Hyppää sisältöön
Etusivu / Testamentti / Elämäsi tärkeimmät asiakirjat: Testamentti ja edunvalvontavaltuutus

Elämäsi tärkeimmät asiakirjat: Testamentti ja edunvalvontavaltuutus

Oletko miettinyt, kuka asioitasi hoitaa, jos et itse siihen kykene terveydentilan heikkenemisen vuoksi? Entä tiedätkö, kuka sinut perii? Varatuomari Piia Jeremejeff kertoo edunvalvontavaltuutuksesta, testamentin laatimiseen liittyvistä asioista sekä testamenttilahjoittamisesta ja Hyvä testamentti -kampanjasta.

Taru Utriainen
Julkaistu 16.3.2021

Miksi testamentti ja edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä?

Kuoleman jälkeinen aika voi monille tuntua kaukaiselta ja jopa ahdistavaltakin ajatukselta, mutta asioiden hoitaminen etukäteen voi säästää monilta myöhemmiltä päänvaivoilta ja konflikteilta. Testamentin avulla voit varmistaa oman tahtosi toteutumisen: mitä omaisuudellesi tapahtuu sen jälkeen, kun sinusta aika jättää. Toisin sanoen, testamentilla voidaan vaikuttaa siihen, miten varallisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Ilman testamenttia omaisuutesi jakautuu perintökaaren mukaisesti. Voit lukea lisää perintökaaren mukaisesta perimyksestä täältä.

Edunvalvontavaltuutus tai edunvalvontavaltakirja on asiakirja, jolla ihminen pystyy määräämään elinaikanaan siitä, kuka hänen asioitaan hoitaa ja missä laajuudessa, mikäli hän ei enää itse siihen kykene. Edunvalvontavaltuutusta saatetaan joutua käyttämään jo vuosia ennen kuolemaa, jos ihminen on terveytensä puolesta siinä tilassa, ettei pysty itse hoitamaan asioitaan. Tämä asiakirja on todella tärkeä, jotta vältytään laajalta viranomaisyhteistyöltä.

Jos mietit, milloin olisi sopiva aika tehdä testamentti tai edunvalvontavaltakirja, vastaus on heti, kun siltä tuntuu. “Oman elämän suunnittelun, tulevaisuuteen varautumisen ja itselle tärkeistä ihmisistä ja asioista huolehtimisen vastuun voi ottaa jokainen – elämäntilanteesta ja iästä riippumatta” Jeremejeff painottaa.

Hyvä testamentti -kampanja tarjoaa tietoa ja neuvoa testamentin laatimiseen

Hyvä testamentti -kampanja antaa ja jakaa tietoa suomalaiseen perimysoikeuteen liittyen. Se myös tarjoaa apua ja tukea testamentin laatimisprosessiin. Kyseinen kampanja pyrkii muuttamaan testamenttikulttuuria Suomessa, jossa toistaiseksi vain pieni osa ihmisistä on kirjannut viimeisen tahtonsa.

Testamentti on muotosidonnainen, tietyt lainmukaiset edellytykset täyttävä asiakirja, johon kirjataan henkilön viimeinen tahto. Testamentin tekijän tahdonilmaisun, oman allekirjoituksen ja päiväyksen lisäksi testamentin laatimiseen tarvitaan kaksi esteetöntä todistajaa. Esteettömyydellä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, ettei todistajana saa toimia testamentattavan henkilön sukulainen. Esteellisyyden voi aiheuttaa myös muut syyt.

Testamenttia on mahdollista muuttaa milloin tahansa elinaikana ja se tehdään noudattamalla samaa menettelytapaa kuin testamenttia laadittaessakin. Henkilön täytyy kuitenkin olla oikeustoimikelpoinen ja kyetä edelleenkin ymmärtämään asiakirjan tekemisen merkitys. Mahdollisia testamentin muutoksiakaan ei siis kannata jättää liian myöhäiseen ajankohtaan.

Koska testamentin laatiminen tehdään yksilöllisesti jokaisen henkilön omien taustojen ja perhetilanteen mukaisesti, on suositeltavaa tehdä se yhdessä asiantuntijan kanssa. Lakimiehen kanssa testamentin laatiminen on turvallista ja vaivatonta: samalla vältytään muotovirheiltä. Pienetkin termivirheet voivat muuttaa koko testamentin merkitystä, esimerkkinä omistus- ja hallintaoikeuden ero.  Asiantuntijan apua on suositeltavaa käyttää, vaikka perittävää omaisuutta ei olisikaan paljon.

Testamentin avulla voidaan myös minimoida riskit mahdollisiin suvun perintöriitoihin liittyen ja säästyä kalliilta oikeusprosesseilta – siksi sen tekemiseen kannattaa panostaa.

Testamenttilahjoitus on kaunis tapa auttaa – pienestäkin tuesta on paljon apua järjestölle

Hyvä testamentti -kampanjan avulla halutaan myös lisätä ihmisten tietoisuutta testamenttilahjoittamisesta. Testamenttilahjoittaminen sopii kaikille niille, jotka haluavat antaa omaisuuttaan muillekin kuin omaisille tai perintökaaren mukaisille perillisille.

Testamenttilahjoittamisella voidaan antaa koko omaisuus tai osa omaisuudesta johonkin yleishyödylliseen toimintaan, kuten hyväntekeväisyysjärjestölle. Testamentilla voidaan määrätä omaisuudesta hyvinkin yksityiskohtaisesti – esimerkiksi jonkin itselle tärkeän esineen voi testamentata hyväntekeväisyyskohteeseen. Usein ajatellaan, että omaisuus on liian vähäinen eikä sen vuoksi suunnitella testamentin tekemistä. Pienikin omaisuus kannattaa kuitenkin testamentata, sillä itselleen pieneltä tuntuva perintö voi olla harkitusti testamentattuna varsin merkityksekäs saajalleen.

Testamenttilahjoittamisessa pienikin omaisuus voi olla suuri apu järjestölle.

”Kun moni testamenttaa tai lahjoittaa pienen osan omaisuudestaan yleishyödylliseen toimintaan, voi siitä tulla suuri meri” Jeremejeff muistuttaa.

Testamenttilahjoituksella voi vaikuttaa tulevaisuuteen – mistä sinä välität?

Testamenttilahjoitusta tehdessä on tärkeää kuunnella omaa sydäntäsi: millaisia arvoja ja tahtotiloja juuri sinulla on ja sopisivatko ne yhteen jonkun järjestön kanssa?

Testamenttilahjoittaminen on sitä, että voi nauttia tässä hetkessä omasta omaisuudesta tietäen, että se tulee antamaan paljon iloa ja hyötyä myös jatkossa, kun sinua ei enää ole. Se on hyvä tapa vaikuttaa itselle merkityksellisiin asioihin.

Testamenttilahjoitukset ovat verovapaita eivätkä yleishyödylliset yhteisöt maksa saamastaan testamenttisaannosta perintöveroa.

Sydänliitto osana Hyvä testamentti -kampanjaa

Oletko miettinyt, miten sinä voisit osallistua sydänsairauksien ennaltaehkäisevään työhön tai tukea jo sairastuneita?

Me Sydänliitolla olemme yksi Hyvä testamentti -kampanjaan kuuluvasta yli 20 järjestöstä. Kaikki kampanjan järjestöt kuuluvat Vastuullinen Lahjoittaminen ry:hyn. Testamenttilahjoitukset ovat tärkeä osa varainhankintaamme: niiden avulla saamme ylläpidettyä sydänterveyden edistämistä ja sydänsairastuneiden tukemista parhaalla mahdollisella tavalla. Testamenttilahjoitusten avulla pystymme kohdistamaan varoja myös sydänterveyteen liittyvään kehitystyöhön.

Testamenttia tehdessä päätäntävalta asiakirjan sisällöstä on aina testamentin tekijällä. Testamentti on kunkin oma viimeinen tahto. Testamentin tekijällä on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin testamentin kautta tulevia varoja käytetään, esimerkiksi tiettyyn toimintaan liittyen, määräämällä siitä testamentissaan. Meillä Sydänliitolla toiminnan ja työn kehittäminen varmistaa sen, ettei yksikään sydänsairas jää yksin. Toimintamme on monipuolista, mutta tavoite on aina sama: sydänsairaiden etujen ja palvelujen ylläpitäminen ja sydänterveyden edistäminen.

Testamenttilahjoittaminen on hieno tapa auttaa, vaikka ei elämänsä aikana olisikaan ollut aktiivinen järjestön toiminnan jäsen. Sydänliitto on kannattava testamenttilahjoittamisen kohde niille, jotka haluavat olla mukana varmistamassa, että sydänterveyden edistäminen ja sairastuneiden tukeminen jatkuu myös tulevaisuudessa.

 

Lue lisää hyvatestamentti.fi –verkkopalvelusta

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi