Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Vertaistukea jo sairaalassa

Vertaistukea jo sairaalassa

Sydänsairaus herättää paljon tunteita. Moni sairastunut saa sairaalasta ohjeeksi jatkaa elämää kuten ennenkin, vaikka mikään ei tuntuisi olevan kuin ennen. Mieleen nousee herkästi myös ajatus siitä, olenko ainoa, jolle on käynyt näin.

Teksti Anneli Luoma-Kuikka, Anna Rikala, Susanna Rytkönen ja Marika Vänskä
Julkaistu 24.8.2021

Vertaistuki perustuu kokemusten jakamiseen. Vertaistukihenkilöt ovat itse sairastuneet sydänsairauteen tai ovat sairastuneen läheisiä. He ovat kouluttautuneet tähän vapaaehtoistoiminnan tehtävään, koska haluavat toimia kuuntelijoina, rohkaisijoina ja tiedonvälittäjinä sairastuneelle tai hänen läheiselleen. Mukana on eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Vertaistukijan tapaaminen antaa mahdollisuuden käsitellä omia ajatuksia ja tunteita. Voi todeta, että ei ole yksin kokemustensa kanssa. Keskustelun kautta ymmärtää paremmin tapahtunutta ja kuinka sairaus voi asettua osaksi omaa elämää ja arkea. Pidempään sairastaneen tapaaminen luo toivoa myös omaan selviytymiseen uuden sairauden kanssa.

Jo sairaalassa ollessa tai poliklinikalla käydessä on mahdollista tutustua vertaistukijoihin. He järjestävät tapaamisia sairaaloiden osastoilla, ovat mukana ensitietokursseilla ja ohjausryhmissä. Osa sairastuneista ja läheisistä haluaa ensin sulatella tapahtunutta tai odottaa kunnes terveydentila on vakaa ja ottaa sitten vasta yhteyttä vertaistukijaan. Tampereella ja Helsingissä sydänjärjestöllä on oma toimipaikka sairaalassa. Olkkarista ja Sydänpisteeltä saa tietoa ja apua, kuinka hakea vertaistukijaa itselleen.

Olkkari on ovi sydänyhteisöön

Tampereen Sydänsairaalasta lähtevissä kutsukirjeissä kerrotaan, että poliklinikka- tai sairaalakäynnin yhteyteen kannattaa varata aikaa myös käyntiin Olkkarissa. Hämeenmaan sydänpiirin Olkkariin tulija tapaa asiakasneuvojan, jonka kanssa voi keskustella sillä hetkellä mielen päällä olevista asioista ja kysymyksistä. Olkkari on ovi sydänyhteisöön. Sen tarjoama tuki ja palvelut ovat nopeasti ja helposti yhä useamman sydänsairastuneen ja hänen läheistensä ulottuvilla: ne ovat tiivis osa hoitopolkua.

Olkkarin toiminta yhdistyy vapaaehtoisten myötä sairaalan muuhun toimintaan. Vertaistukihenkilöt käyvät sekä kardiologisella että kirurgisella vuodeosastolla kerran viikossa. Vertaistukihenkilöt tapaavat sairastuneita joko kahden kesken potilashuoneessa tai ryhmänä päiväsalissa. Läheiset voivat olla mukana tapaamisissa. Tapaamisia voidaan järjestää erikseen myös pyynnöstä.

Sydänsairaala järjestää ensitietotilaisuuksia eri kohderyhmille noin kerran kuussa. Näissä tilaisuuksissa on mukana vertaistukihenkilö, joka kertoo oman tarinansa sairastumisestaan ja toipumisestaan sekä kokemuksistaan vertaistuesta ja kuntoutumisesta. Vertaistukihenkilön kanssa voi jäädä juttelemaan tilaisuuden jälkeen ja kysellä mieltä askarruttavista asioista.

Sairaanhoitaja Sanna-Mari Sahlstedt tuli juttelemaan Sydänpisteessä työskentelevän Susanna Rytkösen kanssa.

Sairaanhoitaja Sanna-Mari Sahlstedt tuli juttelemaan Sydänpisteessä työskentelevän Susanna Rytkösen kanssa. Kuva Tiina Eloranta

Sydänpiste Helsingin sydämessä

Helsingin keskustassa sykkii HUS:n ja Etelä-Suomen sydänpiirin yhteishanke Sydänpiste, joka tuo jatkuvuutta sydänsairaiden hoitopolkuun. Postitalon kardiologisen poliklinikan vastaanoton yhteydessä sijaitsevasta Sydänpisteestä saa tietoa ja tukea omahoidosta, Sydänliiton kursseista ja paikallisten sydänyhdistysten ja kuntien palveluista.

Lisäksi Sydänpiste auttaa ihmisiä löytämään vertaistukihenkilöitä ja järjestää vertaisryhmiä, joissa voi keskustella luottamuksellisessa ilmapiirissä. Vertaistukijat tietävät millaista arki sydänsairauden kanssa on. Siksi he voivat tukea jaksamisessa sairaalajakson jälkeen ja helpottaa sopeutumaan uudenlaiseen arkeen. Koronatilanteen helpottuessa vertaistukitoiminta tulee entistä suuremmaksi osaksi Sydänpisteen toimintaa, kun vertaistukihenkilöt ovat tavattavissa myös poliklinikan tiloissa.

OLKA tuo järjestöjä näkyväksi

OLKA tarkoittaa koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Toimintaa on tällä hetkellä 18 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

OLKA-toiminnan tavoitteena on tarjota sairastuneille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA-p­isteet sijaitsevat sairaaloiden aulatiloissa keskeisillä paikoilla ja niihin on helppo piipahtaa istahtamaan, selailemaan lehtiä tai kysymään neuvoa vertaistuesta ja potilasyhdistyksistä.

OLKA-pisteillä järjestetään tapahtumia ja teemapäiviä, joissa järjestöt kertovat toiminnastaan. OLKAn kautta koordinoidaan monessa sairaalassa myös vertaistukitoimintaa. Vertaistukihenkilöt käyvät ennalta sovitulla tavalla tapaamassa sairastuneita ja heidän läheisiään. Myös Sydänliiton vertaistukihenkilöistä osa toimii OLKAn kautta sairaala­ympäristössä.

Toivo-vertaistuki­sovellus

OLKA on kehittänyt vertaistukisovelluksen. Sovellus tarjoaa kahden­keskistä, luotettavaa vertaistukea sekä tietoa järjestöjen vertaistukipalveluista. Sydänsairastunut tai hänen läheisensä voi hakea sovelluksesta tukea elämäänsä. Tätä tarjoaa valmennetut eri sairaus- ja vamma­ryhmien vertaistukijat, joista useat ovat sydänvertaistukijoita. Sovelluksessa lähetettävät viestit tai käytävät puhelut ovat suojattuja ja luottamuksellisia. Sovellusta voi käyttää anonyymisti ilman rekisteröitymistä.

Hoitohenkilökunta voi suositella sovellusta hoidon tueksi, tuomaan toivoa sairastuneen arkeen. Sovellus on ladattavissa maksutta sovelluskaupoista.

Teksti Kaisa Kauhanen Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, EJY ry

Miten löytää vertais­tukea?

Vertaistuen löytäminen on helppoa sydan.fi-sivuston kautta. Sydänliiton koulutetut vertaistukijat ovat tavallisia ihmisiä, jotka haluavat auttaa samankaltaisessa elämän­tilanteessa olevaa.

Vertaistukihaun askeleet:

  1. Mene sivuille sydan.fi/vertaistukihaku
  2. Rajaa halutessasi hakua esimerkiksi paikkakunnan, iän tai vaikka sydän­sairauden perusteella.
  3. Löydät kunkin vertaistukihenkilön kohdalta heidän yhteystietonsa tai yhteystietolomakkeen.
  4. Ota rohkeasti yhteyttä!

Koonnut Susanna Rytkönen

– – –

Tutustu myös Raija Pitkäsen haastatteluun. Raija kävi tutustumassa Helsingin Postitalon Sydänpisteeseen, jossa voi keskustella esimerkiksi vertaistuesta ja saada tietoa muun muassa elämäntapoihin ja kuntoutukseen liittyen.

 

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi