Hyppää sisältöön

Joudun käyttämään QT-aikaa pidentävää lääkitystä (Serdolect). Hoitoa aloitettaessa QTc-aika oli 443 ja kaksi viikkoa sen jälkeen 461. Voinko jatkaa lääkitystä turvallisesti?

Jaanah

Vastaus

Mikko Syvänne
Julkaistu 1.1.2015
Päivitetty 4.6.2018

EKG:n QT-aika ja vastaava syketaajuuden suhteen korjattu arvo QTc kuvastavat sydämen sähköisen toiminnan palaamista aktivaation jälkeen perustasolle eli repolarisaatiota. Miehillä normaalin yläraja on 450 millisekuntia (ms) ja naisilla 470 ms. Normaalia pitempi QT-aika saattaa altistaa vakaville rytmihäiriöille. Pitkä QT-aika voi olla perinnöllinen tai niin sanottu hankinnainen. Monet lääkkeet pidentävät QT-aikaa, muun muassa kysymyksessä mainittu sertindoli.

Kysyjän QTc-aika oli ennen lääkitystä normaali, joten tältä osin estettä lääkkeen aloittamiselle ei ollut. Lääkityksen aikana QTc-aika piteni 18 ms eli 4 %. Vaarallisena pidetään, jos QTc-aika pitenee suuremmaksi kuin 500 ms taikka jos muutos on vähintään 60 ms tai 25 % lähtöarvosta. Mikään näistä hälytysrajoista ei täyty, joten lääkitys vaikuttaa turvalliselta.

Joka tapauksessa kannattaa välttää muita lääkkeitä, joiden tiedetään pidentävän QT-aikaa tai suurentavan sertindolin pitoisuuksia (viimeksi mainittuja ovat masennuslääkkeet fluoksetiini ja paroksetiini, makrolidiantibiootit ja kalsiuminestäjät verapamiili ja diltiatseemi).

Plasman pienet kalium- tai magnesiumpitoisuudet voivat pidentää QT-aikaa lisää, minkä vuoksi on syytä huolehtia näiden riittävästi saannista (vihannekset, hedelmät, marjat, täysjyväviljatuotteet) ja suhtautua varoen nesteenpoistolääkkeiden käyttöön.

Mikko Syvänne

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset