Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Sydänsairaudet ja ajokyky

Sydänsairaudet ja ajokyky

Ajoterveydellä tarkoitetaan toimintakykyä liikenteessä. Monilla sairauksilla voi olla vaikutuksia ajoterveyteen ja siten ajokykyyn. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tavallisimmat sydänsairaudet voivat vaikuttaa ajoterveyteen.

Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri
Julkaistu 21.3.2023

Terveydenhuollon ammattilaisten pitää arvioida työssään myös potilaan ajoterveysvaatimusten täyttymistä. Vaatimukset jaetaan kahteen ryhmään (1 ja 2). Ryhmän 2 vaatimukset ovat tiukemmat, ja koskevat pääsääntöisesti kaikkia ammattikuljettajia.

Vaikka ajoterveysvaatimusten täyttymistä pohditaan vastaanottokäynneillä, usein huoli ajoterveydestä saattaa herätä ensimmäisenä potilaan läheisellä.

Ajokorttiluokat

Ryhmän 1 ajokorttiluokkiin kuuluvat moottoripyörän, henkilöauton (kokonaismassa alle 3,5 tonnia), pakettiauton (kokonaismassa alle 3,5 tonnia), ambulanssin, henkilöautovetoisen ajoneuvoyhdistelmän sekä traktorin ja mopon kuljettajat. Ajokorttiluokat ovat AM/120, AM/121, A1, A2, A, B, BE ja T.

Ryhmän 2 ajokorttiluokkiin kuuluvat kuorma-auton, linja-auton ja niiden vetämien ajoneuvoyhdistelmien (kokonaismassa yli 3,5 tonnia) kuljettajat eli luokat C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ja D1E. Lisäksi taksinkuljettajilta ja liikenneopettajilta edellytetään ryhmän 2 ajoterveysvaatimuksia. Yksityisajossa olevan henkilö- tai matkailuauton kuljettajalta edellytetään ryhmän 2 ajoterveysvaatimusten täyttymistä vain, jos ajoneuvon kokonaismassa ylittää 3,5 tonnia.

Ajokyvyn tilapäinen heikkeneminen

On monia tilanteita, jolloin ajokyky saattaa olla tilapäisesti heikentynyt. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee kertoa mahdollisista ajokykyyn vaikuttavista lääkkeiden haittavaikutuksista tai sairauden oireista. Ns. kolmiolääkkeet ovat tästä yksi esimerkki.

Kun lääkäri toteaa tilapäisen ajokyvyttömyyden, tästä pitää keskustella potilaan kanssa ja asia kirjataan sairaskertomukseen. Tilapäistä kieltoa ei ilmoiteta poliisille. Tilapäinen ajokielto voidaan antaa myös päivystyskäynnillä, jos vaikka sairauskohtauksen syyt ovat jääneet vielä epäselviksi.

Ajokyvyn pitkäaikainen heikentyminen ja lääkärin ilmoitusvelvollisuus

Jos ajoterveyden arvioidaan heikentyneen pidempään kuin kuusi kuukautta, lääkärin täytyy ilmoittaa asiasta poliisille. Jos ajokyky palautuu, lääkäri tekee uuden todistuksen, jonka perusteella poliisi voi palauttaa ajo-oikeuden.

Ammattikuljettajan ajoterveyden arvio tehdään ensisijaisesti työterveyshuollon toimesta. Tarvittaessa erikoislääkäri, eli sydänsairauksien osalta kardiologi, voi antaa lisälausunnon.

Huoli läheisen ajoterveydestä

Usein sairastunut itse ei välttämättä huomaa ajoterveyden heikentymistä. Näin saattaa käydä varsinkin, jos tilanne on edennyt hiljalleen vuosien kuluessa. Ikääntynyt kuljettaja on ajanut vuosikymmenien ajan, ja ajatus autoilusta luopumisesta saattaa tuntua vaikealta. Liikenneturva on tehnyt materiaalin, josta läheinen saa vinkkejä tämän aiheen puheeksi ottamiseen. Materiaali löytyy tästä linkistä.

Ajoterveysvaatimukset sairauskohtaisesti

Verenpainetauti

Pääsääntöisesti ei rajoituksia. Poikkeukset:

  • Ryhmä 1: Ei saa ajaa, jos pahanlaatuinen kohonnut verenpaine (yläpaine ≥180 mmHg tai alapaine ≥110 mmHg) ja uhkaava etenevä elinvaurio.
  • Ryhmä 2: Ei saa ajaa, jos yläpaine ≥180 mmHg tai alapaine ≥110 mmHg.
  • Ajolupa palautetaan, kun tauti on asianmukaisessa hoidossa.

Sepelvaltimotauti

Ei rajoituksia, jos suorituskyky on normaali tai vain lievästi alentunut. Ryhmän 2 kuljettajan ajoterveyttä arvioidaan vähintään viiden vuoden välein. Tarvittaessa voidaan tehdä kliininen rasituskoe.

Akuutin sydäninfarktin jälkeen ajokielto vähintään 1 viikko ryhmän 1 kuljettajilla, ja vähintään 6 viikkoa ryhmän 2 kuljettajilla. Lähtökohtaisesti pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen jälkeen vastaavat ohjeet. Muut rajoitukset:

  • Ryhmä 1: Ei saa ajaa, jos sepelvaltimotaudin oireita esiintyy pienessäkin rasituksessa, kuten peseytyessä, pukiessa tai jopa levossa.
  • Ryhmä 2: Ei saa ajaa, jos sepelvaltimotaudin oireita esiintyy kevyessä rasituksessa (esim. tasamaakävelyssä) tai pienessä rasituksessa (kuten edellä kuvattu).

Rytmihäiriöt

Pääsääntöisesti ei rajoituksia. Esimerkiksi tavallinen hoidossa oleva eteisvärinä ei vaikuta ajoterveyteen.

Poikkeukset:

  • Ei saa ajaa, jos esiintyy vakavia rytmihäiriöitä. Vakavalla tarkoitetaan sellaista toistuvaa rytmihäiriöitä, joka aiheuttaa tajunnanhäiriöin tai toimintakyvyn heikentymisen, ja joka ei korjaannu hoitotoimenpiteillä.
  • Pyörtyminen (tajunnanmenetys) aiheuttaa tilapäisen ajokiellon, kunnes syy on selvitetty. Kuitenkin, jos kyseessä on tyypillinen vasovagaalinen pyörtyminen (ns. tavallinen pyörtyminen), ajaminen voidaan sallia.
  • WPW-oireyhtymä ryhmän 2 kuljettajalla: kardiologin arvio tarpeellinen.
  • LQTS-oireyhtymä ryhmän 2 kuljettajalla: ajolupa vain, jos oireeton.

Tahdistin

Tavallisen hitaan sykkeen tahdistinasennuksen jälkeen annetaan noin viikon mittainen ajokielto. Ajoterveysvaatimukset täyttyvät sekä ryhmän 1 että ryhmän 2 osalta, jos tahdistimen asentamisen jälkeen potilaalla ei enää esiinny oireita kuten tajunnanhäiriöitä.

Iskevän rytmihäiriötahdistimen (ICD) asennuksen jälkeen ajokielto saattaa olla vähän pidempi. Ryhmän 1 kuljettajan on mahdollista jatkaa autoilua kardiologin harkinnan mukaan. Ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset eivät enää täyty, eli käytännössä ammattiautoilu ei jatku.

Sydämen vajaatoiminta

Ajoterveysvaatimukset täyttyvät ryhmässä 1, jos oireisto on vakaa. Jos oireita on pienessäkin rasituksessa tai jopa levossa, ajaminen ei ole sallittua.

Ryhmässä 2 ajoterveysvaatimukset täyttyvät, jos henkilö on oireeton, eikä vasemman kammion toiminta ole alentunut merkittävästi (ns. EF-luku on yli 35%), ja rasituskokeessa hoidon aikana suorituskyky on normaali tai vain lievästi alentunut.

Läppäviat

Ajoterveysvaatimukset täyttyvät, jos ei ole kehittynyt sydämen vajaatoimintaa. Jos on lisäksi vajaatoiminta, ajoterveyttä arvioidaan sen mukaisesti (katso edellä).

Hypertrofinen kardiomyopatia

Ryhmän 1 ajoterveysvaatimukset täyttyvät, jos oireeton.

Ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset eivät täyty, vaikka olisi oireeton, jos kaksi seuraavasti toteutuvat:

  • Vasemman kammion seinämäpaksuus yli 3 cm, lyhytkestoisia kammiotakykardioita, äkkikuolema ensimmäisen asteen sukulaisella tai verenpaine ei nouse rasituskokeessa.

 

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi