Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Etäkuntoutus siirtää tapaamiset verkkoon ja toiminnan arkeen

Etäkuntoutus siirtää tapaamiset verkkoon ja toiminnan arkeen

Teknologia on tuonut uusia tapoja osallistua kuntoutukseen. Etäkuntoutukseen voi osallistua mistä ja milloin vain, se on entistä joustavampaa.

Pirjo Suomalainen, Asiantuntija, kuntoutus ja sairastuneen tuki
Julkaistu 26.10.2020
Sydänliiton tavoitteena on, että Tulppa-verkkovalmennusta on tarjolla valtakunnallisesti vuonna 2021. Kuva: Anna Kara

Perinteisesti kuntoutus, kuten sopeutumisvalmennus, kuntoutumiskurssit ja terapiat muun muassa fysio-, musiikki-, puhe- ja toimintaterapia, toteutetaan kasvokkaisina tapaamisina. Nyt näitä kuntoutusmuotoja järjestetään myös etäkuntoutuksena, sillä kuntoutuksessa käytetään uusia vaihtoehtoja tuttujen toimintatapojen rinnalla.

Mikä ihmeen etäkuntoutus?

Etäkuntoutuksesta puhuttaessa termien käyttö on vielä kirjavaa. Puhutaan digitaalisesta kuntoutuksesta, verkkovalmennuksesta, nettiterapiasta, virtuaali- ja digikuntoutuksesta. Kaikissa näissä on kyse siitä, että kuntoutuksen aikana ollaan fyysisesti eri paikoissa. Kuntoutus toteutuu etäteknologian avulla. Käytössä on muun muassa matkapuhelin, tietokone, tablettitietokone, videoneuvottelu ja puhelinsovellukset.

Käytännössä etäkuntoutukseen voi osallistua usealla eri tavalla. Esimerkiksi siten, että ohjaajan tai ryhmän kanssa keskustellaan reaaliaikaisesti esimerkiksi kuvapuhelun tai videoyhteyden avulla. Toinen vaihtoehto on ajasta riippumaton osallistuminen, jossa osallistuja tekee ohjaajan antamia harjoituksia omaan tahtiin kotonaan ja keskustelee niistä ohjaajan kanssa esimerkiksi puhelimitse tai chatissa.

Näiden lisäksi kuntoutusta voidaan toteuttaa myös niin sanottuna yhdistelmämallina, jossa kuntoutukseen sisältyy sekä kasvokkain että etänä toteutettavia jaksoja. Usein etäkuntoutukseen sisältyy oheismateriaalia ja apuvälineitä kuten tietopaketteja, videoharjoituksia, päiväkirjoja sekä ryhmäkeskusteluja. Ohjaajat seuraavat tiivisti kuntoutumisen etenemistä.

Yksilöllistä tukea

Etäkuntoutuksella on monia etuja, ja kokemukset siitä ovatkin myönteisiä ja rohkaisevia. Etäkuntoutus on joustavaa ja sopii siksi erilaisiin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin. Kuntoutusohjelmat ovat käytettävissä ympäri vuorokauden eikä osallistuminen edellytä kotoa poistumista. Voit siis tehdä kuntoutusharjoitteita tai ottaa yhteyden ohjaajaasi paitsi kotoa myös vaikkapa mökiltä tai loma-asunnolta. Joustavuuden ansiosta etänä järjestettyyn kuntoutukseen osallistuminen on myös mahdollista entistä useammalle.

Etäkuntoutuksessa yhteydenpito on melkein yhtä luonnollista kuin kasvokkaisissa tapaamisissa. Teknologia mahdollistaa myös erilaisten tietojen keräämisen esimerkiksi osallistujan harjoittelusta, terveydestä tai hoidosta. Tietoja voidaan entistä monipuolisemmin hyödyntää kuntoutumisen ja seurannan apuna: voidaan tarjota jokaiselle yksilöllistä palautetta ja kannustusta sekä tarvittaessa tehdä muutoksia hoitoon tai harjoitteluun.

Kuntoutus osana arkea

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea ihmistä erilaisissa elämän muutostilanteissa, esimerkiksi sairastumisessa, työttömyydessä tai vaikka vammautumisessa. Kuntoutuminen on aina elämän uudelleenrakentamista ja sen eteen on nähtävä vaivaa. Jokaisen kuntoutustarve on erilainen, samoin tuen tarve. Joku kaipaa yksilöllistä ohjausta, toiselle riittää kevyt ohjaus ja tuki. Joillekin kokemusten jakaminen ja vertaistuki auttavat kuntoutumisessa.

Olemme myös erilaisia teknologian käyttäjiä. Toisia teknologia viehättää, toisille se on vierasta. Vaikka teknologia voivat tuntua aluksi hankalilta, kannattaa uusia vaihtoehtoja ainakin kokeilla. Helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus auttavat käyttöä. Myös utelias asenne helpottaa. Kuntoutuksen järjestäjä opastaa ja perehdyttää tarvittavien välineiden ja sovellusten käytössä.

Etäkuntoutus on hyvä lisä kuntoutustarjontaan. Etänä kuntouksen ja arjen yhdistäminen on sujuvaa. Parhaimmillaan etäkuntoutus innostaa, kannustaa sekä auttaa siirtämään kuntoutuksen tulokset pysyvästi osaksi uudenlaista arkea.

 

Aloita etäkuntoutus näin:

 1. Välineet kuntoon. Tarvitset itsellesi tietokoneen tai mobiililaiteen, esimerkiksi tabletin tai kännykän, sekä hyvän nettiyhteyden. Videoyhteyksiä vasten tietokoneessa tai mobiililaiteessa tulee olla kaiutin, kameran ja mikrofoni. Internetselain on hyvä päivittää etukäteen.
 2. Harjoittele laitteiden käyttöä rauhassa ja pyydän tarvittaessa apua Videoyhteydet kannattaa testata etukäteen. Asenna tarvittavat sovellukset mobiililaitteelle ja tutustu niihin. Pyydä tarvittaessa tukea. Apua voi löytyä omasta lähipiiristä tai kuntoutuksen järjestäjältä.
 3. Varaa itsellesi sopivasti aikaa. Saat parhaan hyödyn kuntoutuksesta, kun varaat riittävästi aikaa itsellesi.
 4. Valmista tuli. Etäkuntoutus voi alkaa.

 

Sydänliiton kuntoutumiskurssit myös etäkursseina

Sydänliiton kuntoutumiskurssit verkossa

Osa kuntoutumiskursseista toteutetaan etäkuntoutuksena. Kuntoutumiskurssit ovat vertaistuellista ryhmäkuntoutusta ja etätapaamiset järjestetään videoneuvotteluohjelman välityksellä. Kursseilta saat asiantuntijatietoa ja mahdollisuuden jakaa kokemuksiasi samanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten kanssa.

Sydän Chat – vertaistukea ja keskustelua verkon välityksellä

Sydän Chat on reaaliaikainen keskustelupalvelu, jossa keskustelet anonyymisti nimimerkillä. Sydänliiton kouluttama vapaaehtoinen verkkotukihenkilö toimii keskustelun virittäjänä. Voit jakaa kokemuksiasi muiden sydänsairauksiin sairastuneiden kanssa. Samalla saat itse ja voit antaa muille vertaistukea.

Tulppa-valmennus – sydänkuntoutuksen verkkovalmennus

Tulevaisuudessa Sydänliiton Tulppa-kuntoutukselle on tarjolla digitaalinen vaihtoehto. Nyt käynnissä on verkkovalmennuksen kehittäminen Terveyskylän Omapolku -verkkopalveluun. Kehittäminen tehdään yhteistyössä Amgenin ja julkisen terveydenhuollon kanssa. Valmennusta pilotoidaan Heinolassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Tavoitteena on tarjota Tulppa- verkkovalmennusta valtakunnallisesti vuonna 2021.

Lue lisää Sydänliiton kursseista

Ota termit haltuun

 • Etäkuntoutus järjestetään etäteknologian avulla muun muassa puhelin, matkapuhelin, tietokone, tablettitietokone, videoneuvottelu, puhelinsovellukset
 • Reaaliaikainen etäkuntoutus kaikki ovat reaaliaikaisessa yhteydessä toisiinsa etäteknologiaa hyödyntävien sovellusten avulla.
 • Ajasta riippumaton etäkuntoutus Sinä osallistujana harjoittelet tai etenet itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta esimerkiksi verkkomateriaalin tai -valmennuksen avulla.
 • Mobiiliteknologia Vuorovaikutus tapahtuu langattoman verkon avulla, kuten älypuhelimen tai tabletin ja siihen mahdollisesti yhdistettyjen lisälaitteiden avulla.
 • Virtuaalinen kuntoutus Kuntoutuksessa käytetään erilaisia virtuaaliympäristöä hyödyntäviä teknologioita esimerkiksi vuorovaikutteiset pelit. Virtuaalista kuntoutusta voidaan käyttää sekä kasvokkaisessa kuntoutuksessa että etäkuntoutuksessa.
 • Verkkokuntoutus/nettikuntoutus Verkossa oleva ohjelma tai palvelu, jossa eteneminen toteutuu videoiden, kuvien, tekstin ja harjoitteiden opastamana. Voit edetä omaan tahtiin itselle sopivina aikoina. Ammattilainen ohjaa ja seuraa edistymistä.
 • Kasvokkainen kuntoutus Kaikki ovat yhtä aikaa samassa tilassa.

 

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi