Hyppää sisältöön

Hei
Voiko rytminsiirto pahentaa flimmeriä ja onko tähän enää parantavaa hoitoa? Rytminsiirrossa kolmannella lyönnillä saatiin tasainen rytmi, mutta sitten tuli lisälyöntejä. Muutaman tunnin päästä siirrosta lisälyöntisyys oli runsasta ja eteisvärinä palasi. Hoidoksi määrättiin Tambocor Retard 200 mg ja uusi siirtoyritys reilun kuukauden päähän. Tambocorin aloituksen jälkeen pulssi kohosi niin, että se oli jatkuvasti n. 130 lyöntiä minuutissa, olo tavallista voimattomampi ja vähästäkin hengästynyt. Tätä hoidettiin beetasalpaajalla, mutta pulssi laski vain n. 120 lyöntiin minuutissa. Tambocor lopetettiin viidennen käyttöpäivän jälkeen. 

Nyt tilanne on mielestäni huonompi kuin ennen rytminsiirtoyritystä. Onko tämä tavallista ja miten vakavaa? Ymmärtääkseni Tambocorin piti tasoittaa rytmiä, mutta vaikutus oli päinvastainen. Onko sähköisen rytminsiirron uusi yritys turvallinen vai voiko sillä tilanne taas entisestään pahentua? Mikä olisi paras hoito tässä tilanteessa, ettei peruuttamatonta vahinkoa tulisi?

08/11/2017

Ensikertalaisella huoli sydämessä

Vastaus

Anna-Mari Hekkala
Julkaistu 16.11.2017
Päivitetty 4.6.2018

Rytminsiirto (kardioversio) on toimenpide, jolla yritetään pysäyttää rytmihäiriö ja siten palauttaa normaali sinusrytmi. Joskus puhekielessä käytetään myös ilmaisua ”rytmin kääntäminen”. Tavallisin syy rytminsiirtoon on eteisvärinä. Jos rytmihäiriö on tuore, alle kaksi vuorokautta sitten alkanut, eteisvärinän rytminsiirto voidaan tehdä päivystyspoliklinikalla lääkeaineella tai sähköisesti. Pitkittynyt (yli kaksi vuorokautta jatkunut) rytmihäiriö voidaan kääntää vain sähköisesti.

Rytminsiirtoja voidaan toistaa tarpeen mukaan, eli toimenpide ei vaurioita sydäntä tai pahenna itse rytmihäiriötä. Eteisvärinä on krooninen sairaus, ja rytminsiirto on vain tilapäinen apu yritettäessä palauttaa normaali sinusrytmi. Rytminsiirto ei siis paranna itse eteisvärinätaipumusta. Mitä pidempään eteisvärinä on ollut ”päällä”, sitä vaikeampi sitä on enää saada pois. Sydämen eteislokeroissa tapahtuu muutoksia, jotka suosivat eteisvärinän jatkumista. Pitkään jatkuneen (yli kuusi kuukautta tai pidempään) eteisvärinän rytminsiirto on siksi yleensä tuloksetonta, eli rytminsiirto ei enää onnistu. Ja vaikka onnistuisikin, eteisvärinä palaa takaisin hyvin nopeasti.

Kysyjän tarinassa eteisvärinä saatiin käännettyä pois kolmannella iskulla, mutta eteisvärinä palasi pian. Tämä on merkki siitä, että sydämen eteislokerot ovat jo suosiolliset eteisvärinälle. Lisälyöntisyys ei ollut seurausta rytminsiirrosta, vaan välivaiheen ennustus eteisvärinän palaamisesta.

Jos eteisvärinä aiheuttaa runsaasti oireita, normaalin rytmin palauttamista kannattaa yrittää uudelleen. Kysyjälle oli aloitettu ennakoivasti Tambocor®-lääkitys. Lääkkeen tarkoitus ei ollut tasoitella eteisvärinärytmiä, vaan parantaa uuden rytminsiirron onnistumisen mahdollisuuksia. Tambocor-lääkkeen aloituksen jälkeen kuluu noin 5-7 päivää ennen kuin lääkevaikutusta saadaan aikaiseksi. Näin ollen rytminsiirron yhteydessä annetun lääkeaineen apu tulee vähän myöhässä, ja usein onkin tarpeellista aloittaa lääke jo ennen rytminsiirtoa.

Tehokkain lääkeaine tähän tarkoitukseen on amiodaroni (Cordarone®). Tämän lääkkeen vaikutus alkaa erittäin hitaasti, viikkojen kuluessa. Ongelmallisissa tapauksissa aloitetaan lääkitys ja suunnitellaan uusi rytminsiirto 3-4 viikon päähän, kun lääkevaikutusta on varmasti saatu aikaiseksi. Lääke sisältää jodia, ja siksi sillä on monia mahdollisia haittavaikutuksia. Jos eteisvärinä kuitenkin aiheuttaa paljon vaivaa, kannattaa tätä vaihtoehtoa harkita. Toinen vaihtoehto on pysyvän eteisvärinän hyväksyminen, jolloin sydämen syke rauhoitellaan sopivaksi beetasalpaajalääkityksellä.

Ainoa eteisvärinän mahdollisesti parantava hoito on eteisvärinän katetriablaatiohoito. Siihenkään ei kuitenkaan yleensä lähdetä, ellei ensin ole saatu aikaiseksi onnistunut rytminsiirto ja merkkejä siitä että normaali rytmi saadaan myös ylläpidettyä rytminsiirron jälkeen.

16/11/2017

Anna-Mari Hekkala

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset