Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Ny guide om att föra vuxnas vikt på talför yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Ny guide om att föra vuxnas vikt på talför yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Den nya guiden om att föra vikten på tal för hälso- och sjukvårdspersonal är till praktisk hjälp när man diskuterar vikten med kunden i en atmosfär som betonar samarbete.

Guiden ger en bakgrund till hur känsligt ämnet är och hjälper den yrkesutbildade att bemöta kunden genom att uppmuntra honom eller henne, lyssna på hans eller hennes behov och stärka hens resurser. Behovet av en guide har kommit från hälso- och sjukvårdspersonal och kunder. Många experter och erfarenhetsexperter har hörts i arbetet med innehållet.

– De yrkesutbildade behöver metoder för att föra vikten på tal på ett sätt som respekterar kunden och kunderna önskar att vikten diskuteras på ett respektfullt sätt”, berättar utvecklingschef Laura Suojanen vid HUS.

– I guiden finns färdiga frågor som kan utnyttjas direkt i samtalet med kunden. ”Vi ville producera ett så konkret verktyg som möjligt som beaktar kunder individuella situation för yrkesutbildade personer, konstaterar överläkare Paula Häkkänen vid HUS.

Övervikt blir allt vanligare. År 2020 var 65 procent av männen och 49 procent av kvinnorna i arbetsför ålder i åldern 20–54 år överviktiga eller feta enligt viktindexet.

– Fetma ökar risken att insjukna i många sjukdomar, så det är viktigt att livsstilen och vikten tas upp på ett konstruktivt sätt inom hälso- och sjukvården och att kunderna har möjlighet att få individuell livsstilshandledning, säger utvecklingschef Päivi Mäki vid THL.

– Genom att ta upp ämnet på rätt sätt kan man minska stämpeln och skammen kring fetma, berättar näringsexpert Tuija Pusa vid Hjärtförbundet. Att utvärdera den yrkesutbildade personens arbete och möjliggöra det stöd som kunden behöver är en del av tekniken för att föra vikten på tal.

Guiden kompletterar rekommendationen God medicinsk praxis om fetma, som uppdaterades våren 2020. I rekommendationen lyfts frågan om att föra vikten på tal fram som ett viktigt tema. 

Källa:
Guiden att föra vikten på tal (pdf)

Mer information:
Att föra vikten på tal-guide och stödmaterial (HUS)

THL:s webbtjänst: Fetma

 

Päivi Mäki
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 8612
e-post: fornamn.efternamn@thl.fi

Paula Häkkänen
hälsofrämjande stf. överläkare
HUS Enheten för primärvård
tfn 040 6360 610
e-post: fornamn.efternamn@hus.fi

Laura Suojanen
utvecklingschef
HUS Enheten för primärvård
tfn 050 4287 778
e-post: fornamn.efternamn@hus.fi

Tuija Pusa
näringsexpert
Hjärtförbundet
tfn 040 5358 308
e-post: fornamn.efternamn@sydanliitto.fi

Lue seuraavaksi