Flytta dig till innehållet

fi

sv

Med skonsamhet mot november

I år har jag tänkt försöka besegra november med skonsamhet och lugn, säger Anneli Luoma-Kuikka.

Kuva Marja Kytömäki

Jag älskar höstens friska och klara luft, färgprakten, skogens doft och ljusets växlande skiftningar. Men jag har aldrig lärt mig att älska november. Ljuset försvinner, färgerna blir mörkare och vinden piskar naturen där ute. Sommaren är förbi, men det har ännu inte kommit snö, som skulle täcka in marken och låta den sova under sin vita mantel. Det rådet ett konstigt mellanskede och känns som om tiden står stilla. Novemberlandskapet avspeglar både avstående och väntan. I år har jag tänkt försöka besegra november med skonsamhet och lugn.

Jag övar på en skonsam inställning till mig själv, talar till mig själv som till en god vän, med värme och kärlek. Jag får varje dag vara ömsint mot mig själv. Med mina val och handlingar kan jag förstärka mitt goda humör. I min egen takt, i lugn och ro.

Rehabiliteringskursdeltagares utvärdering

Det är speciellt viktigt att ha skonsamhet mot sig själv i en utmanande livssituation. Eget eller en närståendes insjuknande kan vara en sådan svår stund i livet. Jag har i mitt arbete haft möjlighet att läsa rehabiliteringskursdeltagares utvärdering om det, hur rehabiliteringen har hjälpt dem att ta sig vidare. Någon upplever det viktigt med handledning och råd angående det, hur man lever med en hjärtsjukdom. En annan igen berättar om hur kursen inspirerat till att börja motionera. För någon har det varit viktigt att bli du med sin sjukdom, acceptera de förändringar som sjukdomen fört med sig och att på nytt hitta mening och hopp för sitt liv.

I alla utvärderingar framkom betydelsen av att få möta andra som befinner sig i en liknande livssituation. Vid dessa möten kan man dela sina egna bekymmer med andra och genom att lyssna kan man också hjälpa andra. Kärnan i rehabiliteringen är just mötet och att lyssna på varandras erfarenheter. Då man får berätta om sina egna erfarenheter, blir den egna bördan konstigt nog betydligt lättare.

I rehabiliteringen har vi alla våra egna behov och målsättningar. Vi sätter kurs mot de saker som motsvarar våra livsvärderingar och som våra hjärtan varmast klappar för. Läs mera i den här tidningen om det senaste inom Tulppa-rehabiliteringen och hur man kommer över sin motionsrädsla.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat