innostakaa koko hallitus mukaan.
 3. Sopikaa, kuka vie kartoitusta eteenpäin yhdistyksessä;
 1. Päättäkää hallituksessa tulosten esittelyn jälkeen mahdollisista jatkosuunnitelmista ja kehittämistehtävistä (tulostettava) ja niiden toimeenpanosta sekä miten toimeenpanoa seurataan ja milloin tehdään liikunnan tilannekatsaus seuraavan kerran.
 2. Kirjatkaa asioista muistio (tulostettava).

 

HUOM! Itsearviointityökalun materiaali on tarkoitettu kaikille yhdistyksen ruokatoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Aivoliitolle, Diabetesliitolle, Hengitysliitolle, Sydänliitolle ja Syöpäjärjestöille. Materiaalia saa muokata ainoastaan vaihtamalla Sydän tekee hyvää -logon tilalle oman logonsa. Lisätietoja: tuija.pusa@sydanliitto.fi

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut