Hyppää sisältöön

Kysymykseni koskee pr/pq-välin pituutta. Minulta otetuissa ekg-nauhoissa pq-välin pituus vaihtelee 117ms-124ms. Onko pq-välin pituus normaali vai liian lyhyt? Pitäisikö asialle jotain tehdä? Luin jostain että alle 120 ms on liian lyhyt ja voi viitata svt:hen. Minulla on tykytyskohtauksia, jotka sopivat svt:hen, niitä ei kuitenkaan ole saatu koskaan kiinni, vaikka tutkittu on jopa 2 kk oire-ekg:llä. Muuten sydän on terve.

14/11/2016

Takku

Vastaus

Mikko Syvänne
Julkaistu 15.11.2016
Päivitetty 4.6.2018

PR- eli PQ-väli kuvastaa sähköherätteen johtumisnopeutta eteisistä kammioihin. Terveillä ihmisillä se noudattaa jakaumaa kuten vaikkapa kehon pituus. Normaaliarvoiksi määritellään 120–200 millisekuntia (ms). Kuten yleensäkin, normaaliarvojen rajat eivät ole jyrkkiä, vaan niiden sisään mahtuu 95 % terveistä. Alle 120 ms:n joukkoon mahtuu siis normaaleja eli sellaisia, joilla ei ole poikkeavaa sähköistä yhteyttä eteisten ja kammioiden välillä eikä taipumusta supraventrikulaarisiin takyakardioihin (SVT) tällä mekanismilla.

Kysyjän PR-väli on keskimäärin 120 ms eli ei selvästi poikkeava.

Selvästikään lyhyt PR-väli ei välttämättä johda rytmihäiriöihin. Klassisessa tutkimuksessa, jossa lyhyen PR-välin merkitys kuvattiin, SVT:n esiintyvyys lyhyen PR-välin ryhmässä oli 11 % ja normaalin PR-välin ryhmässä 0,5 %.

Kysyjän kohdalla ensimmäinen kysymys on siis, ovatko hänen tykytyskohtauksensa taajuutensa ja alkamis- ja loppumistapansa osalta SVT:hen sopivia. Lisätietoa on varmaankin saatu oire-EKG-rekisteröinneistä: onko oireiden aikana ollut SVT:hen sopivaa EKG-löydöstä vai ei. Ellei ole SVT:tä, PR-välillä ei ole merkitystä. Jos on ollut SVT, lyhyt PR-väli antaa tietoa siitä, millä mekanismilla tämä rytmihäiriö syntyy.

15/11/2016

Mikko Syvänne

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi