Sydänliiton hyvinvoinnin ja sydänterveyden verkkopalvelu

Rehabiliteringskurs för personer som har konstaterad kranskärlssjukdom

12–14.2.2019 och 7–8.5.2019: Rehabiliteringskurs för personer som har konstaterad kranskärlssjukdom, är by-passopererade, har haft hjärtinfarkt, genomgått ballongutvidgning (PCI) eller har angina pectoris.

17.9.2018
·
Bild: Rodeo

Kursen innehåller föreläsningar av läkare, hjärtskötare, socialarbetare och psykolog. Även föreläsningar om kost och motion för hjärtpatienter ingår.

Plats: Härmä Rehab Center, Vasavägen 22, 62375 Ylihärmä. Kursen kostar 40 €/deltagare. Möjlighet för make/maka att delta till självkostnadspris. Ansökan till kursen görs på Hjärtförbundets blankett och skickas till Kust-Österbottens Hjärtdist-rikt, Carita Björne, Bankgatan 11, 66900 Nykarleby.

Information och ansökningsblanketter finns också på vår hemsida www.hjarta.fi. Förfrågningar till Kust- Österbottens Hjärtdistrikt tel. 040 5969 708 (Carita Björne).

Kursen innehåller föreläsningar av läkare, hjärtskötare, socialarbetare och psykolog. Även föreläsningar om kost och motion för hjärtpatienter ingår. Plats: Härmä Rehabiliteringscenter, Vasavägen 22, 62375 Ylihärmä. Kursen kostar 40 € / deltagare. Möjlighet för make/maka att delta till självkostnadspris. Ansökan till kursen görs på Hjärtförbundets blankett SSL1 och skickas till: Kust-Österbottens Hjärtdistrikt, Bankgatan 11, 66900 Nykarleby. Information och ansökningsblanketter finns på vår hemsida www.hjarta.fi

Lue seuraavaksi

H
Hjärt- och kärlsjukdomar
Läs artikel
H
Hjärt- och kärlsjukdomar
Läs artikel
H
Hjärt- och kärlsjukdomar
Läs artikel