Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Sydänliiton kursseilta toiveikkuutta tulevaisuuteen

Sydänliiton kursseilta toiveikkuutta tulevaisuuteen

Sairastuminen tulee usein yllättäen. Jokainen kokee ja käsittelee sitä omalla tavallaan. Onneksi tukea on tarjolla esimerkiksi Sydänliiton kursseilta. Parhaimmillaan kurssille osallistuminen on voimauttava kokemus.

Pirjo Suomalainen, Asiantuntija, kuntoutus ja sairastuneen tuki
Julkaistu 21.8.2023
Päivitetty 24.8.2023
Kuva Anna Kara

Sydänliiton kursseilta saa monenlaista tietoa ja tukea sairauden tuomiin arjen haasteisiin ja sen kanssa elämiseen. Kurssitarjonta on monipuolinen ja erilaisiin tarpeisiin on tarjolla monenlaista sisältöä.

Kursseja erilaisiin tarpeisiin

Kurssit sopivat kaikille sydänsairautta sairastaville. Osa kursseista on kohdennettu sydänsairauden, iän tai sairastumisen ajankohdan mukaan. Esimerkiksi työikäisille sairastuneille järjestetään muutamia kursseja vuodessa. Tarjolla on myös sydänkursseja vähävaraisille.  Myös ruotsinkielisille ja harvinaisia sydänsairauksia sairastaville on omia kursseja. Osa kursseista on suunnattu sairastuneille ja osaan voi osallistua sekä sairastunut että hänen läheisensä.

Kurssit järjestetään joko lähi- tai verkkokursseina. Niiden erona on erilainen toteutustapa. Verkkokurssi sopii niille, jotka ovat matkojen takana tai kaipaavat muita osallistumisen tapoja kuin paikan päälle matkustaminen. Se on keveämpi kuin lähikurssi, joka on intensiivinen ja jonka ohjelma on tiivis. Lähikurssi sopii niille, jotka kaipaavat yhdessä oloa ja sosiaalista kanssakäymistä. Ryhmän tuki ja vertaisuus ovat läsnä molemmissa kurssimuodoissa.

Kursseilta toivoa tulevaisuuteen

Sydänsairaus yllättää ja usein myös pelottaa. Sairastumisen jälkeen mieli on usein myllerryksessä ja ihminen yrittää ymmärtää tapahtunutta. Mielessä voi olla paljon vastauksia vailla olevia kysymyksiä, epävarmuutta tulevasta ja monenlaisia tunteita. Monet kokevat pelkoja uudessa tilanteessa. Myös luottamus itseen voi horjua.

Ryhmämuotoinen kurssi mahdollistaa monenlaiseen kanssakäymiseen ja ajatusten vaihtoon. Kursseilla saa vastauksia oman sairauden osalta epäselviin asioihin. Keskustelu ammattilaisen ja ryhmäläisten kanssa voimauttavat ja vahvistavat hyvinvointia. Samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien on helppo ymmärtää toisiaan. Osallistujat kokevat kurssit tarpeellisiksi. He kertovat, että kursseilla tulee mietittyä omaa tilannetta, hyvinvointia ja terveyttä.

Vertaistuen merkitys on suuri

Kurssien palautteissa vastaajat nostavat kuulluksi tulemisen ja vertaisuuden kokemukset kurssin parhaaksi anniksi. Kokemusten ja ajatusten jakaminen luottamuksellisesti antaa luvan sanoa ääneen niitäkin asioita, joilla ei välttämättä halua kuormittaa läheisiään.

Parhaimmillaan vertaisuuden kokemus vahvistaa voimavaroja ja vähentää ulkopuolisuuden tai yksinäisyyden tunteita. Usealla kurssilla on koulutettu vertaistukihenkilö läsnä koko kurssin ajan. Hän täydentää omalla kokemusosaamisellaan kurssia esimerkiksi kertomalla oman tarinansa kannustaen kokemusten jakamiseen ja keskusteluun. Hänen kanssansa voi käydä myös kahden keskeisiä keskusteluja kurssin aikana.

6 faktaa kursseista

  • ­Sydänalueet, -piirit ja valtakunnalliset yhdistykset järjestävät vuosittain noin 60 kurssia eri puolella Suomea hyvinvointi-, kuntoutus-, kurssi- ja liikuntakeskuksissa sekä verkossa.
  • Kursseille osallistuu eri ikäisiä sydänsairauteen sairastuneita.
  • Kaikille kursseille voi hakeutua asuinpaikastaan riippumatta.
  • Kurssien ohjaajina toimivat terveydenhuollon ammattilaiset ja usein myös koulutettu vertaistukihenkilö.
  • Kaikki kurssit ovat osallistujille maksuttomia.
  • Sydänliiton kurssitoimintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).
  • Sydänliiton kurssitarjonta löytyy osoitteesta sydan.fi/kurssikalenteri

Miten pääsen kurssille?

Sydänliiton kurssit ovat suosittuja ja kaikki eivät välttämättä pääse hakemilleen kursseille. Ensisijaisesti valitaan hakijoita, jotka eivät ole aikaisemmin olleet vastaavilla kursseilla.

Sydänliiton kurssitarjonta hakemuksineen löytyy osoitteesta sydan.fi/kurssikalenteri

Elämää sydänsairauden kanssa -kurssi

Kurssilla käsitellään sydänterveyteen, sairastumiseen ja hyvinvointiin liittyviä keskeisiin asioita yhdessä tekemisen ja keskustelun avulla. Osa kursseista painottuu liikkumiseen tai mielen hyvinvointiin liittyviin asioihin.

Teemana liikkuminen -kurssi

Kurssi rohkaisee liikkumiseen ja pohditaan liikunnan merkityksiä. Yhdessä keskustellaan liikuntaan ja sydänsairauteen liittyvistä ajatuksista ja kysymyksistä. Kurssilla pääsee kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ammattilaisen ohjauksessa. Osalla kursseista on mahdollisuus osallistua kävelytestiin.

Teemana mielen hyvinvointi -kurssi

Kurssi painottuu hyvinvoinnin edistämiseen ja omien voimavarojen tunnistamiseen. Yhdessä kokeillaan erilaisia hyvinvointia vahvistavia keinoja esimerkiksi ulkona liikkumista, rentoutumista ja joogaa. Hyvinvointia voidaan käsitellä myös tarinoiden, kuvien tai kirjoittamisen avulla.

Lue Jarkko Joensuun haastattelu Kurssilta vertaistukea ja varmuutta liikkumiseen

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi