Flytta dig till innehållet

fi

sv

Tid att äta, tid att sova och tid att kramas

Jag har redan i åratal levt enligt mina egna tider. I praktiken vaknar jag till väckarklockans ringning endast då, när jag måste. Lyckligtvis har jag ganska sällan morgonmöten.

Julkaistu 15.3.2017
Uppdaterad 22.10.2019

På kvällen kunde jag bättra mig, tiden jag spenderar tillsammans med television och mobilapparater upptar för stor del av mitt liv då, när jag inbillar mig att jag ingenting gör. Det leder till att sänggåendet skjuts upp. Jag vet, att jag inte är ensam om detta. Hela 75 procent av människorna sover cirka en timme mindre än de skulle behöva. Nu utmanas finländarna till en högkvalitativ sömn, och i april anordnas det till och med Sömn-FM-tävlingar.

En aha-upplevelse fick jag, då jag i min hand hade boken Ruokarytmi (Matrytm), skriven av Soili Soisalo och Eeva Voutilainen. Boken presenterar en diet som ska få oss att må bra, men samtidigt kanske också hemligheten till ett gott liv. Vid sidan av matrytmen tar författarna liksom oförmärkt upp sömnrytmen, dygnsrytmen, livsrytmen… Rytmen är nyckelordet. Den inre klockan reglerar bland annat ämnesomsättningen och hormonverksamheten och inverkar därmed på hela kroppens välmående.

Jag har enligt bästa förmåga försökt leva enligt min inre klocka, man varför håller den aldrig tiden? En orsak är vårt nordliga läge, dygnsrytmen får vår inre klocka att än gå före och än släpa efter. Under den långa mörka vintern delar inte naturen upp dygnet i perioder och inte heller under den ljusa sommartiden. Det är inte konstigt, att klockan har svårt att hålla tiden, om mattiderna och tiderna för sänggående varierar och vi får sömnunderskott. Människan behöver fortfarande regelbundna mat- och sovtider, fastän vår omgivning har blivit en 24/7-värld.

Hjärtveckan och Hälsans 3-kamp erbjuder ett utmärkt tillfälle att granska sina egna värden och att vid behov korrigera både sin sömn- och matrytm liksom också sin regelbundna motionsrytm.

En god kommande Hjärtvecka, vi kramas då vi möts!

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat