Hyppää sisältöön
Etusivu / Kolesteroli- ja triglyseridiarvot

Kolesteroli- ja triglyseridiarvot

Tässä esitetään lyhyt yhteenveto siitä, mitä laboratoriossa yleisesti määritetyt veren rasva- eli lipidiarvot merkitsevät.

Mikko Syvänne
Julkaistu 18.8.2015
Päivitetty 1.8.2019
Kuva: Johannes Romppanen

Lisätietoja on kirjoituksessa Lipoproteiinit ja niiden aineenvaihdunta.

Tavallisesti määritetään seuraavat arvot:

  • Kokonaiskolesteroli (fP-kol)
  • Triglyseridit (fP-trigly)
  • HDL-kolesteroli (fP-kol-HDL)
  • LDL-kolesteroli (fP-kol-LDL) (laskettu tai suoraan määritetty)

Seerumin tai plasman kokonaiskolesteroli on kaikissa eri lipoproteiineissa kiertävien kolesterolien summa. Sitä on varsinkin laajoissa väestötutkimuksissa käytetty helppona ja halpana kokeena, jonka etuna on myös, että näytteenottoa edeltävää paastoa ei tarvita. Koska valtaosa veren kolesterolista on LDL:ssä, kokonaiskolesteroli korreloi väestöissä melko hyvin LDL-kolesterolin kanssa. Yksilötasolla kokonaiskolesteroli on kuitenkin heikko mittari, koska sen osatekijät (ennen kaikkea LDL ja HDL) toteuttavat eri tehtäviä ja vaikuttavat sairausriskiin erisuuntaisesti.

Seerumin tai plasman triglyseridipitoisuus suurenee vaihtelevasti eri yksilöillä rasvaa sisältävän aterian jälkeen. Siksi vakioidun tuloksen saamiseksi määritys on tehtävä 12 tuntia kestäneen paaston jälkeen. Tällöin aterian jälkeiset kylomikronit ovat poistuneet verenkierrosta, ja triglyseridiarvo kuvastaa VLDL:n triglyseridejä (LDL:n ja HDL:n sisältämät pienet triglyseridimäärät voidaan jättää huomiotta).

Koska LDL ja HDL kuljettavat lähinnä kolesterolia, niiden määrä ilmoitetaan yleensä kolesterolipitoisuutena (yhtä hyvin voitaisiin mitata LDL:n tai HDL:n triglyseridit, fosfolipidit ja proteiinit – ja erikoislaboratorioissa näin tehdäänkin – mutta käytännön tarpeisiin riittää kolesteroli).

Perinteisessä menetelmässä plasmanäytteen sisältämä VLDL ja LDL saostetaan koeputken pohjalle. Saostumatta eli näytteen pinnalle jääneestä plasman osasta määritetään kolesteroli, jolloin saadaan näytteen HDL-kolesterolipitoisuus.

LDL-kolesteroliarvo saadaan laskutoimituksena ns. Friedewaldin kaavan mukaan. VLDL:n sisältämä kolesterolimäärä voidaan arvioida kaavasta 0,45 kertaa plasman triglyseridipitoisuus tietyin rajoituksin (kaava on epäluotettava jos plasman triglyseridipitoisuus ylittää 4 mmol/l). Kaava on siis:

LDL-kolesteroli = kokonaiskolesteroli – HDL-kolesteroli – 0,45 x triglyseridit (kaikki yksiköissä mmol/l).

Nykyään on myös suoria LDL-kolesterolin mittausmenetelmiä.

Suositus- ja tavoitearvot kuvataan linkitetyssä kirjoituksessa.

Tilaa Kolesteroli kohdalleen -lehtinen Sydänkaupasta
Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi