Flytta dig till innehållet

fi

sv

Mat och hjärtmediciner

Medicinens resa från munnen till målet i kroppen innehåller många skeden. Tabletten upplöses i matsmältningskanalen, varefter själva medicinen via tarmen sugs upp i blodcirkulationen. Många mediciner får sin verksamma form först efter att de behandlats i levern. Levern är också ett viktigt organ för nedbrytningen och avlägsnandet av de flesta mediciner ur kroppen. Största delen […]

Läs artikeln

5 vinkar: Läkaren ordinerade medicin

Varför är det så här, och hur kunde situationen förbättras? Rädsla för biverkningar är vanligt. Medicinförpackningens bipacksedel innehåller en lista på möjliga biverkningar, och bekanta har kanske berättat om sina egna erfarenheter. Kom ihåg, att läkaren aldrig skulle ordinera en medicin, vars biverkningar skulle vara större än nyttan. Om du är rädd för biverkningar, tveka […]

Läs artikeln

Vegansk mat blev Elinas yrke

Som tonåring visste inte Elina, att hon i framtiden skulle göra mat som sitt yrke. – Orsaken till att jag som ung valde en vegansk kost var djurens rättigheter, senare blev också miljöskälen viktiga. I dag intresserar också hälsoaspekten. Då jag var i tonåren såg världen annorlunda ut, det var svårt att hitta bra vegansk […]

Läs artikeln

Hjärtstartare räddade Heidis liv

Stöd Hjärtförbundets viktiga arbete med ett bidrag. För sex år sedan var Heidi Kiikola, 35, som vilken mamma som helst. Hon var mitt uppe i livet. Hennes yngre barn hade nyligen börjat skolan och det äldre barnet gick i de övre klasserna. Heidi jobbade som köksarbetare i ett storkök som betjänade en hälsovårdsstation och ett […]

Läs artikeln

Färsk motionsrekommendation uppmuntrar personer med kranskärlssjukdom att motionera

Enligt rekommendationerna borde motion ingå som en del av den insjuknades liv oberoende av ålder eller kön. Viktigt är, att den insjuknade lär sig och uppmuntras till att motionera regelbundet, tillräckligt ansträngande och tryggt. Betydelsen av ett individuellt motionsmål betonas och i bästa fall har det uppgjorts tillsammans med en yrkesperson. Motionens inverkan på en […]

Läs artikeln

Rör på dig med barnen

Biblioteksbesök till fots. Den vuxna och barnet lånar sin favoritbok eller -tidning. De byter böcker för en stund och läser den andras favoritställen eller något kapitel. Det är roligt att i tur och ordning läsa högt och är bra både för läskunnigheten och skrattnerverna. Fotbollsspel eller en käpphästbana på gården. För barnet räcker det ofta […]

Läs artikeln

Gemenskap gör gott för hjärtat

Lördagen den 8.10 hölls distriktets traditionella Höstfest i Härmä. Carita Björne höll inledningstal som distriktets representant för de 172 föreningsmedlemmarna som deltog. Hjärtskötare Anne-Maria Nabb föreläste med temat ”Vår hjärthälsa” och hon berättade att kranskärlsdödligheten bland personer i arbetsför ålder i Finland har minskat med 80 % sedan 1970-talet. Samtidigt är blodtryckssjukdom mycket vanligt bland […]

Läs artikeln