Flytta dig till innehållet

fi

sv

God kondition som ung skyddar mot hjärtsjukdomar som äldre

Det lönar sig att börja motionera redan som ung, eftersom en god kondition i unga år minskar hjärtriskerna senare i livet. Man tror, att det här beror på det, att också hjärtmuskeln fungerar bättre hos den som motionerar än hos andra.

Julkaistu 4.2.2016
Uppdaterad 28.5.2018

I undersökningen deltog nästan 4 900 amerikaner, som då undersökningen inleddes var i åldern 18 – 30 år. Alla genomgick ett konditionstest i början av undersökningen. Sju år senare genomgick 

nästan 2 500 av deltagarna ett nytt konditionstest. Under den nästan 30 år långa uppföljningstiden avled 5,6 procent av deltagarna och 4 procent insjuknade i hjärt- och kärlsjukdomar. 

Forskarna observerade, att ju bättre deltagarna klarade sig i konditionstestet, desto mindre var insjuknings- och dödsrisken. Varje minut i konditionstestet minskade dödsrisken med 15 procent och insjukningsrisken med 12 procent. Sämre resultat i konditionstestet ökade på motsvarande sätt riskerna. 

Forskarna granskade också förkalkningarna i deltagarnas kransartärer, då undersökningen pågått i 15, 20 och 25 år. Förändringarna i konditionen hade dock inget samband med förkalkningarna. 

 

Undersökningen publicerades i tidningen JAMA Internal Medicine.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat