Hyppää sisältöön

Työelämässä mukana sairaudesta huolimatta

On olemassa monia keinoja, joilla työuraa voidaan jatkaa ja tehdä työnteko mahdolliseksi sairaudesta huolimatta. Tiina Jäppinen Vates-säätiöstä esittelee yleisimmät tukikeinot.

Julkaistu 9.3.2017
Päivitetty 28.5.2018

Työnantaja voi hakea työolosuhteiden järjestelytukea henkilölle, joka tarvitsee sairaudesta johtuvia työvälineitä tai kalusteita tai työpaikan olosuhteiden muutoksia. Se voi tarkoittaa esimerkiksi yksilöllisiä ratkaisuja hengitysilman parantamiseksi tai etätyön järjestämistä. Tuki on enintään 4 000 euroa ja sitä haetaan TE-toimistosta.

Työkokeilu voi olla tarpeen pitkän sairausloman jälkeen. Työkokeilulla työnantaja selvittää työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jaksamista työpaikalla nykyisessä tai uudessa tehtävässä. Sitä järjestävät mm. TE-toimistot ja eläkelaitokset.

Työntekijä voi palata sairausloman jälkeen töihin ensin osa-aikaisesti osasairauspäivärahan turvin. Järjestely on vapaaehtoinen ja edellyttää sekä työnantajan että työntekijän suostumusta. Työterveyslääkäri varmistaa, ettei työ vaaranna työntekijän terveyttä tai toipumista.

Jos henkilön työkyky on heikentynyt sairauden takia vähintään 40 prosenttia, hän voi saada osatyökyvyttömyyseläkettä. Se on puolet täyden, työhistorian mukaan kertyvän, työkyvyttömyyseläkkeen määrästä. Määräajaksi myönnettävä osatyökyvyttömyyseläke on nimeltään osakuntoutustuki.

Ammatillista kuntoutusta haetaan työeläkeyhtiöstä, tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiöstä, Kelasta tai TE-toimistosta. Esimerkiksi työeläkelaitosten järjestämä kuntoutus on tarkoitettu työelämässä oleville tai hetki sitten työttömäksi jääneelle. Keinoina ovat mm. työjärjestelyt, koulutus, kurssit ja työkokeilu. Kelan ammatillinen kuntoutusta voi hakea, jos esimerkiksi sairaus on heikentänyt tai voi heikentää olennaisesti työ- tai opiskelukyvyn.

Osittain varhennettu vanhuuseläke (ove) korvaa aiemman osa-aikaeläkkeen, ja sen voi aloittaa aikaisintaan 61-vuotiaana. Henkilö voi ottaa kertyneestä eläkkeestä puolet tai neljäsosan. Osittainen varhennettu vanhuuseläke antaa vapaat kädet työntekoon eläkkeen rinnalla. Sitä voivat saada myös ilman työtä olevat. Lisätietoa www.tyoelake.fi.

Työhönvalmennuspalvelussa mm. etsitään ja muokataan työntekijälle sopivia työpaikkoja ja työtehtäviä sekä tuetaan työnantajaa tukien hakemisessa. Työhönvalmentaja on työelämän, kuntoutuksen, palvelujärjestelmän ja asiakastyön ammattilainen. Palvelu voi kysyä työterveyshuollosta, työeläkeyhtiöiltä, Kelasta ja TE-toimistosta. Lisäksi sitä tarjoavat yksityiset toimijat.

Työn ja työolojen mukautus

Jo pienikin mukautus voi edistää työssä jaksamista ja nopeuttaa työhön paluuta sairauslomalta.

Työaikajärjestelyt:

 • joustavat työajat
 • mahdollisuus etätyöhön
 • osa-aikatyö
 • työn jaksotus
 • Työn organisointi
 • työnjako ja työtehtävät
 • työmäärä ja -tahti
 • työaikajärjestelyt
 • työilmapiiri ja asenne
 • avun saaminen

Työympäristö:

 • työtilojen esteettömyys keuhkosairaan
 • näkökulmasta
 • työolojen viihtyisyys
 • työpiste ja kalusteet
 • työ- ja apuvälineet

Teksti: Tiina Jäppinen, Vates-säätiö, Tiedolla vaikuttaminen -hanke.

Lue seuraavaksi