Hyppää sisältöön

Työvälineitä painonhallintaohjaukseen

Erilaisia lomakkeita ja kuvia ohjauksen tueksi: Oma painohistoriani -tehtävälomake Analyysi hyödyistä ja haitoista -tehtävälomake Painonhallinnan avaintekijät -kaavio Painoon vaikuttavat tekijät omassa elämässä -tehtävälomake (tulossa) Syömiseen vaikuttavat tekijät -mindmap-pohja Liikkumiseen vaikuttavat tekijät -mindmap-pohja Valmius elintapamuutokseen -jana Omien haasteiden kohtaaminen -lomake Painoindeksin määrittäminen Syömiseen liittyvät materiaalit Liikkumiseen liittyvät materiaalit Uneen ja palautumiseen liittyvät materiaalit

Lue artikkeli

Apukysymyksiä painonhallinnan ohjaukseen

Seuraavista kysymyksistä saat apua kannustavaan ja kuuntelevaan keskusteluun ja ohjausprosessin eteenpäin viemiseen. Valitse niistä kullekin asiakkaalle ja hänen tilanteeseensa sopivat kysymykset. Niiden tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään itse omaan elämään sopivat keinot pysyvään elintapamuutokseen. Jos asiakas tulee lähetteellä tai omaehtoisesti painonhallintaohjaukseen, voit soveltaa oheisia kysymyksiä ohjauksen etenemisessä. Ohjaukseen olisi hyvä varata useampi käyntikerta. Joidenkin kysymysten […]

Lue artikkeli

Syöminen ja painonhallintaohjaus

Ruokavalinnat ja syömistottumukset ovat avainasemassa painonhallinnassa. Näiden tekijöiden taustalla on kuitenkin monia asioita, joita ohjauksessa on hyvä käsitellä. Syömistä ohjaavat nälän ja kylläisyyden tunteet sekä arkinen jaksaminen ja kehon hyvinvointi, eivätkä kalorit tai vaakalukemat. Hyvinvointia edistävät syömistottumukset näkyvät pitkällä aikavälillä muun muassa asiakkaan parempana toimintakykynä, jaksamisena ja mahdollisesti myös parempana kehon koostumuksena tai pienempänä painona. […]

Lue artikkeli

Mittareita painonhallintaohjaukseen

Painolla on tärkeä rooli terveyden näkökulmasta. Kuitenkaan pelkkä vaakalukema tai vyötärönympärys ei kerro ihmisen terveydentilasta, mielen ja kehon hyvinvoinnista tai toimintakyvystä. Elintapaohjauksessa kilotavoitteen asettamista kannattaa harkita tarkkaan. Sitä ei välttämättä tarvitse asettaa lainkaan, kun asiakasta autetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. Jokaisen keho toimii ja vastaa elintapamuutoksiin yksilöllisesti. Siksi muutosten vaikutusten seurantaan tulisi valita sopivat […]

Lue artikkeli

Tietoa sepelvaltimotaudin lääkehoidosta

Lääkehoidon epäonnistuminen on harmittavan tavallista, sillä omatoiminen lääkityksen lopettaminen tai vähentäminen potilaiden toimesta on yleistä. Taustalla on monia syitä, kuten tiedon puute, haittavaikutusten pelko (erityisesti statiinien), tai sairauden oireettomuus. Siksi on hyvin tärkeää, että potilas ymmärtäisi lääkityksensä perustelut, jolloin hoitoon sitoutuminen paranee. Monesti sepelvaltimotautipotilaalla on muitakin sydänsairauksia, kuten esimerkiksi sairastetun sydäninfarktin vuoksi kehittynyt sydämen vajaatoiminta, […]

Lue artikkeli

Korvaushoitotuotteet ja lääkkeet nikotiiniriippuvuuden hoitoon

Vieroitusoireita lievittävät valmisteet on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi. Ennen tuotteen aloittamista pitää siis tehdä päätös lopettamisesta, ja korvaushoitotuotteita tai lääkitystä pitäisi käyttää vain sovittu määräaika. Nikotiinikorvaustuotteet Korvaushoitotuotteista saa vereen nikotiinia, mutta pienempinä ja loivemmin vaikuttavina annoksina kuin tupakasta. Korvaustuotteita voi käyttää myös nuuskasta tai sähkösavukkeista vieroittautumiseen. Valmisteet lievittävät vieroitusoireita ja vähentävät tupakanhimoa. Voimakasta riippuvuutta kannattaa hoitaa […]

Lue artikkeli

Masennus ja sepelvaltimotauti

Masennuksen ja sepelvaltimotaudin tiedetään olevan yhteydessä kahdella eri tapaa. Masentuneilla on suurempi riski sairastua sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin kuin ei masentuneilla. Sydäninfarktin ja sepelvaltimotautidiagnoosin saaneet myös sairastuvat masennukseen herkästi toipumisvaiheen aikana. Masennus lisää riskiä sairastua sepelvaltimotautiin Masennuksesta kärsivillä voi olla pitkäaikaisia haasteita huolehtia terveydestään. Tupakointi, alkoholinkäyttö, lihavuus, diabetes ja vähäinen liikunta ovat yleisempiä masentuneiden keskuudessa. […]

Lue artikkeli