Hyppää sisältöön

Arkielämä sydämen vajaatoiminnan kanssa

Uni Riittävä määrä lepoa ja unta on hyvinvoinnin perusta. Jos uni häiriintyy jatkuvasti, keskustele asiasta lääkärin kanssa. Taustalla voi olla uniapnea, joka lisää vaaraa sairastua sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin. Stressi Monissa tutkimuksissa havaittu, että pitkäaikainen stressi – psyykkinen tai sosiaalinen kuormitustila – kuormittaa sydän- ja verenkiertoelimistöä. Auta asiakasta löytämään keinoja stressin hallintaan. Auttaisiko esimerkiksi mindfulness? […]

Lue artikkeli

Sydämen vajaatoiminnan omaseurannan ohjaus

Oireiden seuranta Ohjaa asiakasta seuraamaan oireita ja toimimaan tilanteen mukaisesti oheisen taulukon mukaan. Ei muutosta oireissa Oiretilanne Toimi näin Ei muutoksia. Jatka omahoitoa. Muista sovitut lääkärin ja hoitajan seurantakäynnit ja -soitot. Oireet lisääntyvät Oiretilanne Toimi näin Paino on noussut yli puoli kiloa vuorokaudessa, 2 kg kolmessa vuorokaudessa tai 5 kg viikossa. Turvotuksia jaloissa tai vatsassa. […]

Lue artikkeli

Elintavat sydämen vajaatoiminnan hoidossa

Sydämen vajaatoiminnan hoito koostuu elintavoista, lääkehoidosta ja tarvittaessa sydäntoimenpiteistä. Hoito kohdistuu sekä taustasairauden että itse vajaatoiminnan hoitoon. Sydänkuntoutuksessa ja -kursseilla saa apua elintapamuutoksiin ja mikä tärkeintä, vertaistukea muilta saman sairauden kanssa eläviltä. Tupakoimattomuus Tupakointi tai muiden nikotiinituotteiden käyttö on suuri lisärasitus sydämelle. Tupakoinnin lopettaminen on siis suositeltavaa. Tukea tähän löytyy esimerkiksi 28 päivää ilman -palvelusta […]

Lue artikkeli

Liikuntapelkoon liittyviä lomakkeita ja materiaalia

Sydänsairaus ja liikuntapelko – lomake on työkalu ammattilaiselle liikuntaa pelkäävän sydänsairaan kohtaamiseen. Lomake on maailmalla käytössä ja validoitu sepelvaltimotautia sairastavilla. Sitä voi käyttää myös muilla sydänsairailla liikuntapelon puheeksi ottamisen välineenä. Hjärtsjukdom och motionsrädsla – frågeformulär Ohje ammattilaiselle lomakkeen käyttämiseksi   Faktoja sydänsairaan liikuntapelon voittamiseksi -työkalu sisältää 24 väittämää liikuntapelkoon liittyen, faktatietoa liikuntapelon voittamiseksi ja osion sairastuneen […]

Lue artikkeli

Liikunta ja sydämen vajaatoiminta – ydinasiat

Säännöllisen liikunnan voi ja se tuleekin aloittaa, kun sairaus on ollut vakaa ja tasapainossa vähintään kolmen viikon ajan ja vointi on tasaantunut ei ole pahentunutta hengenahdistusta paino on pysynyt viime viikkoina vakaana eikä ole turvotusta ei ole vakavia rytmihäiriöitä sairastunut tuntee sairautensa hoidon Sairastunutta tulee kannustaa liikuntamotivaation löytämiseen liikunnalliseen elämäntapaan arkiliikuntahetkien löytämiseen itselle mieluisten liikuntamuotojen […]

Lue artikkeli

Liikunta ja takotsubo

Takotsubo-oireyhtymä eli ns. ohimenevä tai stressihormonin aiheuttama sydänhalvaus. Sitä voidaan kutsua myös särkyneen sydämen oireyhtymäksi. Takotsubo on oireyhtymä, jossa sydämen vasemmassa kammiossa, sen kärki- ja keskitasolla, on havaittavissa sydämen vajaatoiminta eli pumppausvoiman alenema, joka voi olla pienellä osalla sairastuneista hyvin vaikea. Sydämen pumppausvoima palautuu 4-8 viikon aikana. joka muistuttaa sydäninfarktia, vaikka kyseessä ei ole sepelvaltimotukos. […]

Lue artikkeli

Mitä sydänsairaan tulee tietää sairaalasta kotiutuessa liikunnasta?

Kuntoutujan tulee saada sopivasti tietoa liikunnasta ja sen merkityksestä sairauteensa. Sairaalassa annettavien kotiliikuntaohjeiden avulla kuntoutuja parhaimmillaan oivaltaa liikunnan merkityksen ja saa olennaisimmat ohjeet arjen liikuntaan niin toipilasvaiheeseen kuin sen jälkeiseenkin aikaan kotona. Tavoitteena on auttaa kuntoutujaa ymmärtämään sairautensa laatu. opettaa hoitamaan sairauttaan ja vähentämään riskitekijöitä liikunnan keinoin. Kotiutuessa kuntoutujalla tulee olla tietoa sairautensa vaikeusasteesta ja […]

Lue artikkeli