Flytta dig till innehållet

fi

sv

Vi cyklar!

Cykling minskar möjligtvis risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningsresultatet kommer förstås från Danmark, som är känt som ett cyklingsland, men också från vårt grannland Sverige.

Tuija Brax, Sydänliiton pääsihteeri
Julkaistu 27.12.2016
Uppdaterad 22.10.2019
Tuija Brax cyklar regelbundet till och från arbetet.

I den danska undersökningen deltog närmare 54 000 män och kvinnor, som cyklade regelbundet. De var, då undersökningen inleddes, i åldern 50–60 år. Under den tjugoåriga uppföljningstiden minskade risken för hjärtattack med 10–20 procent jämfört med dem, som använde sig av andra fortskaffningsmedel.

I den svenska undersökningen deltog närmare 24 000 män och kvinnor, vars medelålder då undersökningen inledes var 43,5 år. Uppföljningstiden i den här undersökningen, som koncentrerade sig på cykling till och från arbetet, var tio år. Forskarna observerade, att de personer som cyklade till arbetet var slankare och deras blodtryck, fettvärden och sockertolerans var bättre än hos dem som använde sig av passivt resande. Forskarna ansåg också, att cykling till arbetet är en metod som verkligen kunde minska hjärtriskerna bland medelålders män och kvinnor.

Undersökningarna publicerades i tidningarna Circulation och Journal of the American Heart Association.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat