Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hälsoagenterna självförsvarskonstens budbärare

Hjärtförbundets och Hjärnförbundets gemensamma projekt Känn din puls avslutades i slutet av senaste år, men de personer som skolades under projektets gång fortsätter sin verksamhet med att för folket berätta om sambandet mellan förmaksflimmer och hjärninfarkt och att som en form av självförsvar lära dem känna sin egen puls.

Outi Rantala, Tiiu Kaitalo
Julkaistu 15.11.2016
Uppdaterad 22.10.2019
Raimo Peltovuori.

Idé med kampanjen, som ingick i hälsotalkot Ett liv, var att utveckla nya slags verksamhetssätt, för att medborgarna skulle lära att sig lägga märke till tecken på förmaksflimmer i hjärtat och i tid uppsöka vård, för att förhindra hjärninfarkt.

Agenternas arbete är lönsamt

Keski-Suomen Sydänpiiri påbörjade skolningen av Känn din puls-agenterna på våren 2013. Den första skolningen hade 20 deltagare och under ett års tid anordnades tiotals agent-evenemang. I slutet av år 2015 hade Keski-Suomen Sydänpiiri skolat allt som allt 170 agenter runtom i Finland.

– Idén föddes, då vi funderade på nya sätt att föra fram saken. Det blev tal om, att det borde finnas någon slags ”agent”, som skulle få med sina kompisar. Han eller hon skulle berätta om Känn din puls-saken för en kompis, som i sin tur skulle berätta för en annan kompis, berättar sjukskötare Emmiina Vertanen från Keski-Suomen Sydänpiiri.

I skolningen togs också i beaktande hurudan kunskap deltagarna hade om hälsovård. Agent 001 är en yrkesperson inom hälsovården och agent 002 en så kallad lekman, som inte har hälsovårdsutbildning. Båda för de budskapet vidare på basen av sitt eget kunnande och sin egen erfarenhet. Ivern för saken har burit så långt, att en del av dem som fått skolning på riktigt är hemliga agenter.

– Vår statistik omfattar endast dem, som distriktet själv har skolat. Vi har tyvärr inga exakta uppgifter om det totala antalet agenter, eftersom idén också var den, att ettans agenter kan skola nya tvåor. På det här sättet sprids budskapet om vikten av att känna sin puls vidare.

Mot medborgarfärdighet

Känn din puls-skolningar har anordnats i olika delar av Finland.

– Skolningarna har anordnats under olika namn i olika hjärtdistrikt. För en del har benämningen agent känts främmande. Jag tycker ändå att det är bra, eftersom människorna kommer ihåg det, säger Hjärtförbundets utvecklingschef Mari Blek-Vehkaluoto.

Hon gläder sig åt det, att det nästan blivit en medborgarfärdighet att kunna känna sin puls.

– Vi gjorde i början av projektet år 2012 och i slutet år 2015 en enkät både bland hälsovårdens yrkespersoner och bland vanliga medborgare.

Enkäten visar, att medborgarna har vaknat till insikt om saken, medan det inte skett någon förändring bland yrkespersonerna.

– Av de medborgare som svarade på enkäten meddelade i början cirka hälften, att de kunde känna sin egen puls, medan de i slutet redan var nära 90 procent.   Däremot förblev situationen bland hälsovårdens yrkespersoner så gott som oförändrad. Fortfarande tar cirka en tredjedel av skötarna pulsen på sina patienter i samband med blodtrycksmätning och en fjärdedel handleder personer i att känna sin egen puls.

Blek-Vehkaluoto påminner om, att inte ens de nyaste blodtrycksmätarna nödvändigtvis avslöjar oregelbunden puls. Därför skulle det vara viktigt att alltid ta patientens puls manuellt.

– En naturlig situation att lära människor känna sin egen puls kunde vara i samband med blodtrycksmätning och samtidigt kunde man berätta, varför det är så viktigt.

Infosnuttar i olika situationer

Marja-Liisa Tamminen från Pieksämäki har arbetat som diabetes-/infarktskötare i över 20 år innan hon blev pensionerad. Hon var bland de första som skolade sig till agent 001.

– Jag har under en lång tid utfört rådgivningsarbete både bland diabetiker och bland personer med andra artärsjukdomar.

Känn din puls-temat har hon med sig överallt där hon rör sig. Hon är ordförande för Pieksämäen Seudun Sydänyhdistys, vars grundpelare är den aktiva Hjärtklubben. Temat tas också upp på klubbens månatliga träffar. Deltagarantalet uppgår ofta till hela 70 personer. Tamminen är mycket glad för det, att Pieksämäki församling erbjuder utrymmen där de kan samlas.

– Hjärtcaféet är ett sätt att föra ut budskapet och att träffa människor, som vi annars inte skulle träffa inom föreningens verksamhet. I Pieksämäkitrakten finns över tio byföreningar, som har egna utrymmen.

Sedan Tamminen blev pensionär har hon, då hon blivit ombedd, föreläst om hjärthälsa på andra folkhälsoorganisationers lokalföreningars evenemang.

– Det här med att känna sin puls har under den senaste tiden blivit ett dominerande tema på de här evenemangen. På basen av feedbacken har några av åhörarna tack vare temat kunna känna igen sina egna rytmstörningar eller en begynnande störning i hjärncirkulationen hos sin partner, så att undersökningar och behandling kunnat påbörjas i tid.

Tamminen berättar, att i Pieksämäki förs Känn din puls-temat vidare inom hälsovården i Tulppa-grupperna samt på förstainformationstillfällena för artärpatienter.

– Jag är också förstahjälputbildare i FRK och tar alltid också upp det här temat i kursprogrammet.

En liten stund räcker

Jyväskyläbon Raimo Peltovuori, som skolat sig till agent 002, tar hjärtärendena på tal varhelst han träffar andra människor. Känn din puls-temat är framme både på föreläsningstillfällen och också på mera informella träffar. Hjärtärendena har blivit bekanta både för husbolagets talkogrupp och för pilkgänget.

– Man kan också ta upp Känn din puls-temat på evenemang, där det inte reserverats tid för föreläsningar. 5–10 minuter är tillräckligt för att gå igenom saken, t.ex. på en kaffepaus. Många kan senare komma och fråga mera, om det känns att det finns behov.

Peltovuori fick en hjärtinfarkt för knappt sex år sedan, och blev i samband med det intresserad av hjärtorganisationens verksamhet för stöd av andra i samma situation. Nu är han ordförande för Jyväskylän Sydänyhdistys och medlem i distriktsstyrelsen för Keski-Suomen Sydänpiiri.

– Stöd av andra i samma situation är ytterst viktigt för den som insjuknat. Jag tänkte, att jag själv kan vara stöd för någon annan. I mitt tidigare arbete har jag lärt mig att både höra och lyssna.

Hans agentstatus kunde med tanke på hans tidigare yrke faktiskt också vara 007. Den pensionerade kriminalöverkommisarien drar nytta av erfarenheter från sitt tidigare arbete och sina färdigheter i att möta människor, nu till förmån för hjärtärendet. I Jyväskylän Sydänyhdistys finns några 002-agenter, som aktivt håller Känn din puls-temat framme i olika sammanhang. Den feedback de fått uppmuntrar Peltovuori och de övriga agenterna att fortsätta arbetet för främjande av hjärt- och hjärnhälsan.

– Jag hoppas, att kampanjen ska sprida sig vitt omkring. Det är viktigt att nå folk utanför hjärtorganisationen, speciellt människor, som hör till riskgrupper. Vi har t.ex. besökt influensavaccinsplatser, som är utmärkta ställen att föra fram det här budskapet på.

Lue seuraavaksi