Hyppää sisältöön

Mitä tarkoittaa leftward axis sydänfilmissä?

Mitä mieltä olet tästä ekg:stä, oireina kova rintakipu ja flunssaa ollut. Sinus rythm 89, leftward axel, otherwise normal ecg. QRS axis: -2, T axis: 15. Ei ST-muutoksia.TnT-negative. Mitä tuo leftward meinaa, sitä ei aiemmassa nauhassa lukenut? Viitteitä myokardiitista? Normaali löydös?
Vanha filmi: sinus rythm 81, normal axel, normal ecg. QRS axis: 8, T axis: 11. Ei ST-muutoksia. TnT-negative.

Mitkä ovat LAHB:n tunnusmerki/diagnostiset kriteerit ekg:ssä? Mistä LAHB yleensä johtuu?

07/05/2016

Huolestunut

Vastaus

Mikko Syvänne
Julkaistu 11.5.2016
Päivitetty 4.6.2018

Sydämen sähköisellä akselilla (tarkemmin tässä yhteydessä frontaaliakselilla) tarkoitetaan EKG:n kammioiden aktivoitumiseen johtavan sähköherätteen pääasiallista suuntaa eli vektoria. Voidaan kuvitella rintalastan päälle ympyrä ja siihen asteluvut kuin kompassissa. Koko ympyrä käsittää, kuten yleensäkin, 360 astetta. 0-asteen suunta osoittaa suoraan vasemmalle. Siitä myötäpäivään asteluku suurenee positiivisin luvuin siten, että suunta suoraan alaspäin jalkoja kohti on +90 astetta. 0-suunnasta vastapäivään kasvavat negatiiviset luvut siten, että vasen hartia on noin suunnassa –60 astetta ja pää suunnassa –90 astetta. Normaaliksi katsotaan frontaaliakseli välillä –30…+110 astetta. Itseisarvoltaan suurempaa negatiivista lukua kuin 30 kutsutaan vasenvoittoiseksi akseliksi (left axis deviation) ja lukua +110 suurempaa oikeavoittoiseksi akseliksi (right axis deviation).

Molemmat kysymyksessä mainitut lukemat (–2 astetta ja +8 astetta) ovat siis reilusti normaalin rajoissa ja niin lähellä toisiaan, että pieni ero sopii sattuman rajoihin. EKG-laitteen tulkinta-algoritmeihin on sisällytetty ”left axis deviation” -muutoksen raja-arvoksi < 0. ”Konelausunnot” on monelta osin viritetty tällä tavoin yliherkiksi, ja EKG:n tulkitsevan lääkärin tehtävä on seuloa näistä merkittävät muutokset ja suhteuttaa ne muihin tietoihin.

Kysymyksen aiheena oleva EKG on siis käytettävissä olevien tietojen valossa normaali eikä viittaa esimerkiksi myokardiittiin. TnT puolestaan ei ole EKG-löydös, vaan sydänlihasvauriota kuvastava verikoe troponiini T.

LAHB (left anterior hemiblock), joka tunnetaan myös nimellä LAFB (left anterior fascicular block) on suomeksi vasemman etuhaarakkeen katkos. Sähköisen herätteen kammioihin vievä johtorata (”sähköjohto”) jakautuu oikeaan ja vasempaan haaraan ja vasen haara edelleen etu- ja takahaarakkeeseen. Päähaarojen vikoja kutsutaan haarakatkoksiksi. Vasen etuhaarake, jonka katkos LAHB on, on hento rakenne, joka voi lakata johtamasta nuorellakin henkilöllä ilman muuta sydänvikaa. Tällöin sillä ei ole merkitystä, eikä se yksinään esiintyessään ennakoi vakavampaa johtumishäiriötä. LAHB voi liittyä myös moniin sydänsairauksiin, jolloin sen merkitys määräytyy taustasairauden mukaan. Pelkkä terveellä sattumalta todettu LAHB ei ole aihe lähteä pitemmälle meneviin sydäntutkimuksiin. LAHB:n päätunnusmerkki on frontaaliakseli –45…–90 astetta; lievemmin vasenvoittoinen akseli –30…–45 astetta on epäilyttävä LAHB:n suhteen. Akselipoikkeaman lisäksi vaaditaan tiettyjä muita luonteenomaisia EKG-muutoksia.

11/05/2016

Mikko Syvänne

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset