Flytta dig till innehållet

fi

sv

Stödpersonsverksamhet

Inom Kust-Österbottens hjärtdistrikt finns idag 46 stödpersoner. Tisdagen den 24.5.2016 hölls en ny stödpersonskurs vid Vallonia i Korsholm och 26 personer deltog. Både de som deltagit i den tidigare kursen hösten 2010 och de som ville bli en ny stödperson inom en hjärtförening var välkomna.

Julkaistu 16.9.2016
Uppdaterad 30.8.2018
Gunilla Nyman-Klavus från Livsstilsmottagningen vid Korsholms HVC berättar om vilken betydelse rätt kost har för hjärtpatienter.

Föreläsare var läkare Christian Kantola, psykolog Christoffer Hagström, fysioterapeut Joakim Pantolin samt sjukskötarna Gunilla Nyman-Klavus från Livsstilsmottagningen i Korsholm och Margaretha Backman från Öppna vården i Jakobstad.

Under kursdagen fick vi höra om hur man på olika sätt kan fungera som stöd för personer som insjuknat i hjärtsjukdom genom att ta del av föreläsningar av yrkesverksamma som kommit i kontakt med hjärtpatienter.

Kursen upplevdes av deltagarna som positiv och informationsrik. De officiella stödpersonsuppdragen är inte så många, men de inofficiella mötena kan ske på alla möjliga olika platser. Frågorna hjärtpatienter har före och efter ingrepp är många och då är det bra att vi har en fungerande stödpersonsverksamhet inom hjärtföreningarna i samarbete med bl.a. hälsovårdscentralerna. Alla stödpersoner har tystnadsplikt.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat