Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hälsa och livstil / God kondition som ung skyddar mot hjärtsjukdomar som äldre

God kondition som ung skyddar mot hjärtsjukdomar som äldre

Det lönar sig att börja motionera redan som ung, eftersom en god kondition i unga år minskar hjärtriskerna senare i livet. Man tror, att det här beror på det, att också hjärtmuskeln fungerar bättre hos den som motionerar än hos andra.

Julkaistu 4.2.2016
Uppdaterad 28.5.2018

I undersökningen deltog nästan 4 900 amerikaner, som då undersökningen inleddes var i åldern 18 – 30 år. Alla genomgick ett konditionstest i början av undersökningen. Sju år senare genomgick 

nästan 2 500 av deltagarna ett nytt konditionstest. Under den nästan 30 år långa uppföljningstiden avled 5,6 procent av deltagarna och 4 procent insjuknade i hjärt- och kärlsjukdomar. 

Forskarna observerade, att ju bättre deltagarna klarade sig i konditionstestet, desto mindre var insjuknings- och dödsrisken. Varje minut i konditionstestet minskade dödsrisken med 15 procent och insjukningsrisken med 12 procent. Sämre resultat i konditionstestet ökade på motsvarande sätt riskerna. 

Forskarna granskade också förkalkningarna i deltagarnas kransartärer, då undersökningen pågått i 15, 20 och 25 år. Förändringarna i konditionen hade dock inget samband med förkalkningarna. 

 

Undersökningen publicerades i tidningen JAMA Internal Medicine.

Lue seuraavaksi