Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Pessimism och depression ökar hjärtrisken

Pessimism och depression ökar hjärtrisken

Både pessimism och depression ökar klart människans risk för att avlida i en hjärt- och kärlsjukdom. Två färska undersökningar behandlar detta. Finländska forskare utredde sambandet mellan pessimism och hjärtdödlighet, polska forskare igen risken för depression och hjärtdöd.

Publicerat 1.6.2017
Uppdaterad 27.3.2019

I den finländska undersökningen deltog över 2 800 lahtisbor, vars uppgifter från en uppföljningstid på 11 år granskades. De undersökta personerna var i åldern 52 – 76 år. Under uppföljningstiden avled 122 personer i kranskärlssjukdom. Forskarna delade in deltagarna enligt deras pessimism i fyra grupper. De observerade, att de mest pessimistiska hade mera än dubbelt så stor risk att avlida i kranskärlssjukdom än de minst pessimistiska.

Polska forskare utredde depressionens samband med hjärtdöd i Novosibirsk i Ryssland, i Krakov i Polen och i sex tjeckiska städer. Man fick uppgifter om närmare 25 000 män och kvinnor i åldern 45–69 år. Under tiden för den sjuåriga uppföljningen avled 850 deltagare i en hjärtsjukdom och nästan 2 100 av andra orsaker.

Forskarna observerade, att depressionssymptom utgjorde en självständig risk för att avlida i en hjärtsjukdom eller av andra orsaker. Sambandet kvarstod, fastän andra faktorer, så som åldern togs i beaktande. Forskarna betonar, att depression är en lika stor hjärtrisk som de traditionella riskfaktorerna.

Undersökningarna publicerades i tidningarna BMC Public Health – och European Journal of Preventive Cardiology.

Lue seuraavaksi