Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydänsairaudet ovat naisilla yleisiä

Sydänsairaudet ovat naisilla yleisiä

Naissukupuoli ei suojaa sydänsairauksilta, vaikka niin joskus ajatellaan.

Mikko Syvänne
Julkaistu 15.9.2016
Päivitetty 12.9.2018
Sydänsairaudet ovat yleisiä myös naisilla.

Suomessa verenkiertoelinten sairauksien vuoksi sairaalahoidossa olleista vain hieman alle puolet (47 %) on naisia. Joissakin sairausryhmissä naisia on enemmistö. Iskeemisten sydänsairauksien (käytännössä sepelvaltimotauti) ryhmässä miehiä on enemmän (64 %), mutta naisia on myös runsaasti. Yleisimmässä läppäviassa (aorttaläpän ahtauma), tärkeimmässä rytmihäiriössä (eteisvärinä) ja sydämen vajaatoiminnassa sukupuolten välillä ei ole juurikaan eroa. Sama koskee aivoverenkierron häiriöitä.

Vuonna 2012 sairaalahoidossa (erikoissairaanhoito) olleiden potilaiden määrät eräissä sairausryhmissä. Lähde: THL, Somaattinen erikoissairaanhoito

Sairaus Potilaita yhteensä Naisia Miehiä Naisten osuus (%)
Verenkiertoelinten sairaudet yhteensä 83 432 39 213 43 219 47
Iskeemiset sydänsairaudet 20 599 7 416 13 183 36
Aivoverisuonien sairaudet 14 383 6 904 7 479 48
Eteisvärinä tai eteislepatus 12 650 5 946 6 704 47
Sydämen vajaatoiminta 8 406 4 371 4 035 52
Verenpainesairaudet 2 560 1 536 1 024 60
Aorttaläpän viat 1 915 900 1 015 47
Sydänlihassairaus 1 419 454 965 32
Hiippaläppäviat 663 219 444 33

Vuonna 2014 naisten kaikista kuolemista 38 % ja miesten kuolemista 36 % johtui verenkiertoelinten sairauksista. Työikäisillä verenkiertoelinten sairauksiin menetyneitä naisia on vähän, mutta jo 65 vuotta täyttäneistä naisista suunnilleen yhtä moni menehtyi iskeemisiin sydänsairauksiin (sepelvaltimotautiin) kuin kaikkiin syöpätauteihin yhteensä. Kaikkiin verenkiertoelinten sairauksiin kuoli kaksi kertaa niin paljon naisia kuin syöpään. Työikäiset miehet kuolevat sepelvaltimotautiin useammin kuin naiset, mutta 65 vuoden iästä eteenpäin tilanne tasoittuu.

Eräät kuolemansyyt 2014. Lähde: Tilastokeskus, Kuolemansyyt

Ikä 15–64 v

naiset

Ikä 15–64 v

miehet

Ikä 65– v

naiset

Ikä 65– v

miehet

Kaikki

naiset

Kaikki

miehet

Verenkiertoelinten sairaudet 434 1 529 9 699 7 894 10 134 9 421
Iskeemiset sydänsairaudet 147 850 4 658 4 682 4 805 5 532
Muut sydänsairaudet 74 240 865 663 939 905
Aivoverisuonien sairaudet 141 240 2 501 1 545 2 642 1 786
Syövät 1 113 1 339 4 478 4 962 5 601 6 314
Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi