Hyppää sisältöön

Sydänliiton strategia ja toiminta

– Sydänliitto –

Jotta Suomessa olisi vähemmän ennenaikaisia sydän- ja verisuonisairauskuolemia.
Jotta kukaan sairastunut ei jäisi yksin.

Sydänliiton strategia

Sydänliiton strategian mukaisesti Sydänliitto näkyy, kuuluu ja vaikuttaa. Sen tärkeimmät painopisteet ovat sydänterveyden edistämisessä, sairastuneiden tukemisessa ja voimavarojen vahvistamisessa.

Sydänliiton tavoiteltussa tulevaisuudessa

 • Sydänterveys ja sen edellytysten myönteinen kehitys vahvistuu.
 • Ihmiset elävät sydänterveyttä edistävässä ympäristössä ja toimivat aktiivisesti oman terveytensä parhaaksi.
 • Ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti sukupuolesta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai etnisestä taustasta riippumatta.
 • Sydänliitto on vetovoimainen ja rakenteeltaan joustava edelläkävijä, kaikkien sydänyhteisö.

Toiminta

Sydänliiton toimintakertomus 2020

Sydänliiton kevätkokouksen 26.5.2021 hyväksymä Sydänliiton toimintakertomus.

Sydänliitto toimintakertomus 2020

Sydänterveyden edistäminen

Sydänliiton terveyden edistämistyötä ovat mm.

 • Neuvokas perhe -toiminta, joka tuo iloa ja hyvinvointia perhearkeen. Kun syöminen, liikkuminen, lepo, ruutuaika tai lapsen keho pohdituttaa.
 • Sydänmerkki-järjestelmän pyörittäminen ja siihen liittyvä terveellisen syömisen viestintä.
 • Sydan.fi verkkopalvelu, joka pitää sisällään monia innostavia vinkkejä terveelliseen elämään ja hyvinvointiin.
 • Sydänliiton aktiivinen toiminta sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, Twitter)
 • Sydänliiton monet erilaiset kampanjat, kuten Sydänviikko, luontoliikuntakampanja
 • Mittaus- ja neuvontatoiminta, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä tunnistamaan omia riskitekijöitään ja tietämään, miten niihin voi vaikuttaa.
 • Kaikkien suomalaisten elvytystaitojen parantaminen ja defi.fi palvelun ylläpitäminen, jotta sydäniskureita löydettäisiin hätätilanteessa.

 

Sairastuneiden tukeminen

Sydänliitto tukee sydänsairauksiin sairastuneita mm. seuraavasti

 • Tarjoaa vertaistukea valtakunnallisesti
 • Järjestää kursseja, joilla osallistuja saa apua, tietoa ja vinkkejä arkeen sopeutumiseen sydänsairauden kanssa.
 • Tarjoaa kuntoutusta yhdessä julkisen terveydenhuollon kanssa Tulppa-mallin avulla
 • Tarjoaa monipuolista tietoa sydänsairauksista, niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta sydan.fi -palvelussa ja julkaisemalla Sydän-lehteä jäsenilleen.
 • Julkaisee potilasoppaita
 • Järjestää vertais- ja virkistystoimintaa paikallisesti ja alueellisesti yhdistysten, piirien ja valtakunnallisten järjestöjen toimesta

 

Vaikuttamistoiminta

Sydänliiton vaikuttamistoiminta keskittyy niin terveyttä edistävien rakenteiden saamiseen, että sydänsairastuneiden hoidon laadun varmistamiseen.

Sydänpotilaiden hoito erikoissairaanhoidossa on Suomessa laadultaan erinomaista, mutta sairaalahoidon jälkeen hoito katkeaa. Tärkein syy tähän on puutteelliset hoitoketjut. Sydänliitto tekee vaikuttamistyötä parantaakseen hoitoketjuja. Yksi esimerkki tästä on sydänkuntoutuksen/sydänvalmennuksen saaminen kiinteäksi osaksi sairastuneen hoitoa. Tällä hetkellä vain pieni osa sairastuneista ohjataan kuntoutukseen. Oikenlaisella kuntoutuksella voidaan säästää kustannuksia, lisätä elinvuosia ja parantaa elämänlaatua.

Elinympäristömme tulisi tukea terveellisiä valintoja. Sydänliitto tekee töitä sen eteen, että perheitä kannustetaan ja tuetaan hyvissä valinnoissa (Neuvokas perhe -toiminta neuvoloissa). Vaikutamme myös siihen, että Sydänmerkki-aterioita olisi tarjolla kouluissa ja päiväkodeissa sekä henkilöstöravintoloissa.

Haku

Löytynyt 0 tulokset