Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Hur mäter man blodtrycket?

Hur mäter man blodtrycket?

Det lönar sig att mäta blodtrycket efter att man vilat och att noggrant följa anvisningarna.

Cecilia Bergström
Publicerat 20.4.2016
Uppdaterad 8.5.2019
Verenpaine kannattaa mitata vaikka joka päivä.

– Det lönar sig i allmänhet inte att dra några långt gående slutsatser på basen av enstaka blodtrycksvärden, eftersom allas tryck varierar beroende på situationen. Däremot är det viktigt att under en längre tidsperiod följa med medelvärdet, berättar Hjärtförbundets överläkare Mikko Syvänne. Blodtryckets referensvärden baserar sig på viloblodtrycket. Det lönar sig alltså att mäta blodtrycket efter att man vilat och att noggrant följa anvisningarna.

Det idealiska blodtrycket är under 120/80 mmHg eller millimeter kvicksilver. Ifall det blir högre än så lönar det sig att börja fästa uppmärksamhet på sina levnadsvanor. Vid behandlingen av högt blodtryck stävar man till att komma under 140/90 millimeter kvicksilver, om mätningen utförs av en yrkesperson, eller vid mätning i hemmet i medeltal under 135/85 millimeter kvicksilver.

  1. Sitt på en stol med ryggstöd, luta dig mot ryggstödet och sitt så avslappnat som möjligt.
  2. Linda manschetten kring din bara överarm så, att ett finger ryms mellan manschetten och armen.
  3. Se till, att luftslangens fästpunkt är på övre sidan av manschetten, inte mot armen, och att slangen löper fritt.
  4. Håll armen i ca 90 graders vinkel på en stödyta så, att manschetten och hjärtat befinner sig på samma nivå. Håll armen avslappnad. Efter att du fäst manschetten på överarmen, sitt lugnt i ca fem minuter innan du börjar mäta.
  5. Utför mätningen. Var helt avslappnad. Varken prata eller rör dig under mätningen. Upprepa mätningen efter 1-2 minuter och anteckna båda resultaten.
  6. Antecknande av resultaten: Mätvärdena antecknas i ett kort eller en tabell avsedd för uppföljning av blodtrycket. Ta alltid med uppföljningskortet eller -tabellen till läkarens eller hälsovårdarens mottagning. Med hjälp av resultaten kan du också ta reda på dina poäng i Hälsans 3-kamp på adressen sydan.fi/3-ottelu
  7. Förvara manschetten hoprullad och skyddad från direkt solsken.

Tilläggsuppgifter om blodtrycket: sydan.fi/verenpaine

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem