Hyppää sisältöön

Hei! 
Minua on tutkittu jo vuosia runsaiden lisälyöntien takia. Hoitona ollut salpaajia ja estäjiä. Ei apua. Sitten turvauduttiin katetriablaatioon, joka hetkellisesti (vajaaksi vuodeksi) vähensi lisälyöntisyyttä. Poltettavia paikkoja löytyi kymmenisen, joista kuusi voitiin operoida. Holterin tulokset ovat luokkaa 13 000–20 000. Epäilynä alkava dilatoiva kardiomyopatia, koska kammio oli hieman ”yli rajojen” ja pumppaus heikentynyt. En ole koskaan saanut vastausta lääkäreitäni siihen, suurentavatko/laajentavatko runsaat rytmihäiriöt yksistään sydänlihasta? Olen 50-vuotias nainen, jolla myös kilpirauhasen vajaatoiminta, lääkkeenä thyroxin (jonka syyksi olen rytmihäiriöt laittanut). Lääkäreiden mielestä minulla on ollut sydänlihastulehdus. Tällä hetkellä minulla ei ole mitään lääkitystä sydänvaivoihin.

02/04/2017

RUNSAAT lisälyönnit

Vastaus

Anna-Mari Hekkala
Julkaistu 7.4.2017
Päivitetty 4.6.2018

Lisälyöntejä esiintyy kaikilla ihmisillä, ja lähtökohtaisesti kyse on terveen sydämen rytmihäiriötaipumuksesta. Jos lisälyöntejä on vuorokauden pitkäaikaisrekisteröinnissä eli Holter-tutkimuksessa kysyjän mainitsema 13 000 -20 000 kpl, kyseessä on selvästi poikkeavan runsas määrä. Tästä syystä katetriablaatiohoitoonkin on lähdetty.

Kysyjä ei mainitse, ovatko lisälyönnit eteis- vai kammioperäisiä. Kun hän kertoo, että rytmihäiriöpesäkkeitä löytyi elektrofysiologisessa eli EFT-tutkimuksessa kymmenisen, herää epäily että kyseessä ovat todennäköisesti olleet eteisperäiset lisälyönnit. Tiedetään, että runsaaseen kammioperäiseen lisälyöntisyyteen voi liittyä vuosien saatossa sydämen laajenemista ja pumppausvireyden heikkenemistä. Samoin eteisperäisissä rytmihäiriöissä esimerkiksi nopeaan hoitamattomaan eteisvärinään liittyy ns. takykardiamyopatiaa, eli nopean rytmin aiheuttamaa sydänlihaksen laajentumaa ja vajaatoimintaa. Jos mainittuja eteislisälyöntejä esiintyy runsaasti perättäisinä sarjoina, joissa sydämen syke on nopea, voivat nämä teoriassa johtaa samaan ilmiöön. Päätelmän varmistamiseksi tulisi kuitenkin olla käytettävissä tarkempia tietoja lisälyöntien esiintymistavasta, esimerkiksi Holter-nauhoituksen EKG-näytteitä.

Vastaus kysymykseen siis on, että erittäin runsas lisälyöntisyys voi edellä mainituissa tapauksissa laajentaa sydäntä. Toinen vaihtoehto on kysyjän lääkäreiden ehdottama epäily, sairastettu tai kehittyvä sydänlihassairaus, joka aiheuttaa rytmihäiriöt. Kumpi on muna ja kumpi on kana, asiasta saadaan varmuus usein vasta vuosien seurannan jälkeen. 

07/04/2017

Anna-Mari Hekkala

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset