Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Kuntoutuminen / Työelämässä mukana sairaudesta huolimatta

Työelämässä mukana sairaudesta huolimatta

On olemassa monia keinoja, joilla työuraa voidaan jatkaa ja tehdä työnteko mahdolliseksi sairaudesta huolimatta. Artikkelissa on esitelty yleisimpiä tukikeinoja.

Tiina Jäppinen, Vates-säätiö sr
Julkaistu 9.3.2017
Päivitetty 3.10.2023

Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea 4000 euroa henkilöä kohden. TE-toimisto voi myöntää sitä, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä.

Työkokeilu voi olla tarpeen pitkän sairausloman jälkeen. Työkokeilulla työnantaja selvittää työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jaksamista työpaikalla nykyisessä tai uudessa tehtävässä. Sitä järjestävät muun muassa TE-toimistot, työeläkelaitokset ja Kela.

Työntekijä voi palata sairausloman jälkeen töihin osasairauspäivärahan turvin, jolloin työaika lyhenee 40–60 prosenttiin. Sitä maksetaan enintään 150 päivälle. Järjestely on vapaaehtoinen ja edellyttää sekä työnantajan että työntekijän suostumusta. 1.4.2023 alkaen osasairauspäivärahaa on voinut saada A-todistuksella 60 päivän osalta.

Jos henkilön työkyky on heikentynyt sairauden takia vähintään 40 prosenttia, hän voi saada osatyökyvyttömyyseläkettä. Se on puolet täyden, työhistorian mukaan kertyvän, työkyvyttömyyseläkkeen määrästä. Määräajaksi myönnettävä osatyökyvyttömyyseläke on nimeltään osakuntoutustuki. Lisätietoa nykyisestä työeläkeyhtiöstä tai Kelasta.

Henkilö voi hakea ammatillista kuntoutusta työeläkeyhtiöstä, tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiöstä, Kelasta tai TE-toimistosta. Esimerkiksi työeläkelaitosten järjestämä kuntoutus on tarkoitettu työelämässä oleville tai hetki sitten työttömäksi jääneelle. Keinoina ovat mm. työjärjestelyt, koulutus, kurssit ja työkokeilu. Kelan ammatillista kuntoutusta voi hakea, jos esimerkiksi sairaus on heikentänyt tai voi heikentää olennaisesti työ- tai opiskelukyvyn.

Osittainen vanhuuseläke (OVE) on joustava eläkelaji, jonka voi aloittaa aikaisintaan 61-vuotiaana. Henkilö voi ottaa kertyneestä eläkkeestä puolet tai neljäsosan. Siitä ei tarvitse sopia työnantajan kanssa. Osittainen vanhuuseläke antaa vapaat kädet työntekoon eläkkeen rinnalla. Sitä voivat saada myös ilman työtä olevat. Lisätietoa www.tyoelake.fi.

Työhönvalmennuspalvelussa henkilö saa yksilöllistä palvelua, jossa muun muassa etsitään ja muokataan työntekijälle sopivia työpaikkoja ja työtehtäviä sekä tuetaan työnantajaa tukien hakemisessa. Työhönvalmentaja on työelämän, kuntoutuksen, palvelujärjestelmän ja asiakastyön ammattilainen. Palvelu voi kysyä muun muassa työterveyshuollosta, työeläkeyhtiöiltä, Kelasta ja TE-toimistosta. Työhönvalmennuksen kaltaista työtä tekevän henkilön titteli voi olla myös esim. työkykykoordinaattori, työkykyvalmentaja, yksilövalmentaja tai työelämän asiantuntija.

Työn ja työolojen mukautus

Jo pienikin mukautus voi edistää työssä jaksamista ja nopeuttaa työhön paluuta sairauslomalta.

Työtehtävien ja -aikojen muokkaus

 • työmäärä ja -tahti
 • joustavat työajat
 • mahdollisuus etätyöhön
 • työn jaksotus
 • työn organisointi
 • työtehtävien muokkaus ja työn jakamista
 • työaikajärjestelyt
 • osa-aikatyö

 

Työympäristö:

 • työtilojen esteettömyys ja sopivuus sairauden tai vamman kannalta
 • työolojen viihtyisyys
 • työpiste ja kalusteet
 • työ- ja apuvälineet
 • työilmapiiri ja asenne: luottamuksellisuus
 • kaikkien tiedossa, kenen puoleen voi kääntyä, jos on tunne, ettei selviydy työstään

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi