Sydänliiton hyvinvoinnin ja sydänterveyden verkkopalvelu

Rehabiliteringskurs för personer som har konstaterad kranskärlssjukdom

12–14.2.2019 och 7–8.5.2019: Rehabiliteringskurs för personer som har konstaterad kranskärlssjukdom, är by-passopererade, har haft hjärtinfarkt, genomgått ballongutvidgning (PCI) eller har angina pectoris.

Bodil Häger-Kantola
Julkaistu 17.9.2018
Bild: Rodeo

Kursen innehåller föreläsningar av läkare, hjärtskötare, socialarbetare och psykolog. Även föreläsningar om kost och motion för hjärtpatienter ingår.

Plats: Härmä Rehab Center, Vasavägen 22, 62375 Ylihärmä. Kursen kostar 40 €/deltagare. Möjlighet för make/maka att delta till självkostnadspris. Ansökan till kursen görs på Hjärtförbundets blankett och skickas till Kust-Österbottens Hjärtdist-rikt, Carita Björne, Bankgatan 11, 66900 Nykarleby.

Information och ansökningsblanketter finns också på vår hemsida www.hjarta.fi. Förfrågningar till Kust- Österbottens Hjärtdistrikt tel. 040 5969 708 (Carita Björne).

Kursen innehåller föreläsningar av läkare, hjärtskötare, socialarbetare och psykolog. Även föreläsningar om kost och motion för hjärtpatienter ingår. Plats: Härmä Rehabiliteringscenter, Vasavägen 22, 62375 Ylihärmä. Kursen kostar 40 € / deltagare. Möjlighet för make/maka att delta till självkostnadspris. Ansökan till kursen görs på Hjärtförbundets blankett SSL1 och skickas till: Kust-Österbottens Hjärtdistrikt, Bankgatan 11, 66900 Nykarleby. Information och ansökningsblanketter finns på vår hemsida www.hjarta.fi

Lue seuraavaksi

Kaupallinen yhteistyö
15.4.2019

Sydämen asialla

Läs artikel
Kaupallinen yhteistyö
Läs artikel
Kaupallinen yhteistyö
Läs artikel
H
Hjärt- och kärlsjukdomar
Läs artikel
H
Hälsa och livstil
Läs artikel
H
Hjärt- och kärlsjukdomar
Läs artikel
H
Hjärt- och kärlsjukdomar
Läs artikel
H
Hjärt- och kärlsjukdomar
Läs artikel
H
Hjärt- och kärlsjukdomar
Läs artikel