Hyppää sisältöön
Etusivu / Lehdistötiedote: Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on kuntien tehtävä

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Tämän tulisi olla nähtävissä myös kuntavaaliehdokkaiden kannoissa. Tapahtuipa sote-uudistukselle mitä tahansa, kunnilla on merkittävä rooli ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan arjen rakentamisessa. Ei siis ole yhdentekevää, miten kuntien tehtäviä järjestetään.

Sydänliiton puheenjohtaja kansanedustaja Paula Risikko: ”Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat muun muassa varhaiskasvatus ja koulutus, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, nuorisotyö, sote-palvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt, asuminen ja monet muut kuntien tehtävät.

Terveys, talous ja työllisyys sekä niiden väliset kytkökset vaikuttavat paljon kuntalaisten hyvinvointiin. Usein keskustelussa ja päätöksenteossa kuitenkin terveys unohtuu, vaikka sillä on selkeä ja vaikuttava yhteys niin talouteen kuin työllisyyteenkin.”’

Järjestöillä on merkittävä rooli yhteistyössä kuntien kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tämän tulee jatkossa olla myös vahvana mukana osana hyvinvointityötä. Sydänliiton paikallisyhdistykset ovat kuntien tärkeitä terveyskumppaneita.

Tarvitaan monipuolista terveyden edistämistä ja ehjiä hoitopolkuja

Suomen sote-ongelmista suurimmaksi on arvioitu sekä kotimaisissa että kansainvälissä selvityksissä hoitoketjujen pirstaleisuus etenkin pitkäaikaissairailla sekä niillä sairailla ja riskiryhmillä, jotka tarvitsevat vaikuttavaa sairauksien ennalta ehkäisyä ja/tai kuntoutusta.

Siksi Sydänliitto tekee kunnallisvaalityötä yhteistyössä muiden Yksi elämä -järjestöjen kanssa. Näemme yhdessä 5 tärkeätä näkökulmaa, joita tulee ottaa huomioon kuntien terveys- ja hyvinvointityössä:

  1. Jokainen päätös on terveyspäätös
  2. Liikunta ja lähiluonto luovat terveyttä
  3. Laadukasta elintapaohjausta tarvitseville
  4. Terveyttä terveellisellä ravinnolla
  5. Järjestöjen toiminta näkyviin kunnissa

Näistä teemoista kerrotaan tarkemmin Yksi elämän verkkosivuilta.

Terveysehdokas.fi sivusto auttaa löytämään ehdokkaat, jotka ovat terveyden asialla

Yksi elämä -järjestöt ovat avanneet vaalikoneen osoitteessa terveysehdokas.fi. Sen avulla äänestäjät voivat helpommin verrata omia terveysnäkökulmiaan ehdokkaiden näkökulmiin.

Sydänliiton hallitus kannustaa kaikkia oman kuntansa vetovoimaisuudesta kiinnostuneita ehdokkaita ja äänestäjiä käyttämään vaalikonettamme. Kyse on paitsi terveydestä, myös koko kunnan vetovoimasta. Terveyttä vaaliva ja edistävä kunta on tulevaisuuden kunta.

Yksi elämän tavoitteena on terveempi Suomi. Aivoliiton, Diabetesliiton, Filhan, Hengitysliiton, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen yhteiset terveystalkoot edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia läpi elämän. Duodecim on mukana asiantuntijatahona.

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi