Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hälsa och livstil / Hjärt-chatten erbjuder dem som insjuknat stöd av andra i samma situation på webben

Hjärt-chatten erbjuder dem som insjuknat stöd av andra i samma situation på webben

Att erbjuda stöd av andra i samma situation hör till hjärtföreningarnas kärnverksamhet. Hjärtförbundet har senaste vår inlett en ny form av denna stödverksamhet, en webdiskussion eller Sydän-chatt. De elektroniska tjänsterna är i allt större utsträckning en del av medborgarnas vardag, och därför måste också stödet av andra i samma situation följa med i utvecklingen.

Susanna Lehtimäki
Julkaistu 16.1.2018
Uppdaterad 28.2.2019
Susanna Lehtimäki berättade om Sydänchatt i Ett liv -höstmöte i Jyväskylä.

Sydän-chatten sammanför personer med hjärtsjukdomar i olika åldrar och deras närstående för att dela erfarenheter samt att i realtid ge och få stöd av andra i samma situation, oberoende av var man befinner sig. Som stödform är Sydän-chatten utmärkt, speciellt för sådana människor, som av en eller annan anledning inte kommer sig för att söka stöd på annat håll.

Vanliga frågor i vardagslivet

Sydän-chatten har alltid ett på förhand fastställt tema, kring vilket sedan diskuteras. Ofta kan ett tema ändå vara väldigt omfattande, vilket möjliggör vida utsvävningar i diskussionen. I chatten har till exempel diskuterats om hur en ung hjärtpatient orkar i vardagen, om att leva med förmaksflimmer, om hjärtsjukdomar och motion samt om föda och näring. Mest intresse har helt vanliga frågor i vardagslivet väckt.

Sydän-chatten ingår i Tukinet-kriscenter, som upprätthålls av Föreningen för Mental Hälsa i Finland. För att kunna delta i diskussionen ska man först registrera sitt användarsignum på Tukinet, och sedan vara på plats när Sydän-chatt pågår. På Tukinets ingångssida, tukinet.net, hittar man då en länk till Sydän-chatten. På samma sida finns också tidpunkter och teman för kommande chattar.

I diskussionen används signaturer och 12 deltagare ryms med per gång. Chatt-diskussionen handleds av Hjärtförbundets frivilliga stödpersoner, som skolats för uppgiften. På plats kan också finnas en person från Hjärtförbundet samt sakkunniggäster. Om dessa anmäls skilt på förhand.

Nya formen för stöd

Stödpersonerna har med glädje tagit emot den nya formen för stöd av andra i samma situation och erfarenheterna från Sydän-chatten har varit positiva. Handledare, som några gånger dragit diskussioner på samma tema, har märkt, att de redan börjar bli ”bekanta” med vissa deltagare och samtalet fortsätter där det senaste gång avbröts. Men det är nog också lätt för nya deltagare att komma med. En gemensam önskan som ”webbstödarna” i själva verket har är den, att flera deltagare skulle komma med i Sydän-chatten. Så nu ska vi alla sprida information: låt djungeltelegrafen och -trummorna sjunga till förmån för Sydän-chatten!

Sydän-chatt är en del av Hjärnförbundets, Diabetesförbundets och Hjärtförbundets hälsotalko Ett liv, som sporrar människor till att bättre sköta om sig själv och att i grupp också stöda andra. I Tukinets öppna diskussioner erbjuds stöd av andra i samma situation åt de insjuknade och deras närmaste.  www.yksielama.fi

Följande Sydän-chatt tisdagen den 16.1. kl 18–19.30, och då diskuteras frågor som berör hjärtpatientens vardag.

Lue seuraavaksi