Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Blodtrycket kräver justering

Blodtrycket kräver justering

Viktigast i behandlingen av högt blodtryck är förändrade levnadsvanor. Ett högt blodtryck kräver ofta också medicinbehandling. Det kan vara svårt att hitta en lämplig medicin och också en lämplig dos av den.

Anna-Mari Hekkala
Publicerat 24.10.2018
Blodtrycket får man reda på endast genom att mätä. Bild Johannes Romppanen

Behandlingen av högt blodtryck har länge varit etablerad, men definitionerna av nivån på högt blodtryck och behandlingsmålen kan variera en aning. De europeiska behandlingsrekommendationerna för blodtryck uppdaterades i augusti. De finländska rekommendationerna följer långt de europeiska, och God medicinsk praxis uppdateras också hos oss som bäst.

Högt blodtryck känns inte

Blodtrycket uppstår, då hjärtat pumpar ut blodet till cirkulationssystemets artärer. Trycket, inte ens ett högt, känns i allmänhet inte. Det får man alltså reda på endast genom att mäta. I dag baserar sig både konstaterandet av högt blodtryck och också uppföljning av behandlingen på egna mätningar som görs hemma.

Blodtrycket är på en idealisk nivå, när det i allmänhet är under 120/80 kvicksilvermillimeter (mmHg). Högre värden är ännu normala eller nöjaktiga upp till nivån 140/90, varefter man helt klart kan tala om ett högt blodtryck (hypertension).

Behandling rekommenderas i allmänhet, då blodtrycket upprepat överskrider dessa värden. I de nya europeiska rekommendationerna ges rådet att överväga medicinbehandling redan vid den aningen lägre nivån 130–139/85–89 mmHg åtminstone för personer, hos vilka redan konstaterats en artärsjukdom, till exempel kranskärlssjukdom.

Levnadsvanorna är alltid en viktig del av behandlingen

Vart femte år utreds finländarnas hälsa i undersökningen FinHälsa. Resultaten i den senaste undersökningen, som publicerades i våras, var beträffande blodtrycket alarmerande. Jämfört med föregående undersökning har finländarnas blodtrycksvärden inte just alls sjunkit.

Nästan två av tre män och varannan kvinna har antingen blodtrycksmedicinering eller högt blodtryck. Fastän blodtrycket skulle ha konstaterats vara högt, använder bara cirka hälften medicin. En fjärdedel av personer i pensionsåldern och var tionde person i arbetsför ålder har farligt högt blodtryck (över 160/100 mmHg). Finländarnas blodtryck är mycket höga också i europeisk jämförelse.

Blodtrycket hade mätts på två av tre personer i arbetsför ålder och på var fjärde person pensionsåldern. Många känner alltså till sitt tryck, men varför görs ingenting åt saken? Högt blodtryck upplevs kanske inte som en skadlig sak, eftersom det i allmänhet varken känns eller smakar på något speciellt sätt. Det ”övertryck” som råder i rörsystemet är ändå farligt, i första hand för blodkärlen och själva hjärtat, och i det långa loppet för de organ, till vilka blodkärlen för blod, d.v.s. alla. Det mest sårbara av andra organ är hjärnan, och till exempel är också blodkärlsrelaterad minnessjukdom, efter Alzheimers sjukdom, den vanligaste orsaken till demens.

Orsaken till högt blodtryck kan ofta hittas bland våra egna levnadsvanor. Många har ärftligt anlag för hypertension, men övervikt, ringa motion, rökning, alkohol och kostens saltmängd ökar risken. Därför måste man i förebyggandet av hypertension alltid fästa uppmärksamheten på levnadsvanefrågor.

Hur jag själv kan påverka mitt blodtryck:

Mera

 • motion
 • användning av grönsaker
 • användning av fullkornsprodukter

Mindre

 • användning av salt
 • stress
 • övervikt
 • användning av alkohol

Sluta

 • röka

Medicinbehandling nödvändig vid högt blodtryck

Ifall blodtrycket trots goda levnadsvanor fortfarande är högt, är det nödvändigt med medicinbehandling. Målet med behandlingen är det samma för alla: ett blodtryck under 140/90 mmHg. Om medicineringen tolereras väl, kan man sikta på en nivå under 130/80 mmHg. Höga blodtryck kan inte anses höra som en naturlig del till åldrandet, utan behandling genomförs på samma sätt som hos yngre. Ifall personen har många sjukdomar, är skröplig och i hög ålder, kan man vara tvungen att pruta på vårdmålen för blodtrycket, eftersom medicineringen inte får orsaka onödiga men.

I många internationella undersökningar, och även i den finländska undersökningen FinHälsa2017, har framgått, att endast hälften av patienterna har uppnått behandlingsmålen, trots medicinbehandling. De vanligaste orsakerna är misslyckade levnadsvaneförändringar, för små medicindoser eller dålig förbindning till behandlingen.

Det är vanligt, att medicinen glöms bort eller att den inte tas på grund av rädsla för biverkningar. Patienterna kanske inte känner till orsakerna och motiveringarna till medicinbehandlingen, och har därför svårt att motivera sig för en behandling som kan pågå i åratal, speciellt ifall besväret ännu inte orsakat några speciella symptom. Det har också konstaterats, att behandlingen lyckas klart bättre, då man använder s.k. kombinationspreparat. Det här betyder det, att det i varje piller har packats två eller tre preparat som verkar på olika sätt.

Fem råd för genomförandet av en lyckad blodtrycksmedicinering:

 • Känn till, varför blodtrycket måste behandlas. Genom att behandla blodtrycket nu förebygger du tråkiga sjukdomar, som lömskt utvecklas under årens lopp.
 • Tala om din medicinering. Om medicinen orsakar besvär, be av din läkare om att få byta till ett annat preparat. Det lönar sig också att begära kombinationspiller. En enkel medicinbehandling är lättare att genomföra.
 • Kom ihåg, att levnadsvanebehandling stöder medicinbehandlingen. Med goda levnadsvanor är det t.o.m. möjligt, att ersätta en medicin.
 • Skaffa till din telefon en applikation, som påminner om medicinbehandlingen. Då påminner mobilen om, när det är dags att ta medicinen, att köpa en ny förpackning och att förnya recepten.
 • Var medveten om ditt eget blodtryck. Mät trycket och visa upp mätresultaten för läkaren.

Det är inte betydelselöst, hur hårt det strömmar i blodkärlen. Lyckligtvis finns det många slags knep för att dämpa bruset, tillräcklig sömn och vila inte att underskatta. Ständig stress i arbetet eller familjelivet höjer också blodtrycket, men korrigeringen av det problemet är ju en helt annan historia.

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem