Hyppää sisältöön
Etusivu / Lehdistötiedote / Sydänliiton hallitus: Ketään ei pidä jättää yksin sydänsairautensa kanssa poikkeusaikanakaan

Sydänliiton hallitus: Ketään ei pidä jättää yksin sydänsairautensa kanssa poikkeusaikanakaan

Koronaviruspandemia vaikuttaa suuresti sydänsairastuneiden arkeen. Vaikka meneillään on epidemia, sydänsairaudet eivät ole poistuneet. Vuosittain Suomessa ilmaantuu noin 25 000 uutta sydäntapausta. Puolellatoista miljoonalla suomalaisella on sydän- ja verisuonisairauksiin liittyvä lääkitys. Sydänsairauteen sairastuneen jatkohoito- ja kuntoutusmahdollisuudet ovat nyt kaventuneet.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut poikkeustilanteen, jolla on suuri vaikutus sydänsairastuneiden arkeen. Vaikka meneillään on epidemia, sydänsairaudet eivät ole poistuneet. Vuosittain Suomessa ilmaantuu noin 25 000 uutta sydäntapausta. Puolellatoista miljoonalla suomalaisella on sydän- ja verisuonisairauksiin liittyvä lääkitys.

Poikkeustilanteessa sydänsairauteen sairastuneen jatkohoito- ja kuntoutusmahdollisuudet ovat kaventuneet. Kelan järjestämä sydänpotilaiden kuntoutustoiminta ja sydänyhteisön sopeutumisvalmennustoiminta on ollut keskeytettynä koko kevään. Myös kaikki sydänyhteisön kasvokkain tapahtuvat ryhmätapaamiset, kuten vertaistuki-, liikunta- ja keskusteluryhmät ovat tauolla. Sydänliiton toimintaa on kuitenkin muutettu niin, että mahdollisimman paljon tukea ja tietoa voidaan tarjota ilman kasvokkaista kohtaamista. Apua on tarjolla, kunhan tarvitsijat sen löytävät. Terveydenhuollon ammattilaisilla on tärkeä rooli yhteydenpidossa, neuvonnassa ja tiedon välityksessä.

Sydänliiton hallitus vetoaa terveydenhuollon ammattilaisiin niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin. Tänä poikkeusaikana on äärimmäisen tärkeää, että erikoissairaanhoidossa sydäntapahtuman tai -toimenpiteen takia akuuttihoidosta kotiutuvalle potilaalle kerrotaan sydänyhteisön tarjoamasta tuesta: kehotetaan hakemaan tietoa ja tukea sydän.fi-verkkopalvelun kautta ja etsimään palvelusta sairauden kokenutta vertaistukihenkilöä.

Perusterveydenhuollossa täytyy huolehtia, että sydänpotilaille varataan jatkohoito- ja seurantakäynnit ja varmistetaan, että he tulevat sovituille käynneille. Tärkeää on myös tehdä tiettäväksi, mistä sydänsairastuneen arkeen saa apua ja tukea.

Jos kodeissaan eristyksissä olevat pitkäaikaissairaat eivät koronapelon takia hakeudu hoitoon tai lykkäävät sovittuja hoitokäyntejä, seurauksena voi olla ennenaikaisia sydänkuolemia. Passivoituminen ja siihen liittyen mm. riittämätön liikunta, sosiaalisten kohtaamisten väheneminen ja vajaaravitsemus ovat uhka terveydelle ja toimintakyvylle.

Osassa Suomen kunnista on aloitettu puhelut ikäihmisille. Sydänliiton hallitus toivoo, että näitä henkilökohtaisia puheluita toteutetaan kaikkialla Suomessa ja varmistetaan, että myös iäkkäät sydänsairaat pärjäävät koronaepidemian aikana ja ovat tietoisia tarjolla olevasta tuesta.  

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi