Hyppää sisältöön

Tupakka ja sydän- ja verisuoniterveys

Tupakoinnin aiheuttamista ennenaikaisista kuolemista lähes kolmannes johtuu sydän- ja verisuonitaudeista.

Mikko Syvänne
Julkaistu 29.8.2018
Päivitetty 1.8.2019
Kuva: Tiina Eloranta

Tupakka ja sydän on huono yhdistelmä. Tupakointi on Suomessa ja muissa korkean elintason maissa merkittävästi vähentynyt, mutta se on edelleen suurimpia vältettävissä olevia terveysuhkia. Tupakointi aiheuttaa maailmanlaajuisesti vuosittain yli 5 miljoonaa kuolemaa. Suomessa tupakointiin liittyvät sairaudet aiheuttavat noin 5 000 kuolema vuosittain. Kokonaisuutena tupakoitsijoista puolet kuolee tupakkasairauksiin. Säännöllisesti tupakoivan eliniän odote on keskimäärin 10 vuotta lyhempi kuin henkilön, joka ei ole koskaan tupakoinut.

Tupakoinnin aiheuttamista ennenaikaisista kuolemista lähes kolmannes johtuu sydän- ja verisuonitaudeista. Tupakointi 2–3-kertaistaa riskin kuolla valtimosairauksiin. 30–44-vuotiaiden miesten valtimosairauskuolemista lähes puolet johtuu tupakoinnista. Naisilla tupakointi lisää sairastumisriskiä vielä enemmän kuin miehillä.

Mitä enemmän henkilö tupakoi, sitä suurempi on sairastumisen vaara. Vähäinenkään tupakointi ei silti ole turvallista. Yhdenkin savukkeen polttaminen päivittäin lisää sepelvaltimotaudin riskiä lähes 40 %. Tupakoimattomien passiivinen altistus tupakansavulle kasvattaa heidän riskiään 25–30 %.

Tupakan vaikutus sydämeen ja verisuoniin

Tupakansavu sisältää yli 4 000 kemiallista yhdistettä, joista monilla on haittavaikutuksia sydämeen ja valtimoihin.

Nikotiini kiihdyttää sykettä, nostaa verenpainetta ja lisää sydänlihaksen supistumisvireyttä, jolloin sydänlihaksen hapentarve lisääntyy.  Kun nikotiini samanaikaisesti supistaa verisuonia, hapekkaan veren tarjonta vähenee. Yhteisvaikutus altistaa sydänlihaksen hapenpuutteelle.

Hiilimonoksidi eli häkä syrjäyttää tehokkaasti happea sitä kuljettavasta hemoglobiinista, mikä vähentää hapen tarjontaa entisestään. Elimistö kompensoi tätä lisäämällä punasolujen muodostusta, jolloin hemoglobiiniarvo nousee ja veri muuttuu jähmeämmin pienissä suonissa virtaavaksi, ”paksummaksi”.

Tupakansavu sisältää myös hapettavia kaasuja kuten typen oksideja ja vapaita radikaaleja sekä metalleja ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä. Näillä aineilla ja niiden yhteisvaikutuksilla on monia seurauksia:

 • Veren hyytymistaipumus lisääntyy verihiutaleiden (trombosyyttien) aktivoitumisen, hyytymisessä tärkeän fibrinogeenin määrän lisääntymisen ja edellä mainitun verenvirtauksen jähmettymisen vaikutuksesta. Herkemmin hyytyvä veri muodostaa helpommin verisuonia tukkivia hyytymätukoksia.
 • Verisuonten seinämien sisäpintaa verhoava solukerros (endoteeli) vaurioituu. Tämä heikentää verisuonten kykyä laajentua ja taipumusta vastustaa tarpeetonta hyytymänmuodostusta. Se myös avaa portit kolesterolin tunkeutumiselle valtimoiden seinämiin.
 • Veren haitalliset rasva-arvot, LDL-kolesteroli ja triglyseridit, suurenevat ja suojaava HDL-kolesteroli vähenee. Lisääntynyt hapettuminen tekee LDL-kolesterolista entistäkin ärhäkämmän.
 • Tulehdusta välittävät ja ilmentävät molekyylit, esimerkiksi C-reaktiivinen proteiini ja homokysteiini, lisääntyvät. Elimistön tulehdustila jouduttaa valtimoiden ahtautumista ja heikentää jo syntyneiden ahtaumien pintaa, jolloin ne herkemmin repeävät aiheuttaen suonitukoksia.

Yhteisvaikutuksena tupakointi lisää sairastumista valtimotauteihin sekä pitkällä aikavälillä että nopeiden vaikutusten kautta:

 • Valtimonkovettumistaudin (ateroskleroosin) kehittymisen ja pahenemisen vaara kasvaa, ja tupakointi lisää muiden vaaratekijöiden (kolesteroli, verenpaine ja diabetes) haitallisuutta.
 • Äkillisten tautikohtausten (sydän- ja aivoinfarktit) vaara kasvaa veritulppataipumuksen suurentumisen sekä hapen tarjonnan ja kulutuksen epäsuhdan vuoksi.

Tupakoinnin lopettamisen hyödyt terveille

Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina, mutta mitä aiemmin sitä parempi.

 • Lopettaminen 40–45 ikävuoteen mennessä vähentää tupakointiin liittyvää kuolleisuutta 90 %.
 • 45–54-vuotiaana lopettaminen puolittaa ylimääräisen kuolleisuuden.
 • Sepelvaltimotaudin lisäriski puolittuu kahdessa vuodessa lopettamisesta.
 • Sepelvaltimotaudin riski laskee koskaan tupakoimattomien tasolle 10 vuodessa.
 • Aivoverenkiertohäiriöiden riski laskee koskaan tupakoimattomien tasolle viidessä vuodessa.

Tupakoinnin lopettamisen hyödyt jo sairastuneille

 • Sydäninfarktin sairastaneilla tupakoinnin lopettaminen on tehokkain keino estää uusia sepelvaltimotautikohtauksia.
 • Riskin merkittävä väheneminen on todettavissa jo puolen vuoden kuluttua.
 • Kahdessa vuodessa sydän- tai verisuonitautikuoleman riski on lopettaneilla yli kolmanneksen pienempi kuin tupakointia jatkaneilla. 2–10 vuodessa se putoaa puoleen.
 • Pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen jälkeen tupakoinnin lopettaminen pienentää kuolemanvaaraa ja uusien hoitotoimenpiteiden tarvetta.
 • Alaraajojen valtimotautia (katkokävelyä) sairastavilla tupakoinnin lopetus pienentää viidessä vuodessa kuolemavaaran puoleen ja amputoinnit kymmenesosaan. Katkokävelyoire lievittyy usein tupakoinnin lopettamisesta niin, ettei muuta hoitoa tarvita.
 • Sydämen vajaatoiminnassa lopettaminen pienentää yhden vuoden kuolleisuutta 30 %.
 • Nopeasti ilmenevät hyödyt selittyvät verisuonten toiminnan paranemisella ja veren hyytyvyyden vähenemisellä.

Tupakointi on riippuvuussairaus

Tupakoinnin aloittaminen on vapaaehtoista, joskin osin sosiaalisen paineen vaikutusta. Lopettaminen on vaikeampaa, koska nikotiini aiheuttaa riippuvuutta muuttamalla aivojen toimintaa. Tupakoivista 60 % ilmoittaa haluavansa lopettaa ja lopettamista on vakavasti yrittänyt noin 40 %. Vain 10 % ilmoittaa, ettei ole kiinnostunut lopettamaan.

Tietoa ja apua lopettamiseen saa Stumppi-sivustolta. Nikotiinikorvaushoito on tehokas itsehoitoon sopiva lopetuksen apu, mutta oman riippuvuuden aste on syytä arvioida ja suunnitella korvaushoidon annos ja kesto sen mukaan. Lääkärin määräyksellä saa tarvittaessa tehokkaampia vieroituslääkkeitä.

Nuuskaa ja sähkösavukkeita markkinoidaan vähemmän haitallisina kuin tavalliset savukkeet ja jopa vieroitushoitoina. Niillä on joka tapauksessa omat merkittävät haittansa, ja ne aiheuttavat ja ylläpitävät nikotiiniriippuvuutta, minkä vuoksi niiden ja savukkeiden sekakäyttö on tavallista. Siksi näitä tuotteita ei voi pitää suositeltavina poltettavan tupakan korvikkeina.

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset