Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Palveluita sairastuneelle / Sydänyhteisön elinvoimaisuus painopisteeksi vuonna 2019

Sydänyhteisön elinvoimaisuus painopisteeksi vuonna 2019

Sote-vaikuttaminen ja digiloikka säilyvät Sydänliiton painopisteinä vuonna 2019.

Marja Kytömäki
Julkaistu 26.10.2018
Päivitetty 27.2.2019

Sydänliitto jatkaa toimintaa vuonna 2019  strategialla ”Elinvoimainen Sydänliitto näkyy, kuuluu ja vaikuttaa”, päätettiin liiton syyskokouksessa Oulussa 20.10. Niiden ohelle nostetaan voimavarojen vahvistamisnen ja sydänyhteisön elinvoimaisuus.

Sote-vaikuttaminen jatkuu

Sote-vaikuttaminen ja sydänyhteisöä palveleva digiloikka jatkuvat edelleen painopistealueina.

Sote-uudistukseen vaikutetaan edelleen sekä maakunnissa, että valtakunnallisesti. Myös Sydänliiton korkean profiilin toiminta järjestöjen toimintaedellytysten kirkastamiseksi sote- ja maakuntauudistuksen tiimellyksessä jatkuu.

Sydänyhteisöä palvelevan digiloikan edistämistä jatketaan. Sähköinen jäsenkortti ja uudistunut sydän.fi ovat hyödynnettävissä laajasti jäsenhankintaan, näkyvyyden lisäämiseen, riskiryhmien ja sairastuneiden tukeen ja sydänystävälliseen elämään ohjaamiseen.

Hyvää vahvistetaan koko sydänyhteisössä

Uusina painopistealueina nostetaan sydänyhteisön koko kentän elinvoimaisuuden lisääminen näkyvämmäksi ja konkreettisemmaksi viestinnässä, näkyvyydessä ja toiminnoissa.

Sydänyhteisön laajaa voimavarojen vahvistamiseen liittyvää osaamista käytetään kaikessa terveydenedistämistyössä.

Valistus- ja neuvontapainotteisesta toiminnasta siirrytään hyvän vahvistamiseen koko sydänyhteisössä. Ihmisten kuuntelua, kohtaamista ja hyväksyntää tukevaa toimintaa edistetään työvälinein ja toimintamallein mm. yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa.

Työtä tehdään myös sen eteen, että terveyden ammattilaiset ja suuri yleisö tuntisivat ja kokisivat omakseen sydänyhteisön terveyden edistämistyön.

Sydänliiton asiantuntijavoimia käytetään entistäkin painokkaammin palvelemaan sydänyhteisön paikallistyön elinvoimaisuutta. Yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa etsitään uusia keinoja lisätä näiden yhteistyötä toistensa tai esim. Yksi elämä -järjestöjen kanssa.

Paikallisviestintää tukevia toimintamalleja kehitetään, jotta yhdistykset ja piirit voivat saada näkyvämmän roolin toiminta-alueellaan. Valtakunnallista ja paikallista viestintää tehdään erityisesti isojen kampanjoiden, kuten Sydänviikko, Unelmien liikuntapäivä ja Maailman sydänpäivä, aikana. Myös yhteistyötä Suomen Ladun kanssa jatketaan. Maallikkoelvytykseen ja sydäniskurien defi.fi-rekisterin kehittämiseen panostetaan edelleen.

Omarahoituksen osuus kasvaa

Syyskokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2019 talousarvio esitetyssä muodossa. Talousarvion tulopuolen yhteenlaskettu loppusumma on 6 032 tuhatta euroa. Talousarvio on 33 tuhatta euroa alijäämäinen. Julkisen rahan määrä talousarviossa on laskenut vuoden 2018 tasosta ja on nyt noin 39 prosenttia Sydänliiton kaikista tuloista. Vuoden 2019 talousarvion sisältämä julkinen raha kuitenkin koostuu merkittäviltä osin uusista avustuksista sekä olemassa olevien avustusten korotuksista. Talousarvio sisältää 36 tiedossa olevaa työsuhdetta. Uusien avustusten tasoon liittyy epävarmuuksia, joskin epävarmuudet ovat pienempiä kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Sydänliiton syyskokouksessa valittiin tilintarkastusyhteisöksi KHT-yhteisö KPMG Oy tilikaudelle 2019.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi