Hyppää sisältöön
Etusivu / Lehdistötiedote / Valtakunnallinen perhetutkimus: Satakunnassa koronavirustilanne on vaikuttanut kaksijakoisesti perheiden hyvinvointiin

Valtakunnallinen perhetutkimus: Satakunnassa koronavirustilanne on vaikuttanut kaksijakoisesti perheiden hyvinvointiin

Sydänliiton Neuvokas perhe toteutti yhdessä Taloustutkimuksen kanssa valtakunnallisen perheiden hyvinvointikyselyn. Kyselyllä haluttiin selvittää, miten lapsiperheissä voidaan juuri nyt. Marraskuussa 2020 tehtyihin kyselyihin vastasi yhteensä 3863 lapsiperheiden vanhempaa. Valtakunnallisten tulosten lisäksi tulokset eriteltiin Satakunnassa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Sydänliiton Neuvokas perhe toteutti yhdessä Taloustutkimuksen kanssa valtakunnallisen perheiden hyvinvointikyselyn. Kyselyllä haluttiin selvittää, miten lapsiperheissä voidaan juuri nyt. Marraskuussa 2020 tehtyihin kyselyihin vastasi yhteensä 3863 lapsiperheiden vanhempaa. Valtakunnallisten tulosten lisäksi tulokset eriteltiin Satakunnassa (n=138), Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Valtakunnalliset tulokset paljastivat, että Suomessa lapsiperheissä voidaan keskimääräisesti melko hyvin. Toisaalta vähävoimavaraisilla perheillä arjen hyvinvoinnin ja elintapojen haasteet kasautuvat. Satakunnassa suurimmat erot valtakunnallisiin tuloksiin löytyivät koronavirustilanteeseen ja lapsiperheiden painonhallintaan liittyvissä aiheissa.

Satakunnassa on muuta Suomea enemmän vastaajia (14%), joiden perheen hyvinvointiin koronavirustilanne ei ole vaikuttanut lainkaan. Niitä vastaajia, keiden hyvinvointiin koronavirustilanne oli vaikuttanut erittäin tai melko paljon, oli kuitenkin lähes kolmannes, 32%. Suurimmalle osalle (53%) koronavirustilanne on vaikuttanut melko vähän perheen hyvinvointiin. Eri asioista kysyttäessä koronavirustilanne on vaikuttanut Satakunnassa keskimääräistä myönteisemmin yhteiseen aikaan.

Satakunnan vastaajat kokevat vahvasti, että yhteiskunta leimaa ylipainoisuuden yleensä ja lapsen ylipainoisuuden negatiiviseksi.

”Meillä Satakunnassa koetaan lihavuus hyvin negatiivisesti leimatuksi. Täällä ravitsemusterapeutin vastaanotolla tuntee sen, miten negatiiviseksi leimaantuminen on läsnä hoidossa ja perheiden on vaikea puhua näistä asioista. Kuten tutkimuksessa nousi esiin, kynnys avun hakemiselle on lisäksi korkea. Neuvokas perhe -toiminnan vahvuuslähtöisyys on tässä tärkeä”, toteaa Virpi Järveläinen, Satasairaalan ravitsemusterapeutti.

Satakunnassa koetaan myös muuta Suomea enemmän tarvetta tukeen painonhallinnassa. Reilu kolmannes vastanneista vanhemmista toivoi tukea omaan painonhallintaansa. Tukea toivotaan keskimääräistä enemmän verkkovalmennuksen ja ryhmämuotoisen vertaistuen muodossa.

”Satakunnassa haluamme nyt tarjota tukea vanhempien elintapoihin ja arkea haastaviin tilanteisiin. Sitä kautta halutaan myötävaikuttaa lasten terveen elämän edellytyksiin. Kehitämme tänä vuonna ennen kaikkea perheille suunnattua verkkovalmennusta ja vertaistukea”, kertoo Susanna Lehtimäki, Satakunnan Sydänpiirin toiminnanjohtaja.

”Neuvokas perhe -koulutuksia on järjestetty Satakunnassa erityisen aktiivisesti vuosina 2017 ja 2018 osana hallituksen kärkihankkeita. Koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti erityisesti terveydenhuollon puolelta. Tänä vuonna panostamme erityisesti varhaiskasvatuksen ammattilaisten kouluttamiseen. Tutkimuksemme perusteella varhaiskasvatukselta toivotaan Satakunnassa lähes yhtä usein tukea hyvinvointiin kuin neuvolaltakin”, kertoo Elisa Luomaranta, terveyden edistämisen koordinaattori Suomen Sydänliitosta.

Satakunnassa panostetaan lapsiperheiden hyvinvointiin. Maakunta on yksi neljästä maakunnasta, jossa moniammatillisessa yhteistyössä kehitetään arjen tukea lasten ylipainoon osana Suomen Sydänliiton Neuvokas perheen STEA:n rahoittamaa hanketta. Koulutusten järjestämisen lisäksi hankkeessa panostetaan yhä paremman digitaalisen ja sosiaalisen median tarjoaman tuen kehittämiseen.


Lisätietoa tutkimuksesta:

Elisa Luomaranta
Terveyden edistämisen koordinaattori
Suomen Sydänliitto
elisa.luomaranta@sydanliitto.fi
p. 046 921 4820


Neuvokas perhe tuo iloa ja hyvinvointia perhearkeen. Kun syöminen, liikkuminen, lepo, ruutuaika tai lapsen keho pohdituttaa, on Neuvokas perhe apuna. Vinkkimme arjen valintoihin pohjautuvat tutkittuun tietoon. Neuvokas perhe on osa Suomen Sydänliiton toimintaa.


Koska jokainen perhe on omanlainen ja omanlaisenaan juuri oikeanlainen.

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi