Hyppää sisältöön
Etusivu / Lehdistötiedote / Sydänsairaudet eivät ole kadonneet mihinkään – Panu Routila luotsaamaan Sydänliittoa uudistuvassa toimintaympäristössä

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yhä edelleen suomalaisten suurin kuolinsyy ja jopa 80 % sairauksista voitaisiin ennaltaehkäistä tai siirtää ilmaantumaan myöhäisemmällä iällä. Valitettavasti kuitenkaan päättäjät, ammattilaiset eivätkä kuluttajat aina tunnista tätä. Oikeanlaisella sydäntyöllä, panostamalla ennaltaehkäisyyn, hoitoketjuihin ja oikeantyyppiseen kuntoutukseen ja vertaistukeen voitaisiin sekä säästää yhteiskunnan rahaa että lisätä arvokkaita elinvuosia.

Sydänliitto päivitti strategiaansa vastaamaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja sote-uudistuksessa tunnistettuja tarpeita. Sydänliiton ja muiden järjestöjen tarjoama tuki, palvelut ja ehkäisevä toiminta on saatava osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia ja terveydenedistämistyötä hyvinvointialueilla ja kunnissa. Tähän tarvitaan monipuolista työtä koko Sydänliitossa.

Sydänliiton uusi strategia korostaa kohderyhmälähtöisten tuotteiden, palvelujen ja menetelmien kehittämistä tuloksellisesti ja vaikuttavasti. Tarvitaan innostavaa ja kannustavaa viestintää – jotta yhä harvempi sairastuisi ennenaikaisesti ja jotta kukaan sairastunut tai hänen läheisensä ei jäisi yksin.

Sydänliiton syyskokous hyväksyi Sydänliiton uudistetun strategian ja vuoden 2022 toimintasuunnitelman syyskokouksessa Tampereella 30.10.2021.

Uudistettua strategiaa luotsaamaan KTM Panu Routila

Sydänliiton uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin KTM Panu Routila.

”Panu Routilan koulutus, johtajakokemus sekä kansallinen verkosto tuovat Sydänliiton uudistuneen strategian toimeenpanovaiheeseen uudenlaista osaamista ja uusia näkökulmia. Routilalla on vahva tahto tehdä yhteiskunnallista vaikuttamistyötä ja panostaa sydänterveyden edistämiseen. Hänellä on hyvä kuva sydäntyön tärkeydestä muuttuvassa terveydenhuollon ympäristössä, sanoo Sydänliiton hallituksen varapuheenjohtaja Juhani Airaksinen.

”On hienoa päästä johtamaan Sydänliittoa puheenjohtajana tässä tärkeässä kehittymisen vaiheessa. Haluan tuoda organisaatiolle osaamistani mm. strategian toimeenpanossa siten, että jokainen sydäntyössä mukana oleva kokee sen omakseen. Strategian tulee oleva elävä ja muokkautua toimenpanon yhteydessä priorisoiden ja tarkentaen tehtävää työtä,” sanoo uusi puheenjohtaja Panu Routila.

”Pidän Sydänliiton työssä tärkeänä sitä, että kaikkia ihmisiä kannustetaan hyviin elintapoihin jo nuorella iällä, liikkumaan säännöllisesti ja kiinnittämään huomiota ruokavalioon. Näillä pienillä henkilökohtaisilla teoilla saadaan monia hyviä elinvuosia lisää kaikille,” jatkaa Routila.

Puheenjohtajan lisäksi syyskokouksessa valittiin uusina jäseninä Sydänliiton hallitukseen kolmivuotiskaudeksi 2022–2024 Miia Palo Rovaniemeltä ja Anja Valta Hämeenlinnasta.

Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin jatkamaan Sydänliiton hallituksessa Antti Kivelä Kuopiosta ja Juhani Airaksinen Turusta.

Nyt valittujen lisäksi hallituksessa jatkavat, sairaanhoitaja Minna Ampio, terveystieteen tohtori Johanna Heikkilä, sairaanhoitaja Outi Kurttila, LT, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Jyrki Lilleberg, innovaatio- ja tulevaisuusjohtaja, kauppatieteiden tohtori Päivi Myllykangas, terveystieteiden maisteri (TtM) Marja Sisko Nousiainen, FT, kaupungin johtaja Anna-Kaisa Pusa ja LT, sydänkeskuksen ylilääkäri, dosentti Tuomas Rissanen.

Hallituksen valitun puheenjohtajan ja uusien jäsenien tarkemmat ansioluettelot löytyvät liitteestä.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi