Hyppää sisältöön

Yritysyhteistyö

Etsittekö luotettavaa yhteistyökumppania, jonka kanssa voisitte lähteä rakentamaan yrityksenne yhteiskuntavastuullisuuden tavoitteita?

Sydäntyö on eettisesti kestävä tuen kohde. Yhteistyökumppanina yrityksenne on mukana edistämässä suomalaista kansanterveyttä sekä sairastuneiden hoidon ja kuntoutuksen parantamista.

Kysy lisää yritysyhteistyön mahdollisuuksista, ja mietitään yhdessä miten voisimme edistää asioita sydänterveyden alueella. Yhteyshenkilömme yritysyhteistyössä ovat Eeva Hietalahti ja Esa Takala.

Esimerkkejä yhteistyömahdollisuuksista

 • Yhteistyössä toteutetut kampanjat
 • Tutkimusyhteistyö
 • Yhteinen palvelukehitys
 • Sydänmerkin käyttäminen kriteerit täyttävissä elintarvikkeissa ja ravintoloissa
 • Sydänliiton tuotteiden jälleenmyynti
 • Kampanjoiden, koulutusten, julkaisujen tai muiden toimintojen tukeminen
 • Jäsenetujen tarjoaminen sydänyhteisölle
 • Ilmoittaminen Sydän-mediassa
 • Lahjoitukset tai tuotemyynnin kautta syntyvät lahjoitukset

Sydänliiton yhteistyökumppanit ja toimenpiteet 2021

Tutkimusyhteistyö

Etesivärinätutkimus

Sydänliitto toteutti vuonna 2019 eteisvärinäpotilaiden elämänlaatua ja hoiton selvittävän tutkimuksen ja siitä tehdään viestintää vuosina 2020-2021. Tutkimuksen kumppanina on Pfizer.

Vajaatoimintatutkimus

Sydänliitto toteuttaa vuosina 2020-2021 sydämen vajaatoimintaa sairastavien henkilöiden elämänlaatua ja hoitoa selvittävän tutkimuksen ja tekee tuloksista viestintää. Tutkimuksen mahdollistaa Boehringer Ingelheim.

Yhteiset kampanjat

Verenpaine- ja kolesterolikampanjat

Toteutamme syksyllä 2021 kaksi kampanjaa sydäntautien riskitekijöistä. Kampanjat toteutetaan yrityskumppaneiden kanssa. Tarkemmat tiedot kampanjoista ja kumppaneista julkistetaan viimeistään kesän jälkeen. 

 

Sydänmerkki-järjestelmä

Sydänmerkki-järjestelmässä on mukana 87 elintarvikkeiden valmistajaa ja 45 kasvisten viljelijää. Toimijat löytyvät sivuilta www.sydänmerkki.fi.  Sydänmerkin yrityksiltä perittävillä käyttöoikeusmaksuilla rahoitetaan Sydänmerkki-järjestelmän pyörittäminen ja sen markkinointi.

Sydänmerkki-järjestelmä ei rahoita sen omistavien liittojen (Suomen Sydänliitto ry:n ja Diabetesliitto ry:n toimintaa).

Palvelujen ja toimintojen toteuttaminen yhteistyössä

eTulppa eli digitaalinen ryhmävalmennus sydänsairastuneelle

Kehitämme Tulppa-ryhmävalmennukseemme digitaalista valmennusta. Projektin tavoitteena on rakentaa perusterveydenhuoltoon malli, jossa sydänsairastunut voi osallistua sydänvalmennukseen, jossa osa toteutetaan digitaalisin keinoin ja osa perustuen ryhmätapaamisiin. Projektia tehdään yhteistyössä Amgenin ja julkisen terveydenhuollon kanssa.

Terveysmittaustoiminta

Toteutamme ympäri Suomea erilaisten riskitekijöiden, kuten kolesterolin ja verenpaineen mittauksia ja niihin liittyvää neuvontatoimintaa. Toiminnan kumppaneina ovat Raisio, Berner ja Amgen.

Muu yhteistyö

Tuotemyynti

Sydänliitto tekee Paletti Oy:n ja Karto Oy:n kanssa yhteistyötä adressien ja erilaisten onnittelukorttien osalta. Tämän yhteistyön kautta näitä on myynnissä eri kaupoissa ympäri Suomen. Lisäksi yhdistykset myyvät paikallisesti adresseja ja joulukortteja.

Potilasoppaat

Sydänliitto julkaisee sydänsairauksista erilaisia potilasoppaita, joihin tarjotaan logopaikkoja. Tällä hetkellä seuraavat yritykset ovat mahdollistamassa potilasoppaiden julkaisua: Sanofi, Boehringer-Ingelheim, Bayer, Astra Zeneca, Pfizer, Orion, Amgen, Bristol-Myers Squibb (Finland), Vifor Pharma

Jäsenedut

Sydänliitto tekee useiden yritysten kanssa jäsenetukumppanuutta. Jäsenetukumppanit löytyvät täältä.

Mediamyynti

Sydänliitto julkaisee jäsenille lähetettävää Sydän-lehteä sekä miljoonayleisön tavoittavaa sydan.fi -palvelua. Tutustu erilaisia mahdollisuuksiin mainonstaa Sydän-mediassa sekä katso mediamyynnin yhteystiedot.

Sydän-median mediatiedot

Eettiset periaatteet

Sydänliiton periaatteena yritysyhteistyössä on, että sydän- ja verisuoniterveyttä ei voi antaa minkään yhteistyökumppanin yksinoikeudeksi. Suomen Sydänliitto ei suosittele minkään yrityksen tuotteita sydänterveyttä edistävinä.

Sydänliiton yhteistyökumppani ei voi toimia alueella, joka on ristiriidassa sydän- ja verisuoniterveyden kanssa, on eettisesti arveluttava tai jonka yrityskuva on ristiriidassa Sydänliiton järjestökuvan kanssa. Esimerkiksi liiton ravitsemussuositusten kanssa ristiriidassa olevat elintarvikkeet eivät sovi yhteistyön välineeksi.

Kaikilta yhteistyökumppaneilta Sydänliitto edellyttää ihmisoikeuksien ja ihmisten perusoikeuksien kunnioittamista sekä luonnonvaroja säästävien ja kestävää kehitystä edistävien periaatteiden noudattamista. Sydänliitto ei tee yhteistyö terveyttä vaarantavia tuotteita, kuten tupakkaa tai alkoholia valmistavan yrityksen tai yhteisön kanssa näiden tuotteiden myynnin edistämiseksi eikä tuotteitaan tai toimintaansa katteettomin terveyslupauksin markkinoivan yrityksen kanssa.

 • Sydänliitto säilyttää kaikissa tilanteissa riippumattomuutensa ja itsemääräämisoikeutensa.
 • Sydänliitto toimii eri yhteistyökumppaneiden kanssa tasapuolisesti ja puolueettomasti.
 • Yhteistyöyritys ei voi vaikuttaa toiminnan eikä julkaisujen sisältöön.
 • Yhteistyö perustuu avoimuudelle ja on julkista.
Lue lisää yhteistyönperiaatteista

Haku

Löytynyt 0 tulokset