Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Vad är förmaksflimmer?

Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer (på latin fibrillatio atriorum, FA) är en rytmstörning i hjärtat. Förmaksflimmer är ett vanligt besvär och förekomsten ökar med åldern. Av alla över 40-åringar upplever upp till var fjärde förmaksflimmer under sin livstid.

Anna-Mari Hekkala
Publicerat 21.12.2018
Uppdaterad 28.2.2019

Den som har förmaksflimmer har oregelbunden hjärtrytm (puls). Rytmstörningen skadar sällan själva hjärtat, men den kan ge obehagliga symtom. För en del är förmaksflimret helt symtomfritt. Till all lycka kan man lära sig känna igen förmaksflimmer genom att känna på sin puls och genom att följa med sina pulsvärden med hjälp av en blodtrycksmätare. Det finns nämligen en risk för en allvarlig konsekvens av förmaksflimmer: under rytmstörningen kan det bildas ett blodkoagel i förmakets hjärtöra. Om detta koagel sedan transporteras bort från hjärtat till andra platser i kroppen, kan det täppa till en artär. Tyvärr transporteras blodkoaglet, som nu kallas embolus, ofta till hjärnan och förorsakar en hjärninfarkt (stroke). Stroke förebyggs genom användning av antikoagulantia, d.v.s. preparat som hämmar blodets levring.

Uppkomsten av förmaksflimmer sammanhänger med levnadsvanor och med många olika sjukdomar. En tredjedel av patienterna har dock benägenhet för rytmstörningar utan att det skulle ligga någon sjukdom eller strukturell avvikelse i hjärtat bakom.

Rytmstörningen

Rytmstörningen brukar gå över av sig själv, utan åtgärder, men om den pågår under längre tid, kan man återställa hjärtats normala rytm genom konvertering. Om störningen pågått mindre än 2 dygn, sker behandlingen för att återställa rytmen vid sjukhusens akutmottagningar. Också om flimmerrytmen pågått en längre tid än 2 dygn, kan hjärtrytmen återställas, men då måste konverteringen föregås av välplanerad och väl genomförd antikoagulationsbehandling. Återställning av rytmen botar inte benägenheten att få flimmerattacker. Ofta återkommer flimmerrytmen ganska lätt. För att förhindra återfall kan rytmstabiliserande läkemedel (antiarytmika) användas, eller i sällsyntare fall kan vissa invasiva ingrepp utföras.

Förr eller senare brukar flimmerrytmen bli bestående. Permanent förmaksflimmer kan behandlas så att patienten känner sig symtomfri och så att vardagslivet knappt alls begränsas.

Orsakerna till förmaksflimmer

Förmaksflimmer – symptom och undersökningar

Vad ska ja göra när flimmerattacken börjar

Konvertering av hjärtrytmen vid långvarigt förmaksflimmer

Hur förebygga flimmerattacker?

Behandlingen av permanent förmaksflimmer

Hur förhindra hjärninfarkt -stroke- hos patient med förmaksflimmer

Ingreppsbehandling av förmaksflimmer

 

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem