Flytta dig till innehållet

Hjärttrygga kilometrar

En del människor har redan från barn klart för sig, vad de vill göra som vuxna. Harri Lähdemäki är en av dem. Intresset för bilar, körande och kundservice föddes redan tidigt, och att syssla med bilar har alltid varit en del av hans liv. Delvis torde intresset finnas i generna. Lähdemäkis far och farfar har […]

Läs artikeln

En god sömn byggs upp under dagen

Sömnen är också en känslig mätare på vårt välmående. Stress, skiftesarbete, sjukdomar och deras medicinering, rusmedel och olika förändringar i livssituationen bäddar för sömnsvårigheter. Alla besväras väl i något skede av sömnsvårigheter. De kan uttrycka sig som svårighet att somna in, uppvaknande, känsla av att vara otillräckligt utvilad eller olika kombinationer av dessa. Alla behöver […]

Läs artikeln

Reglering av barnens aktivitet före läggdags

Minska och ändra på stimulerande intryck på kvällen. Dämpa ljus och ljud i god tid innan kvällsrutinerna inleds. Det är också till fördel att avlägsna olika stimulanser (t.ex. leksaker eller en påslagen tv) ur barnets synfält. Redan tidigare på kvällen lönar det sig att också fundera på skärminnehållet, inte aktiverar det väl barnet? En leksak […]

Läs artikeln

Mat och hjärtmediciner

Medicinens resa från munnen till målet i kroppen innehåller många skeden. Tabletten upplöses i matsmältningskanalen, varefter själva medicinen via tarmen sugs upp i blodcirkulationen. Många mediciner får sin verksamma form först efter att de behandlats i levern. Levern är också ett viktigt organ för nedbrytningen och avlägsnandet av de flesta mediciner ur kroppen. Största delen […]

Läs artikeln

5 vinkar: Läkaren ordinerade medicin

Varför är det så här, och hur kunde situationen förbättras? Rädsla för biverkningar är vanligt. Medicinförpackningens bipacksedel innehåller en lista på möjliga biverkningar, och bekanta har kanske berättat om sina egna erfarenheter. Kom ihåg, att läkaren aldrig skulle ordinera en medicin, vars biverkningar skulle vara större än nyttan. Om du är rädd för biverkningar, tveka […]

Läs artikeln

Vegansk mat blev Elinas yrke

Som tonåring visste inte Elina, att hon i framtiden skulle göra mat som sitt yrke. – Orsaken till att jag som ung valde en vegansk kost var djurens rättigheter, senare blev också miljöskälen viktiga. I dag intresserar också hälsoaspekten. Då jag var i tonåren såg världen annorlunda ut, det var svårt att hitta bra vegansk […]

Läs artikeln

Hjärtstartare räddade Heidis liv

Stöd Hjärtförbundets viktiga arbete med ett bidrag. För sex år sedan var Heidi Kiikola, 35, som vilken mamma som helst. Hon var mitt uppe i livet. Hennes yngre barn hade nyligen börjat skolan och det äldre barnet gick i de övre klasserna. Heidi jobbade som köksarbetare i ett storkök som betjänade en hälsovårdsstation och ett […]

Läs artikeln
Information
Stöd
Donera
Bli medlem