Hyppää sisältöön

Sydänkohtauksen saaneista joka viides saa uuden kohtauksen vuoden sisällä.

Estä uusi sydänkohtaus!

Miten uusi sydänkohtaus estetään?

Jokainen sydäntapahtuman kokenut potilas pääsee seurantaan ja valmennukseen.

Sepelvaltimotauti on krooninen eli pitkäaikainen sairaus. Potilaan tulee käydä säännöllisesti seurantakäynneillä, jolloin varmistetaan lääkityksen ja elintapahoidon toteutuminen. Sydänvalmennuksessa potilas saa tietoa sairaudestaan ja tapaa tärkeitä vertaistukihenkilöitä.

Saamme lisää sydänhoitajia varmistamaan, että näin tapahtuu.

Sydänhoitajan tärkein tehtävä on ohjata potilasta, jotta hoidossa saavutetaan hyvä hoitotasapaino. Sydänhoitaja tekee työtä yhdessä vastuulääkärin kanssa sekä on yhteyshenkilönä terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon välillä. Sydänhoitajan työn tavoitteena on sydänpotilaan mahdollisimman terve ja laadukas elämä.

Investoimme uusien sydäntapahtumien ehkäisyyn ja terveeseen loppuelämään.

Valtimoiden ahtautumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten perimä, diabetes, kohonnut verenpaine, tupakointi, kohonnut kolesteroli, stressi, jopa hampaiden kunto. Omilla elintavoilla on suuri merkitys sairauden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Vaikka sepelvaltimotautia ei voi parantaa, sen etenemistä on mahdollista hidastaa ja jopa pysäyttää.

Kolesterolin, verenpaineen ja diabeteksen tehokkaan lääkehoidon lisäksi tärkeitä keinoja ovat tupakoimattomuus, liikunnan lisääminen ja sydänystävällinen ruokavalio.

Mitä uusi sydänkohtaus maksaa?

Tutkimusten valossa sydäninfarktin ensimmäisen vuoden suorat kustannukset ovat noin 20 000 €. Sairaaloissamme hoidetaan vuosittain noin 17 000 infarktia. Uusiutuvan sydänkohtauksen estäminen on siis taloudellisesti merkittävä asia.

 

Vuosikustannukset 340 miljoonaa euroa.

 

Sydänkohtaus on seuraus, ei sairaus

Miksi sydänkohtauksen saaneista joka viides saa uuden sydänkohtauksen vuoden sisällä?

Siksi, että sydänkohtaus on seuraus, ei sairaus. Varsinainen sairaus on sepelvaltimotauti ja se ei poistu, vaikka ihminen palautuu toimintakykyiseksi sydänkohtauksen jälkeen. Sen tähden ensimmäisen sydäntapahtuman kokeneiden ihmisten jatkohoito, seuranta ja valmennus on ensiarvoisen tärkeää. Meillä Suomessa tämä ei nykyisellään valitettavasti toimi.

Uuden sydänkohtauksen estäminen on mahdollista ja jokainen voi tehdä sen eteen jotain.

Poliitikko: Huolehdi siitä, että sydänpotilaiden seurantaan ja valmennukseen tarjotaan riittävästi resursseja, sillä niiden avulla ehkäistään sydäntapahtumien uusiutumista. Terveyttä edistävät investoinnit ovat paljon halvempia kuin uusien sydäntapahtumien sairaalahoito.

Terveydenhuollon päättäjä: Pidä huolta siitä, että omassa sairaanhoitopiirissäsi tai terveydenhuollon yksikössäsi jokainen sydäntapahtuman kohdannut potilas ohjataan seurantaan ja sydänvalmennukseen, esimerkiksi Tulppa-kuntoutukseen. Ota selvää siitä, onko yksikössäsi riittävästi potilaiden jatkohoitoa ohjaavia sydänhoitajia – ja miten potilaiden jatkohoidosta käytännössä huolehditaan.

Lääkäri: Ohjaa jokainen sydäntapahtuman kokenut potilaasi seurantaan ja valmennukseen. Pidä huolta siitä, että joku varmistaa, että näin tapahtuu.

Potilas: Jos olet kokenut sydäntapahtuman ja toipunut siitä, kärsit edelleen sairaudesta nimeltä sepelvaltimotauti. Se on krooninen eli pitkäaikainen sairaus, jonka lääkehoitokin on pysyvä. Sinun on otettava tämä huomioon koko loppuelämäsi ajan – vaadi päästä seurantaan ja valmennukseen.

Lähteet:

  • Sydäninfarktin diagnostiikka. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 12.2.2020). https://www.kaypahoito.fi/hoi04050
  • Jernberg T. ym. Cardiovascular risk in post-myocardial infarction patients: nationwide real world data demonstrate the importance of a long-term perspective. European Heart Journal (2015) 36, 1163–1170. 
  • Iversen T, Häkkinen U. Comparative treatment costs for patients with acute myocardial infarction between Finland and Norway.Nordic Journal of Health Economics. 2018 Dec; 6 (2):58-79.

Haku

Löytynyt 0 tulokset