Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Mielen hyvinvointi tuli jäädäkseen osaksi sydäntyötä

Mielen hyvinvointi tuli jäädäkseen osaksi sydäntyötä

Mielen hyvinvointi tuli Ikäinstituutin Mielipakista elämänvoimaa! -hankkeen myötä entistä vahvemmin osaksi Sydänliiton voimaannuttavaa ryhmänohjausta.

Stina Fågel
Julkaistu 16.10.2019
Kuva Sydänliitto

Ikäinstituutti koulutti hankkeessa Sydänliitolle, Hengitysliitolle, Reumaliitolle ja Epilepsialiitolle kaikkiaan 62 vertais- ja ammattilaisohjaajaa ikäihmisten ryhmiin. Ryhmäläisten kuvailujen mukaan mielen hyvinvointi tuli esiin Ikäinstituutin Mielipakkakorttien ja niiden tehtävien kautta ajattelua avartaen ja tuomalla arkeen myönteisyyttä.

Myötämieltä-taskukirja ja Elämäntaidot esiin -ohjaajan opas toivat tutkitulla ja uudella tiedollaan ohjaajille eväitä ryhmätapaamisiin. Ryhmänohjaajat ja -jäsenet kiittelevät koko Mielipakki-välineistön selkeyttä ja kauneutta sekä sitä, että välineitä voi käyttää luovasti sekä ulkona että sisällä.

Iloa, elinvoimaa ja hyvää mieltä

Mielen hyvinvoinnin ryhmiin tultiin jakamaan kokemuksia muiden kanssa ja saamaan jotain uutta, joka tukee omaa arkea. Ryhmissä keskusteltiin mm. rentoutumisesta, ilosta ja elämänkokemuksesta. Ikäihmiset kuvasivat saaneensa ryhmistä uusia keinoja, joilla voi itse tukea hyvää oloaan.

Omaan arkeen oli otettu mm. anteeksi antamista, iloa, kiitollisuutta, rohkeutta ja ”lupa” saada vapaasti tehdä mitä haluaa. Positiivinen suhtautuminen kaikkeen oli vahvistunut; lisäksi on opittu arvostamaan omia tietoisia valintoja. Tutkimusten mukaan kaikki edellä mainitut edistävät mielen hyvinvointia ikäännyttäessä.

Vapaaehtoiset ryhmänohjaajat ovat mielen hyvinvoinnin arvokas ankkuri

Sydänliiton toimintaan on tähän mennessä koulutettu ryhmänohjaajia Etelä-Suomen ja Varsinais-Suomen alueille. Etelä-Suomen alueelle on kouluttautunut jo 20 vertaisohjaajaa, ryhmiä on ollut yhdeksän ja niihin osallistuneita on ollut tähän mennessä yhteensä noin 70. Varsinais-Suomen alueella on kolme koulutettua ohjaajaa, ryhmiä on ollut yhdeksän ja osallistujia noin 50.

Ikäinstituutin Mielipakista elämänvoimaa! -videolla kaksi ohjaajaparia kannustaa uusia vertaisohjaajia mukaan toimintaan. He muistuttavat saamansa vertaisohjaajakoulutuksen tärkeydestä ja Mielipakki-välineiden tuomista uusista sisällöistä ryhmänohjaukseen. Ohjaajaparin kanssa työskentely saa heiltä kiitosta – siinä yhdistyy kahden ihmisen elämänkokemus ja tietotaito. Vertaisohjaaja saa olla mielen hyvinvoinnin äärellä vertaisena muiden kanssa. Jouko Takaranta kannustaakin ohjaajiksi aikovia: – Se sama tuki tulee sinulle, minkä sinä annat ryhmälle.

Voimaantumista vahvistavaa ohjausta Kouvolaan Ikäopistosta

Sydänliitto on kumppanina Ikäinstituutin Ikäopistossa, joka toimii Mielen hyvinvoinnin taitopankkina verkossa sekä alueellisena Kouvolassa. Syyskuussa alkaneeseen Tervetuloa Hyvän mielen lähteille -valmennukseen osallistuu Kouvola–Valkealan ja Elimäki–Anjalankosken sydänyhdistyksistä kahdeksan vertaisohjaajaa. Voimaantumista vahvistava ohjaus on heillä taitona, jota tuoda alueen sydänyhdistysten jäsentoimintaan.

Mielen hyvinvoinnin materiaalit löytyvät Ikäinstituutin verkkosivuilta ikainstituutti.fi ja ikaopisto.fi

Tutustu myös

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi