Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydänsairaudet / Sydänsairauksien vaaratekijät / Sydänpotilas ja muuttuvan ilmaston vaikutukset

Sydänpotilas ja muuttuvan ilmaston vaikutukset

Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin ihmisten terveyteen. Vaikutukset voivat tuntua erityisen voimakkaina pitkäaikaissairauksia sairastavilla henkilöillä.

Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri
Julkaistu 26.8.2020
Kuva: Anna Kara

Sydänpotilas ja ilmastonmuutos. Lähes kaikki sydänsairaudet ovat pitkäaikaisia eli kroonisia. Näistä yleisimpiä ovat sepelvaltimotauti ja kohonnut verenpaine. Kuumassa ilmanalassa erityisesti vaikeata sydämen läppävikaa tai sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden verenkierto joutuu koetukselle. Silloin sairauden oireet saattavat vaikeutua ja riski joutua sairaalahoitoon kasvaa.

Hellejaksot kuormittavat sydäntä

Ilmastonmuutoksen edetessä lämpötilat nousevat ja hellejaksot pitenevät. Merkittävimmät sydänpotilaaseen kohdistuvat haitat ilmenevät juuri hellejaksojen aikana. Ilmiöstä on nähty merkkejä jo nyt. Vuoden 2018 hellejakso aiheutti noin 380 ennenaikaista kuolemantapausta Suomessa. Myös kylmä pakkasilma voi laukaista sydäninfarktin, mutta kaiken kaikkiaan kuumuuden aiheuttama kuolleisuuden nousu on suurempi kuin kylmyyden.

Kuumuus lisää elimistön lämpökuormaa. Normaalitilan ylläpitämiseksi elimistö lisää ääreisverenkiertoa ja hikoilua. Pintaverisuonet laajenevat, verenpaine laskee ja sydämen syke nousee. Tämä kuormittaa sydän- ja verenkiertoelimistöä.

Helteessä elimistön nestetasapainon häiriintyminen saattaa heikentää munuaisten toimintaa erityisesti ikääntyneillä. Myös monet sydänsairauksien hoitoon käytetyt lääkkeet, kuten esimerkiksi nesteenpoistolääkkeet ja ACE-estäjät saattavat heikentää lämmönsäätelyä edelleen.

Joillakin ennakoivilla toimilla voi yrittää vähentää kuumuuden aiheuttamaa rasitusta. Nesteiden nauttimista kannattaa lisätä odottamatta janon tunnetta. Kuumimpia ympäristöjä tulee välttää ja viilentävässä suihkussa kannattaa käydä useammin. Eräiden sydänlääkkeiden, kuten beetasalpaajien, nesteenpoistolääkkeiden ja ACE-estäjien annostuksia voi olla hyvä muuttaa hellejaksojen ajaksi. Lääkkeiden annoksia ei kuitenkaan saa muuttaa itsenäisesti. Jokaisella sydänpotilaalla pitäisi siksi olla tiedossa henkilö, kuten sydänhoitaja, jonka kautta saa apua lääkitykseen myös erityistilanteiden yllättäessä.

Pimeät ajat lisäävät masentuneisuutta

Ilmastonmuutoksen myötä talvet muuttuvat entistä pilvisemmiksi eli luonnonvalon määrä vähenee. Sateet tulevat suuressa osassa Suomea pääosin vetenä. Talvien pimeneminen voi lisätä masennusta. On todettu, että esimerkiksi itsemurhat lisääntyvät erityisesti talven pimeinä kuukausina.

Masennuksen on todettu olevan myös yksi sepelvaltimotaudin vaaratekijöistä. Tämä johtuu ainakin siitä, että masentuneen ihmisen on vaikea sitoutua terveellisten elintapojen noudattamiseen, jolloin useat valtimotaudin vaaratekijät kasautuvat. Sellaisia ovat esimerkiksi liikunnan vähäisyys, tupakointi, epäterveellinen ruokavalio ja ylipaino. Ylipaino altistaa myös eteisvärinälle.

Kaikkien sydänsairauksien hoitoon kuuluu oleellisena osana omahoito, joka tarkoittaa muun muassa sitoutumista lääkehoitoon ja sydänterveellisiin elintapoihin. Masennus saattaa siis vaikeuttaa paitsi sydänsairauteen sopeutumista, myös omahoidon toteutumista.

Onneksi masennustakin voi ennaltaehkäistä. Hyvä tapa ehkäistä masennusta on liikunta, erityisesti luonnossa tapahtuva liikkuminen. Liikunnanhan tiedetään ehkäisevän paitsi sydänsairauksia, myös monia muita sairauksia kuten muistisairauksia.

Ilmansaasteet vaikuttavat suoraan valtimoihin

Kun ilmaston ääri-ilmiöt lisääntyvät, ilmansaasteet saattavat kasaantua tietyille alueille. Metsäpalot lisääntyvät, jolloin palojen savukaasuista aiheutuvat välittömät terveyshaitat, kuten sepelvaltimotautipotilaiden sydäninfarktit lisääntyvät.

Ilmansaasteet altistavat valtimotaudin, kuten sepelvaltimotaudin kehittymiselle. Sydäninfarkteja, aivoinfarkteja, sairaalaan joutumisia ja kuolemia esiintyy enemmän päivinä, jolloin ilmassa on runsaimmin saasteita kuten pienhiukkasia.

Ilmiön taustalla ovat pienhiukkasten suorat vaikutukset valtimoihin. Ne kiihdyttävät ateroskleroosia lisäämällä elimistön tulehdustilaa ja sympaattisen hermoston aktiivisuutta. Lisäksi ne lisäävät veren hyytymistaipumusta.

Lopuksi

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat moninaisia, eikä kyse ole enää ennustuksista vaan monet ilmiöistä ovat jo täällä. Omilla toimillamme voimme yrittää hidastaa muutosta.

Sääilmiöt ja niiden terveysvaikutukset tulevat toistumaan. Jokaisen sydänpotilaan on siksi hyvä olla vaikutuksista tietoinen ja valmis sopeuttamaan omaa toimintaansa niiden mukaan.

 

Lue myös nämä artikkelit sydan.fissa:

Hyvä uni löytyy rutiineista ja nukkumisympäristöstä

Tahdistin toimii Marin henkivartijana

Genetiikka on kardiomyopatiaa sairastavien modernin hoidon kulmakivi

Ilmastonmuutokseen varautuminen

 

THL: Ilmastonmuutos

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi