Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Känn ditt värde – mät ditt blodtryck

Känn ditt värde – mät ditt blodtryck

Ännu för ett par årtionden sedan var man tvungen att besöka en läkares eller sjuk¬skötares mottagning för att få sitt blodtryck mätt. I dag kan man konstatera högt blodtryck genom mätning hemma och också följa upp behandlingen av det.

Mari Blek-Vehkaluoto, asiantuntija, elvytys ja riskitekijät
Publicerat 17.8.2021

Förutom att det är enkelt att mäta sitt blodtryck hemma så är det rätt utfört också pålitligare än mätning på en mottagning. I hemförhållanden kan mätningarna göras vid en tidpunkt som passar en själv och det vitrocksblodtryck som många drabbas av på mottagningen förvränger inte uppfattningen om den verkliga blodtrycksnivån. Kontrollera ändå före mätningen hemma påbörjas att mätare, manschett och mätteknik är i skick.

En förutsättning för mätning hemma är en pålitlig och godkänd överarmsmätare. Manschetten som viras runt överarmen ska vara av rätt storlek. En för liten manschett ger ett tryck som är högre än det verkliga och en för stor manschett ger i sin tur ett värde som är lägre än det verkliga. Mät överarmens omkrets och välj storleken på manschetten enligt den. Handledsmätare rekommenderas endast i det fall att det inte finns manschetter av lämplig storlek för den egna överarmen.

Det rekommenderas att blodtrycksmätarens funktionsduglighet och trycksensorns exakthet granskas med 2–3 års mellanrum. Ta vid inköpet reda på hur kontrollen och servicen av apparaten ordnas. Bekanta dig med mätarens egenskaper och läs bruksanvisningen, fast det kan kännas onödigt.

Från enskilda mätningar till mätningsserier

Varje vuxen bör känna till sin egen blodtrycksnivå. Enskilda mätningar har just ingen betydelse eftersom blodtrycket varierar från en stund och situation till en annan. I dag rekommenderas att blodtrycksnivån utreds med mätningsserier under fyra eller sju dygn. Ifall läkaren inte har gett andra anvisningar; mät blodtrycket på morgonen innan du tar din medicin och en gång till på kvällen.

Mätningarnas frekvens beror på situationen. I början av behandlingen och då behandlingen ändras behövs tätare uppföljning. När behandlingsmålet har uppnåtts räcker det med att mäta då och då. Längre mätningsserier görs åtminstone före följande uppföljningsbesök hos läkaren eller skötaren.

Pålitligt resultat med mätningsrutiner

Blodtrycket varierar enligt tiden på dygnet, olika situationer i vardagen och känsloläget. Gör därför mätningssituationerna så likartade som möjligt. Undvik tung motion, tobak, alkohol, kaffe, te samt cola- och energidrycker en halv timme före mätningen. Mät blodtrycket i ett bullerfritt och varmt utrymme, utan brådska.

Sitt på en stol med ryggstöd så att båda fötterna är stadigt på marken och du kan hålla underarmen stödd och avslappnad. Manschetten bör vara i höjd med hjärtat. Sitt lugnt i fem minuter innan du startar mätaren. Prata eller rör dig inte så länge mätningen pågår. Mät två gånger med 1–2 minuters mellanrum. Anteckna båda resultaten och räkna ut medelvärdet av värdena från hela mätningsserien.

Egenuppföljning en viktig del av behandlingen

Inte ännu idag behandlas finländarnas blodtryck tillräckligt väl. Endast hos mindre än hälften av dem som använder blodtrycksmedicin befinner sig trycket på målnivån för behandlingen. Finn dig inte i att blodtrycket är högt, utan be om hjälp för att få ner det. För det här behövs alltid granskning av levnadsvanorna och ofta också medicin eller medicinkombination. Med hemmätning följer man med resultatet av behandlingen. Som patient har du alltså en viktig roll, men du är inte ensam. Till en god behandling hör också uppföljningsbesök, samtal eller elektronisk kommunikation med läkaren eller skötaren.

 

3 tips för blodtrycksmätning hemma

1. Om du har konstaterats ha högt blodtryck, försäkra dig om att du känner till ditt eget behandlingsmål. Vanligast är att det vid mätning hemma ska vara under 135/85 mmHg, men andra sjukdomar och individuella faktorer inverkar på målet.

2. Utnyttja vid uppföljningen av blodtrycks-värdena och uträknandet av medelvärdena exempelvis mobilappar eller Hjärtförbundets Exel-tabell för hemuppföljning av blodtrycket, Verenpaineen kotiseuranta.

3. Känn vid blod-trycksmätningen också efter din puls vid handleden eller på halsen. En oregelbunden puls kan vara ett tecken på förmaksflimmer, som obehandlat kan leda till hjärninfarkt. Vissa mätare har förutom mätning av pulsfrekvensen också en funktion som visar oregelbunden puls.

Läs också: Utförligare anvisningar om mätning och mätare

Beställ: Fokus på blodtrycket. Pris 5 €. (Sydankauppa.fi)

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem