Flytta dig till innehållet

fi

sv

Goda levnadsvanor korrigerar ärftlig hjärtrisk

För den som har en ärftlig hjärtsjukdomsrisk är sannolikheten att insjukna två gånger större än för den som saknar en sådan släktbelastning.

Julkaistu 1.2.2017
Uppdaterad 22.10.2019
Bild Johannes Romppanen

Ett ”dåligt” arv kan ändå kompenseras med goda levnadsvanor. Det här framgår av en färsk undersökning.

Forskarna analyserade materialet från fyra olika undersökningar. I dessa deltog närmare 55 700 män och kvinnor. Forskarna observerade, att de personer som hade hög hjärtrisk kunde med goda levnadsvanor minska sin insjukningsrisk med nästan 50 procent.

Forskarna beräknade, att på en tidslinje på tio år skulle detta innebära, att över tio procent av dem som har en stor ärftlig hjärtrisk och dessutom lever ohälsosamt verkligen insjuknar. Med goda levnadsvanor är insjukningsrisken hälften av detta eller endast fem procent.

Undersökningen publicerades i tidningen The New England Journal of Medicine.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat