Flytta dig till innehållet

fi

sv

Gång uppskjuter hjärtsvikt

En tjugo minuters daglig promenad eller cykeltur skyddar enligt en färsk svensk undersökning kvinnans hjärta från hjärtsvikt.

Julkaistu 16.2.2015
Uppdaterad 28.5.2018

Tidigare har man vetat, att motion minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och störningar i hjärncirkulationen.

I undersökningen deltog nästan 28 000 kvinnor, som hade deltagit i mammografiscreeningar. De uppföljdes i medeltal under 13 års tid. Kvinnornas insjuknande utreddes ur patient- och dödsfallstatistiken. Under uppföljningstiden blev 2 400 kvinnor intagna på sjukhus eller avled på grund av hjärtsvikt.

Forskarna observerade, att måttlig och riklig motion klart minskade risken att insjukna i hjärtsvikt. Bästa nyttan gav en tjugo minuters daglig promenad eller cykeltur. Den sänkte insjukningsrisken med nästan en tredjedel. I tid betydde detta, att insjuknandet uppsköts med ett och ett halvt år.

Undersökningen publicerades i tidningen Circulation: Heart Failure.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat